Publicatiedatum

 • oktober 2011

Pagina's

Resultaten 41 - 50 van totaal 61 resultaten
 1. 7 Taal Nederlands Volledige titel: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidsta ...

  Volledige titel: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)  : Gewijzigd amendement van eth lid Spekman ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Terugkeer
  • Nederlands
 2. kv-tk-2011Z21478 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z21478 Vragen van de leden De Mos, Van Klaveren, Graus en Elissen (allen PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Wel ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 3. 2 Taal Nederlands Volledige titel: Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebie ...

  Volledige titel: Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78) : advies van de Raad van State en nader rapport       

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Bevat vraag: Wat zijn de verwachtingen van het nieuwe systeem @ MIGO-BORAS dat per 1 januari 2012 in gebruik wordt genomen? kst-33000-X-14 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 ...

  Bevat vraag: Wat zijn de verwachtingen van het nieuwe systeem @ MIGO-BORAS dat per 1 januari 2012 in gebruik wordt genomen?

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 5. 1 Taal Nederlands Bevat de vragen:In hoeveel gevallen wordt een beroep gedaan op de B9-regeling zonder dat er uiteindelijk vervolging wordt ingesteld?; In hoeveel gevallen is er sprake van een artikel 12-procedure na sepot van de zaak?; Is h ...

  Bevat de vragen:In hoeveel gevallen wordt een beroep gedaan op de B9-regeling zonder dat er uiteindelijk vervolging wordt ingesteld?; In hoeveel gevallen is er sprake van een artikel 12-procedure na sepot van de zaak?; Is het noodza-kelijk om in het kader van de B9-regeling aangifte te doen of kan dat ook achterwege blijven?; Kunnen nog meer voorbeelden worden gegeven van vormen van mensenhandel, naast loverboys, mensenhandel via het internet en arbeidsuitbuiting?; Welke maatregelen worden genomen om de pakkans voor mensenhandel te verhogen?; Wat is nu de gemiddelde straf die door rechters in mensenhandelzaken wordt opgelegd?; Hoeveel procent van de aangiftes in zaken betreffende mensenhandel leiden daadwerkelijk tot een onderzoek?; Hoeveel procent van de aangiftes in zaken betreffende mensenhandel leidt tot een veroordeling?; Hoeveel procent van de aangiftes in zaken betreffende mensenhandel wordt weer ingetrokken voordat het tot een zaak komt?Vindt er in zaken betreffende mensenhandel na een veroordeling toezicht en de controle plaats door het OM en de reclassering?; en: Welke instrumenten hebben het OM en de reclassering om na een veroordeling wegens mensenhandel en de tenuitvoerlegging van de straf toezicht te houden en de delinquent te controleren, ten einde recidive te voorkomen? Met antwoorden.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 6. 1 Taal Nederlands Volledige titel: Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere w ...

  Volledige titel: Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) : nota van wijziging        

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 7. Taal Nederlands 1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Stand van zaken van de toezeggingen en uitvoering van de moties gedaan bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. kst ...

  Stand van zaken van de toezeggingen en uitvoering van de moties gedaan bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Taal Nederlands kst-32211-C ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011–2012 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 9. 1 Taal Nederlands Volledige titel: Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebie ...

  Volledige titel: Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78)1 : memorie van toelichting

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 10. 1 Taal Nederlands Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland mensenhandel in stand houdt (ingezonden 3 oktober 2011), en: Antwoord van minister Opstelten (Veiligh ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland mensenhandel in stand houdt (ingezonden 3 oktober 2011), en: Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 1 november 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 365.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen

Pagina's