Trefwoord

 • Kamerstukken
 • Minderjarigen
 • Strafrecht

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 51 - 60 van totaal 114 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 567 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens (poging tot) verleiding en schennis van d ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 567 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens (poging tot) verleiding en schennis van de eerbaarheid van minderjarigen. Teven dient is de verdachte schade te vergoeden De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan (poging tot) verleiding en schennis van de eerbaarheid. Verdachte is daarbij zeer planmatig en doordacht te werk gegaan. De rechtbank tilt zwaar aan deze feiten. Door zijn handelen heeft verdachte ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de minderjarige slachtoffers. De slachtoffers waren door hun jeugdige leeftijd kwetsbaar en hebben de consequenties van hun handelen niet volledig kunnen overzien. Naar bekend mag worden verondersteld, kan een dergelijk vergaand seksueel contact op die leeftijd voor de slachtoffers nadelige gevolgen op emotioneel en seksueel vlak met zich meebrengen. Dit alles weegt in het nadeel van verdachte.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Inbreuk op lichamelijke en geestelijke integriteit
  • Schennis van de eerbaarheid
  • Verleiding
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarigen
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelde als volgt.   “ De straf die aan de verdachte ...

  De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelde als volgt. “De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft op de website [website] gezocht naar een escort in de omgeving van zijn woonplaats. Hij is bij die zoektocht gestuit op de advertentie van de aangeefster, waarop stond vermeld dat zij 19 jaar was. Hij heeft telefonisch contact gehad en de aangeefster is op 21 november 2013 bij hem thuis gekomen. Hij is een uur samen met haar geweest. In die tijd hebben zij gepraat en daarna zijn zij naakt op zijn bed gaan liggen. De aangeefster heeft de verdachte afgetrokken, maar hij heeft geen erectie gekregen. Daarna hebben de verdachte en aangeefster, zoals de verdachte dat heeft uitgedrukt, ‘gekroeld’, waarbij hij haar borsten heeft betast. De verdachte heeft in totaal € 165,- aan aangeefster betaald. De aangeefster heeft op 9 december 2013 de leeftijd van achttien jaren bereikt.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Escort
  • Artikel 248b Sr
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren wegens in het bezit zijn van kinderpornografisch materiaal ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren wegens in het bezit zijn van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelde als volgt. "Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij als bezitter van kinderporno de vraag hiernaar mede in stand heeft gehouden. Verdachte heeft hierdoor indirect bijgedragen aan het seksueel misbruik van kinderen ten behoeve van de productie van kinderporno. Het hoeft geen betoog dat dit misbruik kan leiden tot grote psychische, emotionele en lichamelijke schade bij de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun ontwikkeling. De afgebeelde personen kunnen nog jaren later geconfronteerd worden met de afbeeldingen die via het internet worden verspreid."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk wegens uitbuiting van haar minderjarige kinderen. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Ve ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk wegens uitbuiting van haar minderjarige kinderen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft misbruik gemaakt van haar natuurlijke overwicht als moeder en de kwetsbaarheid van haar nog zeer jonge kinderen. Zij is hierbij volstrekt voorbij gegaan aan de belangen van haar kinderen, kennelijk ten behoeve van eigen financieel gewin. Door de kinderen op jonge leeftijd het stelen te leren heeft zij hun levens mogelijk blijvend getekend en hun normen bijgebracht die hun kansen op een goede positie in de maatschappij nu al schaden. Dit baart grote zorgen. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan en acht geen andere straf dan een gevangenisstraf op zijn plaats.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Misbruik van kwetsbare postitie
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Minderjarig
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaren wegens tegen betaling ontuchtige handelingen te hebben verrich ...

