Documentsoort

Land

Trefwoord

Organisatie

 • 2011

Pagina's

Resultaten 61 - 70 van totaal 568 resultaten
 1. Aan de orde is het debat over de situatie in Eindho- ven en omgeving. De voorzitter: Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie van harte welkom. Ik heb het verlangen van de Kamer overgebracht aan de minister van Defensie, maar hij wordt helaas toch g ...

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 2. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20–21 januari 2011 in Budapest. Ook: kst-32317-31 kst-32317-W ISSN 0921- 7 ...

  Betreft de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20–21 januari 2011 in Budapest.Ook: kst-32317-31

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Language Dutch 56 reads OVerleg gevoerd over: – het rapport van de Algemene Rekenkamer «Immigratie- en Naturalisatiedienst; Terugblik 2010» d.d. 18 maart 2010 (30 240, nr. 17 – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 mei 2010 houdende de beantwoordin ...

  OVerleg gevoerd over: – het rapport van de Algemene Rekenkamer «Immigratie- en Naturalisatiedienst; Terugblik 2010» d.d. 18 maart 2010 (30 240, nr. 17 – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 mei 2010 houdende de beantwoording van vragen van de vaste commissies voor de Rijksuitgaven en Justitie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer «Immigratie- en Naturalisatie-dienst; Terugblik 2010» (30 240, nr. 19) – de brief van president van de Algemene Rekenkamer d.d. 12 mei 2010 met daarin de beantwoording van vragen van de vaste commissies voor de Rijksuitgaven en Justitie over het rapport «Immigratie- en Naturalisatiedienst; Terugblik 2010» (30 240, nr. 20) – de brief van de minister van Justitie d.d. 12 april 2010 met antwoorden op vragen van de commissie over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen (19 637, nr. 1335) – de brief van de minister van Justitie d.d. 30 maart 2010 met daarin de reactie op motie-Anker c.s. (31 994, nr. 19) en de stand van zaken van de beëindiging van de noodopvang (31 994, nr. 32) - de brief van de minister van Justitie d.d. 15 april 2010 met een reactie op het Jaarverslag 2009 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (29 344, nr. 73) – de brief van de minister van Justitie d.d. 8 juni 2010 over de uitvoering van de motie-Van Velzen c.s. (19 637, nr. 1342) over het stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven (19 637, nr. 1348) – de brief van de minister van Justitie d.d. 11 juni 2010 met de beleidsreactie op het onderzoeksrapport van het WODC «Kiezen tussen twee kwaden» (19 637, nr. 1349) – de brief van de minister van Justitie d.d. 28 april 2010 houdende de reactie op de commissiebrieven van 28 januari2010 en van 1 april 2010 inzake de brief over het op straat zetten van vreemdelingen in vrieskou (2010Z07606) – de brief van de minister van Justitie d.d. 12 juli 2010 met daarin de reactie op de resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (19 637, nr. 1356) – de brief van de minister van Justitie d.d. 6 oktober 2010 met daarin de beleidsreactie op het WODC-onderzoek «Jong en illegaal in Nederland» (27 062, nr. 66) – de brief van de minister van Justitie d.d. 1 oktober 2010 over de uitvoering van de motie-Anker/Spekman (32 052, nr. 19) over het meenemen van een buitenlandse partner door Nederlandse expats bij een tijdelijke terugkeer naar Nederland (32 175, nr. 14) – de brief van de minister van Justitie d.d. 8 juni 2010 met daarin de reactie op de aangenomen moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 25 maart 2010 door de leden Van Velzen (19 637, nr. 1338) en Azough (19 637, nr. 1339) – de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 30 november 2010 over de toezeggingen gedaan tijdens het spoeddebat betreffende de uitzetting van Iraakse vreemdelingen naar Irak (19 637, nr. 1376) – de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 24 november 2010 over de brief van het Europees Hof voor de Rechten van de mens over Irak van 23 november 2010 (19 637, nr. 1375) – de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 15 december 2010 met een reactie op brieven van het vorige kabinet ten behoeve van de AO’s van 16 december 2010 en 26 januari 2011 (19 637, nr. 1384).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Asielprocedure
  • Terugkeer
 4. Language Dutch 25 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de kabinetsreactie op de Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie in actie (COM (2010) 673) van de Europese Commissie. kst-32317-32 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Ge ...

  Betreft de kabinetsreactie op de Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie in actie (COM (2010) 673) van de Europese Commissie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. 28 reads Language Dutch Betreft toevoeging van art. 4, lid 6c en art. 5 lid 2a. kst-32211-14 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffend ...

  Betreft toevoeging van art. 4, lid 6c en art. 5 lid 2a.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 6. 34 reads Language Dutch Betreft toevoeging van art. 8a. kst-32211-13 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van mis ...

  Betreft toevoeging van art. 8a.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 7. 31 reads Language Dutch Betreft art. 14c. kst-32211-11 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de ...

  Betreft art. 14c.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 8. 39 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor ...

  Volledige titel: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98) : Brief van de Minister voor Immigratie en Asiel       

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
 9. Language Dutch 22 reads volledige titel: Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage over de grensdetentie van een alleenstaande minderjarige asielzoeker (ingezonden 25 novemb ...

  volledige titel: Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage over de grensdetentie van een alleenstaande minderjarige asielzoeker (ingezonden 25 november 2010), en: Antwoord van minister Leers (Immigratie en Asiel) (ontvangen 26 januari 2011)

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
 10. 25 reads Language Dutch Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie en Asiel en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland onverminderd de mensenrechten van illegale vreemdelingen bli ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie en Asiel en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland onverminderd de mensenrechten van illegale vreemdelingen blijft schenden (ingezonden 9 november 2010), en: Antwoord van minister Leers (Immigratie en Asiel), mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 26 januari 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 756.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen

Pagina's