Trefwoord

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie

Pagina's

Resultaten 61 - 70 van totaal 70 resultaten
 1. Language Dutch 52 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministry of Foreign Affairs (Dutch) Bevat het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3–4 juni 2010. Ook: kst-32317-I kst-32317-17 ISSN 0921- 7371 ...

  Bevat het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3–4 juni 2010.Ook: kst-32317-I

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Language Dutch 39 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de recente ontwikkelingen inzake het amv-beleid. kst-27062-65 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 27 062 Alleenstaande minderjarige asielz ...

  Betreft de recente ontwikkelingen inzake het amv-beleid.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de uitkomsten van de heroriëntatie op de wijze waarop vreemdelingenbewaring ten uitvoer wordt gelegd. kst-19637-1353 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergader ...

  Betreft de uitkomsten van de heroriëntatie op de wijze waarop vreemdelingenbewaring ten uitvoer wordt gelegd.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Language Dutch 25 reads Ministry of Justice (Dutch) Bijlage 1 bij: Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen. blg-72694 1 Pagina 1 van 6 De aard van de verschillende denkbare en voorkomende vormen van misbruik en maatregelen om deze vormen van ...

  Bijlage 1 bij: Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen.blg-72694

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Asielprocedure
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 5. Language Dutch 24 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de aard en omvang van fraude en misbruik bij asielaanvragen, waaronder valse aangiften van mensenhandel, het zich voordoen als alleenstaande minderjarige vreemdeling, asielaanvragen zonder identi ...

  Betreft de aard en omvang van fraude en misbruik bij asielaanvragen, waaronder valse aangiften van mensenhandel, het zich voordoen als alleenstaande minderjarige vreemdeling, asielaanvragen zonder identificatiepapieren, het afvijlen van vingertoppen, schijnhuwelijken en de Europaroute.Tweede titel: kst-28638-1355 Mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Language Dutch 64 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft adoptie uit China kst-31265-35 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 265 Adoptie Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzit ...

  Betreft adoptie uit China

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • China
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Language Dutch 34 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de toezending van de rapportage Vreemdelingenketen over de maanden januari tot en met juni 2010, waarin op hoofdlijnen de resultaten van de Vreemdelingenketen worden beschreven. kst-19637-1361 IS ...

  Betreft de toezending van de rapportage Vreemdelingenketen over de maanden januari tot en met juni 2010, waarin op hoofdlijnen de resultaten van de Vreemdelingenketen worden beschreven.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Language Dutch 29 reads Ministry of Justice (Dutch) Aanbieding van en reactie op het rapport «Jong en Illegaal in Nederland».Dit rapport heeft betrekking op een studie naar de achtergrond en de levensomstandigheden van (voormalige) alleenstaande minderjar ...

  Aanbieding van en reactie op het rapport «Jong en Illegaal in Nederland».Dit rapport heeft betrekking op een studie naar de achtergrond en de levensomstandigheden van (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die illegaal in Nederland verblijven. De studie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. 80 reads Ministry of Justice (Dutch) Language Dutch Tijdens het Algemeen Overleg (AO) kinderpornografie en kindersekstoerisme op 4 juli 2013 (Kamerstuk 31 015, nr. 91) heb ik toegezegd uw Kamer na het zomerreces een brief met een meerjarig plan van aanpak ...

  Tijdens het Algemeen Overleg (AO) kinderpornografie en kindersekstoerisme op 4 juli 2013 (Kamerstuk 31 015, nr. 91) heb ik toegezegd uw Kamer na het zomerreces een brief met een meerjarig plan van aanpak kindersekstoerisme te doen toekomen. Met deze brief stuur ik u dit plan (bijlage 1) en doe ik mijn toezegging gestand.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Kindersekstoerisme
  • Kindersekstoerisme
  • Nederlands
 10. 1 Pagina 1 van 13 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 12 december 2013 Onderwerp Voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme decemb ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Kinderpornografie
  • Grooming
  • Kinderporno(grafie)
  • Kindersekstoerisme
  • Grooming
  • Nederlands

Pagina's