Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

Pagina's

Resultaten 51 - 60 van totaal 4132 resultaten
 1. Taal Nederlands Abstract:   "The objective of study was to analyze the International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes. The analysis was focused on policy of International Law to human trafficking crime. The ...

  Abstract: "The objective of study was to analyze the International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes. The analysis was focused on policy of International Law to human trafficking crime. The study is compiled with normative juridical research method with the approach of legislation, the conceptual approach and the approach of international law. Based on the survey results was revealed that basically the concept and criteria of International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes, Human Trafficking is a transnational crime or at least several countries, thus becoming the International Criminal Human Trafficking. Such a commitment must be realized in various forms, including: international agreements, protocols etc., on the prevention of human trafficking." geschreven door Dr. M. Iman Santoso

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Human Trafficking
  • International Law
  • International Organized Crime
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Samenvatting als weergeven op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum:   "On 1 April 2000, the Netherlands, as the first European nation to do so, appointed a Rappor-teur on Trafficking in ...

  Samenvatting als weergeven op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum: "On 1 April 2000, the Netherlands, as the first European nation to do so, appointed a Rappor-teur on Trafficking in Human Beings. Under Article 9 of the Act on the National Rapporteur on trafficking in human beings and sexual violence against children, every four years the institute has to be evaluated. The central research question of this evaluation is:What are the ambitions, objectives and tasks of the National Rapporteur on traf-ficking in human beings and sexual violence against children, how are the tasks performed, what means are available and how are these spent, what is the (exter-nal) valuation of the performance of the tasks and is there reason to change the performance of the tasks or powers?"  

  Publicaties

  • Rapporten
  • evaluatie
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Abstract:   "Human trafficking is a global concern resulting in complex, long-lasting mental health consequences for survivors. The U.S. nongovernmental sector has emerged as a key service provider in facilitating and d ...

  Abstract: "Human trafficking is a global concern resulting in complex, long-lasting mental health consequences for survivors. The U.S. nongovernmental sector has emerged as a key service provider in facilitating and directly providing comprehensive services for survivors, including crucial mental health services. This study aimed to better understand barriers to and potential improvements for human trafficking survivor mental health service delivery by applying a deductive framework analysis to semi-structured interviews with 15 U.S.-based nongovernmental organizations. Analysis of interview data underscored key challenges, including extensive and complex human trafficking survivor mental health needs, limited service provider capacity, and a fragmented multisector response. Themes for strategies to improve mental health service delivery included improved multisector collaboration as well as increasing mental health professional capacity through human trafficking–specific training. Implications and recommendations to improve comprehensive, trauma-informed, and client-centered human trafficking survivor care, including future research directions, are discussed."

  Publicaties

  • Publicaties
  • Human Trafficking
  • Mental Health Service
  • Health Services
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Dit rapport, opgesteld door International Labour Office en de Walk Free Foundation in samenwerking met de International Organization for Migration, geeft inzicht in moderne slavernij als mondiaal fenomeen. Global Estimates o ...

  Dit rapport, opgesteld door International Labour Office en de Walk Free Foundation in samenwerking met de International Organization for Migration, geeft inzicht in moderne slavernij als mondiaal fenomeen.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands     "De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft besloten dat gemeente Den Haag de persoonsgegevens van prostituees niet mag registreren. Deze werkwijze van Den Haag is volgens de AP in strijd met de Wet bescherming perso ...

    "De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft besloten dat gemeente Den Haag de persoonsgegevens van prostituees niet mag registreren. Deze werkwijze van Den Haag is volgens de AP in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente vindt echter dat de maatregel mensenhandel bestrijdt en diende een ontheffingsverzoek in, maar deze is door de AP afgewezen." Geschreven door Sjoerd Hartholt en gepubliceerd door Binnenlands Bestuur       

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederlands
 6. Taal Engels   Report by UNICEF and International Organization for Migration (IOM)   Summary: "For children and youth on the move via the Mediterranean Sea routes to Europe, the journey is marked by high levels of abuse, trafficking and ...

