Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 51 - 60 van totaal 1605 resultaten
 1. Taal Nederlands Openbaar Ministerie In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2015 is aangepakt en ...

  In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2015 is aangepakt en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Daarbij wordt de doelstelling uit de Veiligheidsagenda beschouwd als onderdeel van de bredere inspanningen bij de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • aanpak
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te i ...

  Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe de verbetermaatregelen uit het verbeterplan van het COA worden toegepast en geborgd. In het verbeterplan heeft het COA de acties beschreven die door het COA en de betrokken partners worden ingezet op de twaalf gebieden die door de Inspecties als onvol-doende zijn beoordeeld. De Inspecties hebben geconstateerd dat de verbeterplannen voldoende volledig, realistisch en ambitieus aansluiten op de nodige verbetermaatregelen. In de brief wordt per thema een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen gegeven.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 3. Language English 4 reads US Department of State "If there is a single theme to this year’s Trafficking in Persons (TIP) Report, it is the conviction that there is nothing inevitable about trafficking in human beings. That conviction is where the proc ...

  "If there is a single theme to this year’s Trafficking in Persons (TIP) Report, it is the conviction that there is nothing inevitable about trafficking in human beings. That conviction is where the process of change really begins—with the realization that just because a certain abuse has taken place in the past doesn’t mean that we have to tolerate that abuse in the future or that we can afford to avert our eyes. Instead, we should be asking ourselves—what if that victim of trafficking was my daughter, son, sister, or brother?"This year’s TIP Report asks such questions, because ending modern slavery isn’t just a fight we should attempt—it is a fight we can and must win."The TIP Report is the product of a yearlong effort requiring contributions and follow-up from employees in the United States and at our diplomatic outposts across the globe, host country governments, and civil society." – John F. Kerry, Secretary of State

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • International
  • US Department of State
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Engels
 4. Tweede Kamer Taal Nederlands Minister Van der Steur:   Ik heb goede hoop dat wij, met de wijzigingen die er mogelijkerwijs zullen komen, tot een evenwichtig wetsvoorstel zijn gekomen, waarmee wij recht doen aan de positie van prostituees en ...

  Minister Van der Steur: Ik heb goede hoop dat wij, met de wijzigingen die er mogelijkerwijs zullen komen, tot een evenwichtig wetsvoorstel zijn gekomen, waarmee wij recht doen aan de positie van prostituees en waarmee wij zorgen voor de waarborgen die wij belangrijk vinden om misstanden te bestrijden. Ik hoop dat wij bij de evaluatie na vijf jaar met elkaar kunnen vaststellen dat wij hier vanavond in de Tweede Kamer en later in de Eerste Kamer de juiste stappen hebben gezet om recht te doen aan de belangen van de mensen die wij pogen te beschermen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Tweede Kamer Aan de orde is het debat over meer investeringen in de veiligheidsketen. Dit debat gaat niet over de lange tenen van de oppositie. Dit debat gaat over de veiligheid van burgers. Wat gebeurt er als we niets doen? ...

  Aan de orde is het debat over meer investeringen in de veiligheidsketen.Dit debat gaat niet over de lange tenen van de oppositie. Dit debat gaat over de veiligheid van burgers. Wat gebeurt er als we niets doen? Dan is het maar zeer de vraag of alle rechtbanken open kunnen blijven, terwijl dat wel een harde eis van de Kamer was. Ondertussen zien we dat het aantal aangiftes afneemt, dat 20% van de aangiftes direct in de prullenbak verdwijnt. Er vallen gaten: in de aanpak van zware criminaliteit en in de aanpak van kinderporno en mensenhandel, zaken die niet altijd via aangiften maar ook door eigen speurwerk worden ontdekt. Zaken blijven liggen. Dit jaar zijn er 20% minder mensenhandelzaken aangebracht, niet omdat er minder mensenhandel is, maar omdat er minder geld is om er wat tegen te doen. Er vallen gaten. Ontslagen, dreigende ontslagen bij politie, OM en rechtspraak: het is allemaal niet denkbeeldig, want het geld moet ergens vandaan komen. Als er niets gebeurt, worden er mensen weggestuurd.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Eerste Kamer De leden van de CDA-fractie vragen, mede namens de leden van de VVD- en van de PvdA-fractie, of de regering inzicht kan geven in de in de nabije toekomst en iets verder gelegen toekomst te verwachten regelgeving ...

