Documentsoort

Land

Trefwoord

Organisatie

 • 2011

Pagina's

Resultaten 51 - 60 van totaal 568 resultaten
 1. Language Dutch 28 reads Ministry Youth and Family (Dutch) Betreft uitvoering van de  motie van het lid Langkamp  waarin de regering wordt verzocht een plan te ontwikkelen voor het stimuleren van meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor sla ...

  Betreft uitvoering van de  motie van het lid Langkamp  waarin de regering wordt verzocht een plan te ontwikkelen voor het stimuleren van meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor slachtoffers van pooierboys.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Jeugd en Gezin
 2. Language Dutch 50 reads Data ratificatie door Nederland van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensovers ...

  Data ratificatie door Nederland van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, november 2011.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
 3. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. kst-28638-48 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 28 638 Mensenhandel Nr. 48 ...

  Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. 33 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen w ...

  Volledige titel: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd : nota naar aanleiding van het verslag.       

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 5. 33 reads Language Dutch Betreft vraag: Hoe wil de minister een eind maken aan immigratie van prostituees uit Oost-Europese landen? Bijlage 1 (zie blz. 2) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel op vragen gesteld in de ...

  Betreft vraag: Hoe wil de minister een eind maken aan immigratie van prostituees uit Oost-Europese landen?

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 6. 41 reads Language Dutch Voorzetting van het debat over het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Minister ...

  Voorzetting van het debat over het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360 VI, nr. 1), onderdeel vreemdelingenzaken en het rapport bij het jaarverslag van Justitie 2009 (32360 VI, nr. 2), onderdeel vreemdelingenzaken.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 7. Language Dutch 21 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2–3 december 2010. kst-32317-V ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Eerste Kamer der Staten-Gener ...

  Betreft het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2–3 december 2010.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Language Dutch 21 reads Betreft overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 juli 2010 met het eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie (32 123 VI, nr. 220). kst-32500-VI-75 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenha ...

  Betreft overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 juli 2010 met het eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie (32 123 VI, nr. 220).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Kinderporno(grafie)
 9. Language Dutch 76 reads Data ratificatie door Italië, Oekraïne en  San Marino van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2010 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O ...

  Data ratificatie door Italië, Oekraïne en  San Marino van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2010

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Oekraïne
  • Italië
  • San Marino
 10. Language Dutch 23 reads Overleg over: – de brief van de minister van Justitie d.d. 9 april 2009 inzake de rapportage Vreemdelingenketen juli–december 2009 (19 637, nr. 1334) – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 juni 2010 met het verslag van een ...

  Overleg over: – de brief van de minister van Justitie d.d. 9 april 2009 inzake de rapportage Vreemdelingenketen juli–december 2009 (19 637, nr. 1334) – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 juni 2010 met het verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage Vreemdelingenketen juli–december 2009 (19 637, nr. 1346) – de brief van de minister van Justitie d.d. 1 oktober 2010 inzake de rapportage Vreemdelingenketen januari–juni 2010 (19 637, nr. 1361) – de brief van de minister van Justitie d.d. 14 juni 2010 over de uitvoering van de nieuwe asielprocedure (19 637, nr. 1351) – de brief van de minister van Justitie d.d. 14 juni 2010 inzake EHRM: de gemotiveerde Rule 39 in Somalische Dublinzaken (19 637, nr. 1350) – de brief van de minister van Justitie d.d. 17 juni 2010 over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie inzake de legesheffing voor Turkse onderdanen (C-92/07); –de brief van de minister van Justitie d.d. 30 juni 2010 over het landgebonden asielbeleid voor Ivoorkust (19 637, nr. 1354) – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 juli 2010 over de aard en omvang van fraude en misbruik bij asielaanvragen (19 637, nr. 1355) – de brief van de minister van Justitie d.d. 16 juli 2010 over het gebruik van de discretionaire bevoegdheid (19 637, nr. 1357) – de brief van de minister van Justitie d.d. 19 juli 2010 met een afschrift van de brief aan VluchtelingenWerk Nederland n.a.v. de interim measure EHRM inzake Somalische Dublinclaiman-ten aan Griekenland (2010Z11084) – de brief van de minister van Justitie d.d. 17 augustus 2010 met het rapport evaluatie beleidswijzigingen Somalië (19 637, nr. 1359) – de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 26 januari 2010 met antwoorden op de vragen van de commissie inzake de rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelin-genbeleid (19 637, nr. 1320) – de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 7 oktober 2009 inzake de rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid (19 637, nr. 1305) – de brief van de minister van Justitie d.d. 11 oktober 2010 over de uitkomsten van de pilot intensivering ongewenstverklaring vreemdelingen (PIOVR) (19 637, nr. 1362) – de brief van de minister van Justitie d.d. 13 oktober 2010 over de overdrachten aan Griekenland in het kader van de Dublin-verordening (19 637, nr. 1363) – de brief van de minister van Justitie d.d. 5 juli 2010 met de aanvulling op de brief aangaande de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak-Chakroun (32 175, nr. 11) – de brief van de minister van Justitie d.d. 19 april 2010 inzake Chinese vreemdelingen (19 637, nr. 1336). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand woordelijk

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Asielprocedure

Pagina's