   Report by UNICEF and International Organization for Migration (IOM) Summary: "For children and youth on the move via the Mediterranean Sea routes to Europe, the journey is marked by high levels of abuse, trafficking and exploitation. Some are more vulnerable than others: those travelling alone, those with low levels of education and those undertaking longer journeys." This UNICEF and International Organization for Migration (IOM) analysis gives insight in the journeys of 11,000 migrant and refuge children as recorded in their responses to the Displacement Tracking Matrix Flow Monitoring Surveys conducted by IOM along the Central and Eastern Mediterranean routes to Europe in 2016 and 2017. Where the analysis reveals that adolescents and youth on the move are more vulnerable to trafficking and exploitation than adults, these risks are particularly high for those who move from sub-Saharan Africa. Moreover, it turns out that adolescents and youth who travel alone are also at higher risk of trafficking and exploitation. The analysis also shows that adolescents with lower levels of education are more vulnerable to trafficking and exploitation. To emphasize the urgent need of action in a world with a growing number of migrants, the following is addressed:    "To protect the most vulnerable among those on the move, UNICEF and IOM call for a multi-pronged strategy that addresses the interplay of factors that expose migrant and refugee children and youth to risk – or help keep them safe. Such a strategy includes expanding safe and regular migration channels to dampen the demand for smugglers, while fighting trafficking and exploitation. To enhance the resilience and protect the rights of children and youth, it entails investing in education and other basic services, coordinating child protection efforts across countries, and fighting racism and xenophobia in the countries migrants and refugees travel through and the ones in which they seek to make their lives."   

  Publicaties

  • Publicaties
  • IOM
  • Migration
  • Children
  • youth
  • Unicef
  • trafficking
  • exploitation
  • Engels
 7. Taal Nederlands "Vluchtelingen in Egypte verkopen hun nier om de overtocht per boot naar Europa te financieren. Dat blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. In de uitzending ‘Handel in Vluchtelingen’ vertelt een orgaanhandelaar in Caïro dat ti ...

  "Vluchtelingen in Egypte verkopen hun nier om de overtocht per boot naar Europa te financieren. Dat blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. In de uitzending ‘Handel in Vluchtelingen’ vertelt een orgaanhandelaar in Caïro dat tientallen vluchtelingen op deze manier hun reis naar Europa hebben gefinancierd: "De meesten zitten nu in Duitsland, één in Frankrijk, één in Nederland en anderen in Ierland, Londen, Zweden en Noorwegen"." In een artikel gepubliceerd in de Metro, vertelt Frank Noteboom, hoofd van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) dat het hierbij misschien om een vrije keus lijkt te gaan, maar dat niet het geval is.  "Je hebt een aantal dwangmiddelen bij mensenhandel. Je hebt fysieke dwangmiddelen, dat is dat je iemand echt slaat of een pistool tegen zijn hoofd houdt.” Volgens Frank Noteboom worden er echter ook contextuele dwangmiddelen ingezet: "Iemand bevindt zich in een kwetsbare positie. Hij of zij ziet eigenlijk geen andere uitweg uit de situatie waarin hij zich bevindt, dan het afstaan van een nier. En degene die daar misbruik van maakt buit die vluchteling uit, ook al lijkt het alsof degene in de kwetsbare positie beter af is. Dan hebben we het over mensenhandel. We hebben gezien dat deze vluchtelingen ook naar Nederland komen. Dan moeten we twee dingen doen als ze in Nederland aankomen. Ten eerste moeten we het signaleren en met de vluchtelingen in gesprek gaan. Wat is er gebeurd? Heb je een orgaan af moeten staan? Dan moet er de juiste medische zorg komen. Ten tweede moeten we ook de signalen die zij geven over waar het gebeurd is, serieus nemen. Zo kunnen we nieuwe vluchtelingenstromen hiertegen beschermen. We moeten daarvoor naar veilige migratieroutes toe. Wanneer dat niet mogelijk is, voelen vluchtelingen zich genoopt tot dit soort opofferingen en zullen mensen grof geld verdienen aan deze vluchtelingenstromen.” Deze tekst is afkomstig uit het artikel Orgaanhandel stoppen? ‘Zet smokkelaars buitenspel’, gepubliceerd door Metro en geschreven door Imre Himmelbauer. 