  De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaren wegens tegen betaling ontuchtige handelingen te hebben verricht met een minderjarige. De rechtbank oordeelt als volgt.“Net als de officier van justitie en de raadsman acht de rechtbank hetgeen verdachte ten laste is gelegd wettig en overtuigend bewezen. De beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan steunt op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. De rechtbank overweegt dat sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering en zal daarom in de bijlage van dit vonnis volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Medewerking verdachte
  • Jeugdprostitutie
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf voor de duur van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met een 15-jarige dochter v ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf voor de duur van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met een 15-jarige dochter van een van zijn medewerkers. De rechtbank oordeelt als volgt.“Naar het oordeel van de rechtbank zijn de betreffende handelingen seksueel getint en naar hun aard aan te merken als ontuchtige handelingen in de zin van artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht. Weliswaar kan onder omstandigheden aan zodanige handelingen met een minderjarige tussen de twaalf en zestien jaren het ontuchtig karakter ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. De enkele omstandigheid dat tussen de toen vijftigjarige verdachte en de toen vijftienjarige aangeefster, zoals door de verdediging is aangevoerd, een affectieve relatie bestond, waarbij beiden ‘over een langere periode bewust en kennelijk doordacht de liefde voor elkaar uitspraken’, levert echter niet een zodanig bijzonder geval op. De door artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht beoogde bescherming van minderjarigen is immers mede daarop gebaseerd dat zodanige minderjarigen voor wat betreft relaties als de onderhavige in het algemeen niet of onvoldoende in staat zijn om de draagwijdte van hun handelen te overzien en hun wil dienaangaande in vrijheid te bepalen en dat zij in zoverre tegen een ongewenste beïnvloeding van hun wil moeten worden beschermd. (vergelijk: HR 24 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997: ZD0775)”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Voorwaardelijke gevangenisstraf
  • Nederlands
 7. Language Dutch 7 reads Court of Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk wegens een gewoonte maken van het bezit en vervaardigen van kinderporno. De ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk wegens een gewoonte maken van het bezit en vervaardigen van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een gewoonte maken van het vervaardigen en het in bezit hebben van kinderporno. Ook heeft hij een kinderpornografische afbeelding verspreid. Verdachte heeft minderjarige meisjes op straat en via Facebook benaderd en bij hen aangegeven dat hij een fotoreportage van ze wilde maken, zodat ze mogelijk als model werk konden vinden. Tijdens deze fotoreportages heeft verdachte vervolgens de meisjes overgehaald om zich met een (deels) ontbloot bovenlichaam te laten fotograferen. Verdachte heeft deze kinderporno voor zijn eigen genot gemaakt en op de computer geplaatst. Hij heeft een van deze foto's naar een ander minderjarig meisje gezonden. Verdachte heeft door het maken van deze kinderpornografische foto's van minderjarigen, die aan het begin van hun pubertijd dan wel in hun pubertijd zijn, hun persoonlijke levenssfeer geschonden en mogelijk hun seksuele en persoonlijke ontwikkeling verstoord. Uit de verklaring van een van de slachtoffers blijkt ook dat zij hier veel psychische problemen aan heeft overgehouden. De rechtbank rekent dit verdachte aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens het plegen van ontucht. De rechtban ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens het plegen van ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer 3,5 jaar schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige (puber) jongen waarbij sprake is geweest van seksueel binnendringen van het lichaam. Verdachte heeft in elk geval eenmaal van de ontuchtige handelingen met de minderjarige jongen foto-opnames gemaakt en deze opnames gedurende lange tijd in bezit gehad. De rechtbank tilt zwaar aan deze feiten. Door zijn handelen heeft verdachte ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het minderjarige slachtoffer. Het slachtoffer was door zijn jeugdige leeftijd kwetsbaar en heeft de consequenties van zijn handelen niet volledig kunnen overzien en naar bekend mag worden verondersteld kan een dergelijk verregaand seksueel contact op die leeftijd voor het slachtoffer nadelige gevolgen op emotioneel en seksueel vlak met zich meebrengen. Het feit dat verdachte van de ontuchtige handelingen ook opnames heeft gemaakt acht de rechtbank evenzeer laakbaar. “

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarig
  • Nederlands
 9. Language Dutch 3 reads Court of Overijssel De rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 60 uren wegens het feitelijk aanranding van de eerbaarheid van een minderjarig meisje. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft in een ...

  De rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 60 uren wegens het feitelijk aanranding van de eerbaarheid van een minderjarig meisje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft in een zwembad in Deventer een minderjarig meisje aangerand. Verdachte heeft bij de glijbaan het minderjarige meisje onverhoeds vastgepakt en haar bij haar schaamstreek betast. Verdachte heeft door zijn handelen een inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het jonge slachtoffer en tevens heeft hij bij het slachtoffer een gevoel van angst en onveiligheid teweeggebracht. Het is algemeen bekend dat met name minderjarigen dergelijke inbreuken als (nog) ingrijpender ervaren dan volwassenen. Verdachte heeft zich ten tijde van het plegen van het feit laten leiden door zijn eigen seksuele drang, zonder zich op dat moment te bekommeren om de gevolgen van zijn handelen voor het jonge slachtoffer. De rechtbank rekent verdachte dit handelen aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Seksuele integriteit
  • Ontucht
  • Eerbaarheid
  • Minderjarig
  • Taakstraf
  • Nederlands
 10. Language Dutch 2 reads Court of Overijssel De rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 100 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van 3 jaren wegens ontucht met een zeer jong meisje. De recht ...

  De rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 100 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van 3 jaren wegens ontucht met een zeer jong meisje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft ontucht gepleegd met een zeer jong meisje door haar op zijn verzoek naaktfoto’s van zichzelf te laten maken, waarbij zij – op zijn verzoek - ook handelingen met zichzelf verrichtte.Bij dit gepleegde seksuele misbruik heeft hij het belang van het jonge slachtoffer ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen behoeften en is hij daarmee volledig voorbij gegaan aan een van de meest elementaire rechten van het slachtoffer, te weten het recht op onaantastbaarheid van het lichaam.Voor het slachtoffer zijn deze gebeurtenissen een aantasting van haar lichamelijke integriteit geweest en de ervaring leert dat zij ten gevolge van dit handelen ook op latere leeftijd nog psychische problemen kan ondervinden op het terrein van seksualiteit en relatievorming.” 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Minderjarigen
  • Schadevergoeding
  • Seksueel misbruik
  • Ontucht
  • Risicogedrag van kinderen op internet
  • Nederlands

Pagina's