  De leden van de CDA-fractie vragen, mede namens de leden van de VVD- en van de PvdA-fractie, of de regering inzicht kan geven in de in de nabije toekomst en iets verder gelegen toekomst te verwachten regelgeving op het terrein van de strafvordering uit de EU. In antwoord op deze vraag onderscheidt het kabinet ten eerste Europese regelgeving die al is vastgesteld en die nog geïmplementeerd moet worden in Nederlandse wetgeving, ten tweede Europese regelgeving waartoe een voorstel gedaan is en waarover nog onderhandeld wordt en ten derde Europese regelgeving die is aangekondigd, maar waarvoor de Europese Commissie nog geen concreet voorstel heeft gedaan.N.B.8. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen9. Artikel 20 sub b – Ondervragingen tot een minimum beperken10. Artikel 25 - scholing functionarissen

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Eerste Kamer
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Tweede Kamer De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over de brief van 15 januari 2016 inzake diplomatieke immuniteit – ...

  De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over de brief van 15 januari 2016 inzake diplomatieke immuniteit – voorgenomen aanpak bij overtredingen.N.B.22. Zult u bij de aanpak van geprivilegieerden die zware overtredingen of misdrijven, zoals mishandeling, mensenhandel of drugshandel, begaan, hun zendland verzoeken om de immuniteit van de persoon in kwestie op te heffen zodat deze voor zijn daden berecht kan worden? Zo neen, waarom niet?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 8. Tweede Kamer Taal Nederlands Reactie op het onderzoek van de European Police Union naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit Nederland, Duitsland, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgari ...

  Reactie op het onderzoek van de European Police Union naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit Nederland, Duitsland, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. Uit de resultaten doemt het beeld op van een registratie die niet naar behoren verloopt, grote groepen vluchtelingen die niet (goed) worden gecontroleerd en gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de verschillende doorvoer- en aankomst-landen. Ook wordt ingegaan op de veiligheids- en gezondheidssituatie van politiemensen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Kroatië
  • Nederland
  • Spanje
  • Servië
  • Duitsland
  • Bulgarije
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Veiligheidssituatie
  • Registratie
  • Politie
  • Vluchtelingen
  • Nederlands
 9. 3 reads Dutch Parliament Language Dutch Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door ...

  Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Politievakbond. N.B. Vraag 5 en 6 Zijn alle gegevens inmiddels uitgewisseld tussen de verschillende diensten zoals de politie (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrij-ding, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn alle gegevens beoordeeld? Zo ja, tot welke informatie heeft dat geleid en hoe is daarop geacteerd? Zo nee, waarom niet? Welke risico’s heeft deze beperkte intake en registratie met zich meegebracht volgens u ten opzichte van de in 2016 ingevoerde aanscherpte controles op binnenkomst in Nederland?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Europese Unie
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Vreemdeling
  • Asielzoeker
  • Mensenhandel
  • Politie
  • Nederlands
 10. 3 reads Dutch Senate Language Dutch Aanpak mensenhandel gericht op arbeidsuitbuiting:   Samen met Luxemburg, Malta en Slowakije is een project opgezet gericht op het stimuleren van de multidisciplinaire aanpak van deze vorm van mensenhandel. Terugblik Ned ...

  Aanpak mensenhandel gericht op arbeidsuitbuiting: Samen met Luxemburg, Malta en Slowakije is een project opgezet gericht op het stimuleren van de multidisciplinaire aanpak van deze vorm van mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Luxemburg
  • Malta
  • Slowakije
  • Eerste Kamer
  • Arbeidsuitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Mensenhandel
  • Nederlands

Pagina's