  Media

  • Media
  • Nederlands
 8. 2 Taal Nederlands     "De Aanbestedende diensten nodigen Potentiële Inschrijvers uit een Inschrijving in te dienen voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (ook wel COSM). De in deze Aanbesteding toepasselijke Uitsluitingsgro ...

    "De Aanbestedende diensten nodigen Potentiële Inschrijvers uit een Inschrijving in te dienen voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (ook wel COSM). De in deze Aanbesteding toepasselijke Uitsluitingsgronden, Eisen, het Gunningscriterium en de Subgunningscriteria worden in dit document toegelicht."  "Deze opdracht ziet op het bieden van opvang aan de categorie slachtoffers die gebruik maken van de zogenaamde ‘bedenktijd’. Dit zijn mogelijke slachtoffers van mensenhandel uit derde landen zonder verblijfstatus, bij wie de geringste aanwijzing van mensenhandel is geconstateerd en om die reden door politie (of andere opsporingsdiensten) de bedenktijd is aangeboden, om opvang te bieden en de rechtsbescherming te borgen. Het betreft een tijdelijke opvangvoorziening, vooruitlopend op instroom (na aangifte) in de reguliere opvangvoorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel, die beschikbaar zijn voor slachtoffers mét verblijfstatus en slachtoffers uit Nederland/EU-landen." 

  Publicaties

  • Publicaties
  • Mensenhandel
  • Opvang
  • Aanbesteding
  • Nederlands
 9. Gerechtshof Den Haag Taal Nederlands Op 31 augustus 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat verdachte schuldig is aan mensenhandel.  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel door uitbuiting van een minderjarig slach ...

  Op 31 augustus 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat verdachte schuldig is aan mensenhandel.  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel door uitbuiting van een minderjarig slachtoffer. Het hof heeft in overweging genomen dat seksuele uitbuiting een zeer ernstig feit is, waarbij de geestelijk en lichamelijke integriteit van het slachtoffer geheel ondergeschikt wordt gemaakt aan geldelijk gewin.Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van twee jaren. Daarnaast moet verdachte een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van 16.632, 22 euro.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Gerechtshof Den Haag
  • Strafrecht
  • Gevangenisstraf
  • Veroordeling mensenhandel
  • minderjarig slachtoffer
  • Nederlands
 10. 1 Taal Nederlands   Dit rapport gaat over de kwaliteit van beschermde opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en is op 11 september 2017 gepubliceerd door de Tweede Kamer.       De inspecties hebben geconstateerd dat er een discr ...

   Dit rapport gaat over de kwaliteit van beschermde opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en is op 11 september 2017 gepubliceerd door de Tweede Kamer.   De inspecties hebben geconstateerd dat er een discrepantie bestaat tussen hetgeen van de beschermde opvang wordt verwacht, namelijk de verdwijning van jongeren (waaronder slachtoffers van mensenhandel) tegen te gaan, en hetgeen de beschermde opvang in de praktijk op dit punt kan realiseren. Dit rapport geeft inzicht in de resultaten van dit onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang en mogelijke vervolgstappen die genomen dienen te worden. 

  Publicaties

  • Publicaties
  • Mensenhandel
  • Beschermde Opvang
  • Minderjarige Vreemdelingen
  • Inspectie Jeugdzorg
  • Inspectie Veiligheigheid en Justitie
  • Nederlands

Pagina's