Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Publicaties

Pagina's

Resultaten 61 - 70 van totaal 1110 resultaten
 1. Taal Nederlands Clingendael- Netherlands Institute of International Relations Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logis ...

  Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logistieke, sociale, culturele en digitale connecties. Verbanden die in de regioanalyses zijn gevonden, worden aan de hand van deze typologie geduid, in de hoop zo meer inzicht te vergaren in de vraag wanneer externe ontwikkelingen relevant zijn voor de Nederlandse politie. Drugshandel, cybercrime, migratie en terrorisme blijken voor Nederland belangrijke grensoverschrijdende thema’s te zijn. Europa en de MENA-regio hebben een sterke en directe veiligheidsrelatie met Nederland: vrijwel alle thema’s die in deze regio’s prominent aan de orde zijn, zijn in Nederland eveneens hoog geprioriteerd. Een andere belangrijke conclusie is dat Sub-Sahara Afrika meer aandacht verdient, gezien de grote dynamiek van veiligheidsontwikkelingen aldaar, ontwikkelingen, die deels direct maar voor een deel ook indirect en op termijn de Nederlandse veiligheidssituatie beïnvloeden. In scorecards geeft dit rapport per regio weer hoe een veelheid aan externe veiligheidsdreigingen Nederland raakt, variërend van witwaspraktijken op het Arabisch schiereiland en de illegale winning van natuurlijke bronnen in Zuid-Amerika tot het dumpen van e-waste in West-Afrika en de bloeiende handel in namaakgoederen uit Oost-Azië.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Clingendael - Netherlands Institute of International Relations
  • Mensensmokkel
  • Politie
  • Ondermijnende criminaliteit
  • Irreguliere migratie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) UNODC heeft een nieuw rapport gepubliceerd over mensenhandel. In dit rapport wordt de stand van zaken met betrekking tot mensenhandel besproken over heel de wereld. 2016 GLOBA ...

  UNODC heeft een nieuw rapport gepubliceerd over mensenhandel. In dit rapport wordt de stand van zaken met betrekking tot mensenhandel besproken over heel de wereld.

  Publicaties

  • Rapporten
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands DSP-groep Amsterdam Universiteit Tilburg Op 22 december 2016 is het rapport van de DSP-groep Amsterdam en de Universiteit Tilburg gepubliceerd. De Eritrese gemeenschap in Nederland is de afgelopen jaren in Nederland sterk ge ...

  Op 22 december 2016 is het rapport van de DSP-groep Amsterdam en de Universiteit Tilburg gepubliceerd.De Eritrese gemeenschap in Nederland is de afgelopen jaren in Nederland sterk gegroeid, maar op het moment is er nog onvoldoende informatie beschikbaar over deze groep. Om meer over deze groep te weten heeft DSP een onderzoek tussen 21 september 2016 en 1 november 2016 uitgevoerd. Ook bij de Eritrese gemeenschap in Nederland blijkt mensenhandel een rol te spelen waar mogelijk rekening mee moet worden gehouden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • DSP-groep Amsterdam
  • Universiteit Tilburg
  • Eritreërs
  • Nederlands
 4. 3 Asif Efrat Taal Engels Abstract: Human trafficking has been the subject of growing attention from both scholars and policymakers. The internationally accepted definition of human trafficking used by governments and international organizati ...

  Abstract:Human trafficking has been the subject of growing attention from both scholars and policymakers. The internationally accepted definition of human trafficking used by governments and international organizations identifies three purposes of trading in persons: sexual exploitation, labor exploitation, and the removal of organs. I argue that conflating sex, labor, and organ trafficking in policy initiatives and in the scholarly literature overlooks major differences between these practices—differences that greatly affect governments’ willingness and ability to curb them. This article identifies three such differences: the social status and political influence of the perpetrators, the precision of norms and their resonance with audiences, and the costs of enforcement. Through these distinctions, I explain why Israel has been vigorous in combating sex trafficking, yet hesitant to tackle labor and organ trafficking. The Israeli experience highlights the different challenges posed by sex, labor, and organ trafficking and offers important lessons for the study of these phenomena.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • International
  • Asif Efrat
  • Orgaanhandel
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • law enforcement
  • norms
  • organ trade
  • Engels
 5. Taal Nederlands Op 7 december 2016 hebben het CKM, Defence for Children en Unicef Nederland aan minister Van der Steur de Rijksbrede aanpak overhandigd. In deze aanpak worden tien punten genoemd die in ieder geval in het beleid moeten worde ...

  Op 7 december 2016 hebben het CKM, Defence for Children en Unicef Nederland aan minister Van der Steur de Rijksbrede aanpak overhandigd. In deze aanpak worden tien punten genoemd die in ieder geval in het beleid moeten worden meegenomen om succesvolle bescherming te bieden aan minderjarige buitenlandse slachtoffers van mensenhandel.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Minister van Veiligheid en Justitie Op 29 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de jaarlijke monitor van de Nationaal Rappo ...

  Op 29 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de jaarlijke monitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In de brief gaat de minister in op enkele conclusies en aanbevelingen die in het rapport worden gemaakt en reageert hij op vragen die gesteld zijn tijdens het vragenuurtje van 4 oktober 2016 naar aanleiding van de monitor.

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Monitor mensenhandel
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • brief
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Op 30 november 2016 is het nieuwe rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. In dit rapport wordt geke ...

  Op 30 november 2016 is het nieuwe rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. In dit rapport wordt gekeken naar de cijfers van de vervolging, berechting en persoonskenmerken van verdachten in mensenhandelzaken. In dit rapport wordt gekeken naar de periode 2011-2015. Deze monitor is het tweede deel van de Monitor mensenhandel, want het andere deel bestaat de cijfers die gevonden zijn door CoMensha.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Monitor mensenhandel
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Op 30 november heeft de Tweede Kamer het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. De monitor bevat c ...

  Op 30 november heeft de Tweede Kamer het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. De monitor bevat cijfers over  vervolging, berechting en de persoonkenmerken van verdachten in mensenhandelzaken.  In de monitor wordt gekeken naar de cijfers die bekend zijn in het jaren tussen 2011 en 2015.  Dit document is de bijlage van het rapport waarin de cijfers zijn terug te lezen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Slachtoffers
  • Monitor mensenhandel
  • Nederlands
 9. Taal Engels Independent Anti-Slavery Commissioner (IASC) This report outlines achievements delivered under each of the priority areas identified in my Strategic Plan 2015-17, which I am now half way through. Although significant progress ha ...

  This report outlines achievements delivered under each of the priority areas identified in my Strategic Plan 2015-17, which I am now half way through. Although significant progress has been made in the fight against modern slavery, with more victims identified and more criminals convicted, there is still much to be done to ensure best practice across all agencies.

  Publicaties

  • Rapporten
  • United Kingdom
  • Independent Anti-Slavery Commissioner (IASC)
  • victim identification
  • care
  • law enforcement
  • supply chain transparency
  • Engels
 10. Tweede Kamer Taal Nederlands Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerk ...

  Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerking met Intraval uitgevoerd.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands

Pagina's