Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Notities
 • Wetgeving Nederland

Pagina's

Resultaten 41 - 50 van totaal 244 resultaten
 1. 37 reads Language Dutch Volledige titel: Besluit van..., houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de wijziging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners in geval van vervolgaanvragen tot het verlenen van een ...

  Volledige titel: Besluit van ..., houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de wijziging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners in geval van vervolgaanvragen tot het verlenen van een verblijfsvergunning van vreemdelingen (Besluit aanpassing vergoeding vervolgaanvragen vreemdelingen).Staatcourant nr. 246, 4 januari 2013

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 2. Language Dutch 122 reads Volledige titel: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse ...

  Volledige titel: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (Regeling vaststelling LFNP).Staatscourant, jrg. 2013, nr. 13079, 30 mei 2013

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Politie
 3. 29 reads Language Dutch Staatscourant nr. 14918, 7 juni 2013 Nr. 14918 7 juni 2013 Advies Raad van State betreffende besluit van..... houdende regels ten aanzien van het landelijk parket en het functioneel parket, alsmede ten aanzien van het mandateren va ...

  Staatscourant nr. 14918, 7 juni 2013

  Wetgeving

  • Staatscourant
 4. 36 reads Language Dutch Volledige titel: Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108, houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van ondersteuning zelfstandig ve ...

  Volledige titel: Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108, houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van ondersteuning zelfstandig vertrek (Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek).

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 5. Language Dutch 79 reads Staatscourant, nr. 6881, 12 maart 2014. Nr. 6881 12 maart 2014 Advies Raad van State betreffende Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nader Rapport 21 februari 2014 Nr. 491631 Directie W ...

  Staatscourant, nr. 6881, 12 maart 2014.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 6. 55 reads Language Dutch stcrt-2014-9044 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/15, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.  Nr. 9044 31 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van V ...

  stcrt-2014-9044 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/15, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Nederlands
 7. 66 reads Language Dutch stcrt-2014-8487 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 maart 2014, nummer WBV 2014/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000  Nr. 8487 31 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Vei ...

  stcrt-2014-8487 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 maart 2014, nummer WBV 2014/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Nederlands
 8. Language Dutch 53 reads Volledige titel: Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijla ...

  Volledige titel: Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163) : memorie van toelichting

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
  • Bosnië-Herzegovina
 9. 19 reads Language Dutch Staatscourant, nr. 19, 29 januari 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 23 januari 2009, nr. 2009/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vreemdelingen ...

  Staatscourant, nr. 19, 29 januari 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 10. 27 reads Language Dutch Staatscourant nr. 22, 3 februari 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 24 december 2008, nr. 2008/32, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vreemdelinge ...

  Staatscourant nr. 22, 3 februari 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten

Pagina's