Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Jurisprudentie

Pagina's

Resultaten 41 - 50 van totaal 996 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Limburg Door de rechtbank Limburg is een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, met aftrek van voorarrest, voor het medeplegen van mensenhandel van een Hongaarse vrouw.     ECLI:NL:RBLIM:2017:3335 I ...

  Door de rechtbank Limburg is een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, met aftrek van voorarrest, voor het medeplegen van mensenhandel van een Hongaarse vrouw.   

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Limburg
  • Gedwongen prostitutie
  • Eigen financieel gewin
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Language Dutch 1 read Amsterdam Court of Justice Het gerechtshof Amsterdam heeft een verdachte in hoger beroep vrijgesproken van mensenhandel, nadat door inconsistente verklaringen van het slachtoffer, niet gebleken is seksuele uitbuiting. Uit die verklar ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft een verdachte in hoger beroep vrijgesproken van mensenhandel, nadat door inconsistente verklaringen van het slachtoffer, niet gebleken is seksuele uitbuiting. Uit die verklaringen wordt niet duidelijk wie het initiatief nam tot seksuele contacten, hoe vaak, wanneer en waar dat gebeurde en hoe de betaling verliep. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Vrijspraak mensenhandel
  • Nederlands
 3. Language Dutch 1 read Amsterdam Court of Justice Het Gerechtshof Amsterdam heeft een verdachte in hoger beroep vrijgesproken van mensenhandel, maar veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met twee minderjarige meisjes van veertien en vijfti ...

  Het Gerechtshof Amsterdam heeft een verdachte in hoger beroep vrijgesproken van mensenhandel, maar veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met twee minderjarige meisjes van veertien en vijftien jaar oud. Het Hof heeft de betrouwbaarheid van de verklaringen van het slachtoffer getoetst en is van mening dat objectief en consistent steunbewijs voor seksuele uitbuiting ontbreekt.De verdachte heeft geweigerd mee te werken aan een gedragskundige rapportage, dus het is onduidelijk welke straf of maatregel het meest geschikt zou zijn om recidive te voorkomen. Het Hof heeft een gevangenisstraf 3 jaar opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden: de verdachte dient zich te houden aan aanwijzingen van de reclassering en hij is verplicht mee te werken aan een ambulante behandeling als de reclassering dit noodzakelijk acht. Er is geen contactverbod opgelegd. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Gerechtshof Amsterdam
  • minderjarig slachtoffer
  • Vrijspraak mensenhandel
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 4. Language Dutch 1 read Court of Overijssel De rechtbank Overijssel spreekt een 26-jarige vrouw en 25-jarige man vrij van mensenhandel en oplichting. Zij zouden twee verstandelijk beperkte vrouwen gedwongen hebben om een mobiel telefoonabonnement af te slui ...

  De rechtbank Overijssel spreekt een 26-jarige vrouw en 25-jarige man vrij van mensenhandel en oplichting. Zij zouden twee verstandelijk beperkte vrouwen gedwongen hebben om een mobiel telefoonabonnement af te sluiten. Echter, gelet op de aard en korte duur van de diensten, de niet-noemenswaardige beperkingen die de diensten meebrachten voor de betrokkenen en het economische voordeel dat door de verdachte werd behaald, is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake was van uitbuiting. Dit leidde tot de vrijspraak van mensenhandel. Daarnaast kan er op basis van het dossier niet bewezen worden dat er sprake was van het gebruik van oplichtingsmiddelen. Hiermee zijn de verdachten ook vrijgesproken van oplichting. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Overijssel
  • Oplichting
  • Vrijspraak mensenhandel
  • Verstandelijk Beperkt
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland heeft een 28-jarige man veroordeeld voor het in de prostitutie brengen van een 16-jarig meisje. Hij is met haar een relatie aangegaan en heeft haar zo geworven voor pr ...

