Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

Pagina's

Resultaten 41 - 50 van totaal 4130 resultaten
 1. Taal Nederlands De Belgische onafhankelijke Nationaal Rapporteur Mensenhandel Myria, heeft het jaarrapport van het beleid van 2017 gepubliceerd, met daarin een speciale focus op de invloed van het internet op mensenhandel.     Enerzijds wor ...

  De Belgische onafhankelijke Nationaal Rapporteur Mensenhandel Myria, heeft het jaarrapport van het beleid van 2017 gepubliceerd, met daarin een speciale focus op de invloed van het internet op mensenhandel.  Enerzijds wordt er in het verslag aandacht besteed aan de negatieve invloed van het internet op mensenhandel. Zo gebruiken daders van mensenhandel het internet om hun slachtoffers te rekruteren, wordt het gebruikt bij het managen van de criminele activiteiten en vindt de marketing van het prostitutie aanbod online plaats. Ook mensensmokkel wordt volgens Myria vergemakkelijkt door het gebruik van internet. Er wordt bij zowel mensenhandel als mensensmokkel gebruik gemaakt van verschillende social media platforms, waaronder Instagram en Facebook. Anderzijds maken politie en justitie ook steeds meer gebruik van internet en social media in de opsporing van zowel daders als slachtoffers van mensenhandel. In het verslag worden verschillende aanbevelingen gedaan. Zo wordt het belang van praktijkgerichte trainingen voor politie en praktijk gerichte inspectie benadrukt. Daarnaast wordt er gepleit voor een investering in informatica, om de opsporingsanalyse via het internet op een effectieve manier te kunnen uitvoeren. Ook worden er in het verslag algemene aanbevelingen gedaan, waaronder het sensibiliseren van de hotelsector inzake de structurele situaties van arbeidsuitbuiting en een investering in de opvangcentra zodat zij over de middelen beschikken die nodig zijn bij de bescherming van de slachtoffers. Deze punten zijn afkomstig uit het persbericht van Myria, Oktober 2017 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Online
  • Migratie
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 10 oktober heeft kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord overhandigd met daarin de plannen met betrekking tot mensenhandel. Zo zal er op verschillende manieren geinvesteerd worden in de strijd tegen mensenhandel. Om te be ...

  10 oktober heeft kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord overhandigd met daarin de plannen met betrekking tot mensenhandel. Zo zal er op verschillende manieren geinvesteerd worden in de strijd tegen mensenhandel. Om te beginnen, zal er geïnvesteerd worden in internationaal opsporingsonderzoek. Daarnaast zal er structureel meer geld beschikbaar worden gesteld voor uitstapprogramma's voor prostituees om hen op deze manier te helpen. Ook zal er geïnvesteerd worden in speciale Prostitutie Controle Teams en komt er extra geld ter beschikking voor slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast belooft het nieuwe regeerakkoord verscheidene investeringen, waaronder een wetswijziging van het wetsvoorstel Regulering prostitutie ten behoeve van de uniformiteit om op deze manier te voorkomen dat daders van mensenhandel gebruik kunnen maken van de ongelijke toezicht- en handhavingsmogelijkheden. Daarnaast zal er een vergunningsplicht voor alle vormen van bedrijfsmatige seksuele dienstverlening komen,  wordt er een pooierverbod ingelast en komt er een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken met als doel zicht te houden op de prostituees om misstanden te voorkomen. Kijkend naar het budgettair overzicht, zal er van het budget dat ter beschikking is gesteld voor preventiemaatregelen, jaarlijks structureel 2 miljoen euro bijkomen voor slachtoffers van mensenhandel. Dit zal aangevuld worden met 4 miljoen euro in 2018, 3 miljoen euro in 2019, 3 miljoen euro in 2020 en 2 miljoen euro in 2021. Het gehele regeerakkoord is te vinden via onderstaande link:https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • regeerakkoord
  • investeringen
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands   Abstract:   "A multiple systems estimation (MSE) was carried out using the statistics on possible victims identified by different groups of organizations reporting to CoMensha on behalf of the Dutch National Rapporteu ...

