Trefwoord

Organisatie

 • Seksueel misbruik

Pagina's

Resultaten 31 - 40 van totaal 50 resultaten
 1. 25 reads Language Dutch Ook kst-13683 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) Nr. ...

  Ook kst-13683

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 2. Language Dutch 57 reads Review by Siân Oram, Heidi Stöckl, Joanna Busza, Louise M. Howard, Cathy Zimmerman. "There is very limited evidence on the health consequences of human trafficking. This systematic review reports on studies investigating the p ...

  Review by Siân Oram, Heidi Stöckl, Joanna Busza, Louise M. Howard, Cathy Zimmerman."There is very limited evidence on the health consequences of human trafficking. This systematic review reports on studies investigating the prevalence and risk of violence while trafficked and the prevalence and risk of physical, mental, and sexual health problems, including HIV, among trafficked people."

  Publicaties

  • Artikelen
  • Zorg
  • Medische zorg
  • Seksueel misbruik
  • Psychologisch onderzoek
  • Engels
 3. Taal Nederlands 2 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft het aanbieden van vijf fiches opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC): fiche vijf Kaderbesluit inzake bestrijding van seksuele uitbuiting van kinde ...

  Betreft het aanbieden van vijf fiches opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC): fiche vijf Kaderbesluit inzake bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 4. 31 810 Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 30 juni 2009 Wij Beatri ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
 5. Language Dutch 42 reads Ministry of Justice (Dutch) Volledige titel: 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksue ...

  Volledige titel: 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik; en,  (Trb. 2008, 58) 31 810 Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58).Ook: kst-36390

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarige
  • Kindermishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 6. Language Dutch 52 reads Bonger Institute for Criminology blg-20654 Auteurs Dirk J. Korf, Annemieke Benschop en Jaap Knotter VERBORGEN WERELDEN minderjarige jongens, misbruik en prostitutie VERBORGEN WERELDEN minderjarige jongens, misbruik en prostitutie D ...

  blg-20654 Auteurs Dirk J. Korf, Annemieke Benschop en Jaap Knotter

  Publicaties

  • Rapporten
  • Bonger Instituut voor Criminologie
  • Mannenprostitutie
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 7. Language Dutch 30 reads Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009 544 Wet van 26 november 2009 tot uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tege ...

  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
 8. Language Dutch 27 reads Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009 544 Wet van 26 november 2009 tot uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tege ...

  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
 9. 51 reads Language Dutch Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 200 ...

  Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) : nadere memorie van antwoord.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 10. Language Dutch 64 reads Court of Amsterdam Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden met aftrek van voorarrest wegens medeplichtigheid aan mensenhandel, het voorhanden hebben van een kinderpornografische afbeelding en het plegen van ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden met aftrek van voorarrest wegens medeplichtigheid aan mensenhandel, het voorhanden hebben van een kinderpornografische afbeelding en het plegen van ontuchtige handelingen met een dertienjarig meisje. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan mensenhandel, door voor [persoon 2] hand- en spandiensten te verrichten. De rechtbank neemt mensenhandel hoog op. [persoon 2] heeft [persoon 1] mishandeld, verkracht en bedreigd wanneer het hem uitkwam. Hij heeft alle of vrijwel alle inkomsten afgepakt. Hij bepaalde waar, wanneer en hoe lang [persoon 1] moest werken. [persoon 1] is hierdoor psychisch geknakt en is er geen cent wijzer van geworden. Integendeel. Na afloop bleef ze zitten met een huurschuld van haar woning. Voor haar was het na het doen van haar aangifte niet afgelopen. Ze werd ook nadien mishandeld en bedreigd en tot in Tunesië aan toe geïntimideerd. Dat het haar zo is vergaan, komt niet omdat dit het lot is van prostituees, maar omdat mannen als [persoon 2] en verdachte vrouwen beschouwen als objecten waar ze alles mee kunnen doen. Door het verrichten van hand- en spandiensten voor [persoon 2], heeft verdachte een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uitbuiting van [persoon 1]. Zonder loopjongens zou [persoon 2] immers onvoldoende controle en dwang over haar hebben kunnen uitoefenen.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Mishandeling
  • Verkrachting
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands

Pagina's