  De rechtbank Midden-Nederland heeft een 28-jarige man veroordeeld voor het in de prostitutie brengen van een 16-jarig meisje. Hij is met haar een relatie aangegaan en heeft haar zo geworven voor prostitutiewerk. Tijdens zijn handelen was de man op de hoogte van de leeftijd van het slachtoffer. De rechtbank heeft de man een gevangenisstraf van 26 maanden opgelegd, waarvan 6 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast heeft de man 'een maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid' voor de duur van 2 jaar opgelegd gekregen. Dit houdt in dat de man 2 jaar geen contact mag opnemen met slachtoffer. Voor iedere keer dat hij zich niet aan deze maatregel houdt, krijgt hij twee weken gevangenisstraf. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Contactverbod
  • Gedwongen prostitutie
  • minderjarig slachtoffer
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Amsterdam De rechtbank Amsterdam heeft een jonge man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een schadevergoeding van ruim 150.000 euro. Hij is veroordeeld voor mensenhandel en voor de samenloop ervan met ...

  De rechtbank Amsterdam heeft een jonge man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een schadevergoeding van ruim 150.000 euro. Hij is veroordeeld voor mensenhandel en voor de samenloop ervan met mishandeling, meermalen gepleegd, en gewoontewitwassen. Hij heeft tot twee maal toe zijn vriendin uitgebuit in de prostitutie. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Schadevergoeding
  • Bedreiging
  • Gedwongen prostitutie
  • gewoontewitwassen
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Nederlands
 7. Language Dutch 4 reads Court of Zeeland-West-Brabant De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft een man tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor mensenhandel. De rechtbank acht, op basis van de bekennende verklaring van de verdachte en de belastende verkl ...

  De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft een man tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor mensenhandel. De rechtbank acht, op basis van de bekennende verklaring van de verdachte en de belastende verklaringen van het slachtoffer, bewezen dat de verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan het in de prositutie brengen van een persoon jonger dan 18 jaar, meermalen gepleegd. De verdachte is vrijgesproken van oplichting met telefoonabonnementen. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • Gedwongen prostitutie
  • minderjarig slachtoffer
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 8. Language Dutch 3 reads Court of Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland heeft een verdachte veroordeeld voor een gevangenisstraf van  17 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Daarnaast wordt hij voor maximaal vier maanden op een Forensische Psychiatris ...

  De rechtbank Midden-Nederland heeft een verdachte veroordeeld voor een gevangenisstraf van  17 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Daarnaast wordt hij voor maximaal vier maanden op een Forensische Psychiatrische Afdeling geplaatst, omdat sprake was van verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Hij is veroordeeld voor het gedwongen in de prostitutie laten werken van een minderjarig meisje, dat te kampen had met psychiatrische problematiek.  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Gedwongen prostitutie
  • minderjarig slachtoffer
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Brabant heeft een 37-jarige man veroordeeld voor mensenhandel. Hij heeft in 2012 zijn toenmalige vriendin met geweld gedwongen om in de prostitutie te gaan werken. De verdachte ...

  De rechtbank Midden-Brabant heeft een 37-jarige man veroordeeld voor mensenhandel. Hij heeft in 2012 zijn toenmalige vriendin met geweld gedwongen om in de prostitutie te gaan werken. De verdachte was al twee keer eerder veroordeeld voor mensenhandel. Dit was voor de rechtbank een reden om hem dit keer een hogere straf te geven dan de eerder opgelegde straffen. Hij is daarom veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De Rechtbank Oost-Brabant heeft een verdachte een gevangenisstraf van één dag opgelegd in combinatie met een taakstraf van 240 uur voor het seksueel contact hebben met een minderjarige prostituee. Onda ...

  De Rechtbank Oost-Brabant heeft een verdachte een gevangenisstraf van één dag opgelegd in combinatie met een taakstraf van 240 uur voor het seksueel contact hebben met een minderjarige prostituee. Ondanks dat de verdachte de leeftijd van het slachtoffer vroeg, heeft hij volgens de rechtbank nagelaten om dit goed te controleren. De verdachte heeft een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en hij heeft haar lichamelijke integriteit aangetast. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Prostitutie
  • minderjarig slachtoffer
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands

Pagina's