   Abstract: "A multiple systems estimation (MSE) was carried out using the statistics on possible victims identified by different groups of organizations reporting to CoMensha on behalf of the Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Childrenover a period of six consecutive years (2010 - 2015). In total six different groups of organizations (lists) reported to CoMensha, among which the Border Police. The presumed victims reported by the Border Police concern presumed victims of a particular type of trafficking that is not informed by the Palermo Protocol. Moreover, this type of trafficking is no longer upheld as human trafficking by the Supreme Court in the Netherlands. For these reasons, two log-linear models were fitted: one including those reported by the Border Police (based on six lists, concerning 8,234 presumed victims between 2010 and 2015), and one excluding those exclusively reported by the Border Police (based on five lists, concerning 6,935 presumed victims between 2010 and 2015). To enhance the robustness of the estimates, they were stratified by four covariates, namely age (minor/adult), gender (female/male), form of exploitation (sexual/non-sexual) and nationality (Dutch/non-Dutch).The key finding is that in 2014 and 2015, the most recent years for which records are available, the total number of presumed victims of human trafficking in the Netherlands was approximately 6,500 (six lists) / 6,250 (five lists) per year. This means that the estimated numbers are four to five times higher than the recorded numbers of victims that come to the attention of the authorities. Expressed as rates per 100,000 persons, the rate of presumed victims is about 38/37 (six/five lists) per 100,000 inhabitants per year (based on the estimates for 2014 and 2015). The victimization rates are 32/29 (six/five lists) per 100,000 adult Dutch females, 1 per 100,000adult Dutch males (in both models), 235/257 (six/five lists) per 100,000 Dutch girls (between 12-17 years old) and 14 (in both models) per 100,000 Dutch boys (between 12-17 years old). The rate of non-Dutch (legal or illegal) residents is 326/311 (six/five lists) victims per 100,000, or about fifteen/fourteen (six/five lists) times higher than for Dutch nationals (22 per 100,000 in both models)." Dit rapport is geschreven en gepubliceerd door de United Nations Office on Drugs and Crime en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. 

  Publicaties

  • Publicaties
  • Human Trafficking
  • NRM
  • UNODC
  • victims
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Abstract:   "The objective of study was to analyze the International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes. The analysis was focused on policy of International Law to human trafficking crime. The ...

  Abstract: "The objective of study was to analyze the International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes. The analysis was focused on policy of International Law to human trafficking crime. The study is compiled with normative juridical research method with the approach of legislation, the conceptual approach and the approach of international law. Based on the survey results was revealed that basically the concept and criteria of International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes, Human Trafficking is a transnational crime or at least several countries, thus becoming the International Criminal Human Trafficking. Such a commitment must be realized in various forms, including: international agreements, protocols etc., on the prevention of human trafficking." geschreven door Dr. M. Iman Santoso

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • International Law
  • International Organized Crime
  • Human Trafficking
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Samenvatting als weergeven op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum:   "On 1 April 2000, the Netherlands, as the first European nation to do so, appointed a Rappor-teur on Trafficking in ...

  Samenvatting als weergeven op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum: "On 1 April 2000, the Netherlands, as the first European nation to do so, appointed a Rappor-teur on Trafficking in Human Beings. Under Article 9 of the Act on the National Rapporteur on trafficking in human beings and sexual violence against children, every four years the institute has to be evaluated. The central research question of this evaluation is:What are the ambitions, objectives and tasks of the National Rapporteur on traf-ficking in human beings and sexual violence against children, how are the tasks performed, what means are available and how are these spent, what is the (exter-nal) valuation of the performance of the tasks and is there reason to change the performance of the tasks or powers?"  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel
  • evaluatie
  • Nederlands
 6.  

  Mensenhandelweb is een initiatief van het  Centrum Kinderhandel Mensenhandel  (Het CKM) in samenwerking met  Terre des Hommes. Het CKM is onderdeel van Fier. Mensenhandelweb wordt mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij. E-mail:  info@ckm-fier.nl Webmast ...

  Mensenhandelweb is een initiatief van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (Het CKM) in samenwerking met Terre des Hommes. Het CKM is onderdeel van Fier. Mensenhandelweb wordt mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij.E-mail: info@ckm-fier.nlWebmaster: info@ckm-fier.nlVolg Mensenhandelweb ook op Twitter: @MensenhandelwebOver MensenhandelwebMensenhandelweb is een uniek systeem waarin informatie met betrekking tot mensenhandel en kinderhandel opgeslagen is. Deze informatie kan op een toegankelijke wijze ontsloten worden voor geïnteresseerden. Mensenhandelweb biedt de mogelijkheid tot fulltext search, zoeken binnen thema’s, op trefwoorden of met gebruik van andere zoekfilters. Aanleveren van informatie aan Mensenhandelweb.Mensenhandelweb wil graag een zo compleet mogelijk informatieaanbod leveren. Wij zijn daarom geïnteresseerd in alle informatie, zoals publicaties, jurisprudentie en rapporten in relatie tot mensenhandel en kinderhandel. In beginsel maken wij geen onderscheid in ingenomen standpunten. Documenten of publicaties die ‘haatzaaiend’ of uitgesproken discriminerend zijn kunnen worden geweigerd, zulks ter beoordeling aan Mensenhandelweb.Geanonimiseerde documentenWij ontvangen jurisprudentie, beschikkingen etc. het liefst geanonimiseerd. Verstuurt u een niet-geanonimiseerd document, laat het ons dan nadrukkelijk weten. Wij zorgen dan voor anonimisering.SamenvattingHet liefst ontvangen wij een korte samenvatting van het aangeleverde stuk waarbij in het kort de essentie wordt weergegeven. Wanneer geen samenvatting wordt meegeleverd wordt het stuk in beginsel zonder inleiding geplaatst.ScriptiesAlleen scripties (WO of HBO) met het onderwerp mensenhandel of gerelateerde problematiek  die zijn beoordeeld met een acht of hoger komen voor plaatsing op mensenhandelweb in aanmerking.Auteursrecht
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen informatie zoals teksten zijn beschermd door het auteursrecht. Het auteursrecht komt toe aan de respectievelijke makers van de publicaties, artikelen.Informatie van derden 
De op Mensenhandelweb geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Mensenhandelweb is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.Mensenhandelweb heeft zo veel mogelijk de makers van artikelen geprobeerd om toestemming te vragen. Wilt u dat uw artikel wordt verwijderd laat het ons dan weten. Wij verwijderen dan uw artikel/publicatie zo spoedig mogelijk. Het zal dan niet langer mogelijk zijn dit artikel bij zoekopdrachten binnen Mensenhandelweb te vinden.  De verzameling van documenten en de daarin aangebrachte ordening is beschermd door het databankenrecht. Deze rechten daarop berusten bij Fier. Op artikelen van derden, berust het auteursrecht bij deze derden.Merken 
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Fier, tenzij anders aangegeven.Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van Mensenhandelweb en de daarin opgenomen gegevens, kan Mensenhandelweb niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Mensenhandelweb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Mensenhandelweb, (on)bereikbaarheid van Mensenhandelweb. 

  Webpagina

 7. Taal Nederlands Abstract:   "Human trafficking is a global concern resulting in complex, long-lasting mental health consequences for survivors. The U.S. nongovernmental sector has emerged as a key service provider in facilitating and d ...

  Abstract: "Human trafficking is a global concern resulting in complex, long-lasting mental health consequences for survivors. The U.S. nongovernmental sector has emerged as a key service provider in facilitating and directly providing comprehensive services for survivors, including crucial mental health services. This study aimed to better understand barriers to and potential improvements for human trafficking survivor mental health service delivery by applying a deductive framework analysis to semi-structured interviews with 15 U.S.-based nongovernmental organizations. Analysis of interview data underscored key challenges, including extensive and complex human trafficking survivor mental health needs, limited service provider capacity, and a fragmented multisector response. Themes for strategies to improve mental health service delivery included improved multisector collaboration as well as increasing mental health professional capacity through human trafficking–specific training. Implications and recommendations to improve comprehensive, trauma-informed, and client-centered human trafficking survivor care, including future research directions, are discussed."

  Publicaties

  • Publicaties
  • Mental Health Service
  • Health Services
  • Human Trafficking
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Dit rapport, opgesteld door International Labour Office en de Walk Free Foundation in samenwerking met de International Organization for Migration, geeft inzicht in moderne slavernij als mondiaal fenomeen. Global Estimates o ...

  Dit rapport, opgesteld door International Labour Office en de Walk Free Foundation in samenwerking met de International Organization for Migration, geeft inzicht in moderne slavernij als mondiaal fenomeen.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands     "De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft besloten dat gemeente Den Haag de persoonsgegevens van prostituees niet mag registreren. Deze werkwijze van Den Haag is volgens de AP in strijd met de Wet bescherming perso ...

    "De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft besloten dat gemeente Den Haag de persoonsgegevens van prostituees niet mag registreren. Deze werkwijze van Den Haag is volgens de AP in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente vindt echter dat de maatregel mensenhandel bestrijdt en diende een ontheffingsverzoek in, maar deze is door de AP afgewezen." Geschreven door Sjoerd Hartholt en gepubliceerd door Binnenlands Bestuur       

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederlands
 10. 9 reads 'The Bijlmer Project is a research and intervention based project focusing on the psychosocial needs of victims of human trafficking,who were bought and sold for sexual exploitation. It deals with a larger issue at hand-MODERN DAY SLAVERY. It ...

  'The Bijlmer Project is a research and intervention based project focusing on the psychosocial needs of victims of human trafficking,who were bought and sold for sexual exploitation. It deals with a larger issue at hand -MODERN DAY SLAVERY. It is a collaborative project between Webster University (Leiden) &  Christian Aid & Resources Foundation (CARF) situated in the Bijlmer (Amsterdam Zuid Oost).'Klik hier voor de site.

  Webpagina

  • Nederland
  • Mensenhandel
  • Reïntegratie

Pagina's