Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • 2016

Pagina's

Resultaten 31 - 40 van totaal 275 resultaten
 1. Gerechtshof Amsterdam Taal Nederlands Op 13 juli 2016 oordeelde het Hof dat er geen sprake was van mensenhandel aangezien uit de feitelijke omstandigheden onvoldoende overwicht voortvloeide en aangeefster zich niet in een kwetsbare situatie ...

  Op 13 juli 2016 oordeelde het Hof dat er geen sprake was van mensenhandel aangezien uit de feitelijke omstandigheden onvoldoende overwicht voortvloeide en aangeefster zich niet in een kwetsbare situatie bevond. Aangeefster had onder andere zelf aangegeven in de prostitutie te willen gaan werken en als reactie daarop heeft verdachte haar geholpen. Ook in sms'jes wordt duidelijk dat het contact tussen aangeefster en verdachte op vriendelijke wijze plaats vond. Het feit dat twee collega's van aangeefster verklaarden dat aangeefster door verdachte werd gedwongen in de prostitutie te gaan, doet hiet niet aan af. Het enkele leeftijdsverschil tussen aangeefster en verdachte brengt niet zonder meer een overwicht met zich mee. Uit geen van de feiten blijkt dat aangeefster op een bepaalde manier emotioneel afhankelijk was van de verdachte. De verdachte wordt vrijgesproken van het ten laste gelegde nu er onvoldoende bewijsmiddelen zijn.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Strafrecht
  • Vrijspraak mensenhandel
  • onvoldoende overwicht
  • geen kwetsbare situatie
  • Nederlands
 2. Hoge Raad Taal Nederlands Op 8 november 2016 heeft de Hoge Raad besloten dat het vonnis van het Gerechtshof in stand moet worden gehouden. Volgens artikel 407 Sv kan het hoger beroep slechts worden ingesteld in zijn geheel en het Openbaar M ...

  Op 8 november 2016 heeft de Hoge Raad besloten dat het vonnis van het Gerechtshof in stand moet worden gehouden. Volgens artikel 407 Sv kan het hoger beroep slechts worden ingesteld in zijn geheel en het Openbaar Ministerie heeft  volgens de Hoge Raad hier niet aan voldaan. De vrijspraak tegen mensenhandel blijft in stand.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Hoge Raad
  • Strafrecht
  • Vrijspraak mensenhandel
  • cassatie
  • Nederlands
 3. Eerste Kamer Taal Nederlands Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek een aantal opmerkingen gemaakt en een aantal vragen gesteld betreffende het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafr ...

  Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek een aantal opmerkingen gemaakt en een aantal vragen gesteld betreffende het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES (34091). Deze wijziging zou de invoer van strafbaarstelling betekenen van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Eerste Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Mensenhandel
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. Eerste Kamer Taal Nederlands Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek betreffende de wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) een aantal vragen gest ...

  Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek betreffende de wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) een aantal vragen gesteld en een aantal opmerkingen gemaakt.  

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Eerste Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 5. Eerste Kamer Taal Nederlands Op 13 september 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een gesprek gevoerd met een aantal deskundigen over gedwongen prostitutie en mensenhandel. Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaa ...

  Op 13 september 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een gesprek gevoerd met een aantal deskundigen over gedwongen prostitutie en mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Eerste Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer Taal Nederlands Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerk ...

  Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerking met Intraval uitgevoerd.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 7. Tweede Kamer Taal Nederlands Op 17 oktober 2016 heeft G.A. van der Steur in zijn brief aan de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche besproken. Het eerste themaonderzoek luidt " ...

  Op 17 oktober 2016 heeft G.A. van der Steur in zijn brief aan de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche besproken. Het eerste themaonderzoek luidt "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving".

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 8. Taal Engels Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children 'Essentially, human trafficking is the abuse of a person’s vulnerable position for purely personal gain. In this report, I analys ...

  'Essentially, human trafficking is the abuse of a person’s vulnerable position for purely personal gain. In this report, I analyse abuse of the vulnerability of children. Of the many children fleeing from conflict zones around the world, of children who grow up in poverty and who work from a young age making products for our market, and children who happen to belong to a minority group and whose marginalized position makes them ill-equipped to defend themselves against abusers. Although these children are not all victims of human trafficking, the question of what factors make some more vulnerable than others is more pressing than ever, since it is not only the direct victims of human trafficking who suffer, but also their parents, families and friends.'  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Netherlands
  • Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children
  • Child trafficking
  • Vulnerability
  • Engels
 9. Taal Engels Maite Verhoeven Abstract:   Representations of the sex industry as a nest for involuntary sex work and exploitation shape the answers governments formulate to regulate the industry. In the legalized sex industry of the Netherlan ...

  Abstract: Representations of the sex industry as a nest for involuntary sex work and exploitation shape the answers governments formulate to regulate the industry. In the legalized sex industry of the Netherlands, additional regulations and measures have been implemented recently to expand control and to prevent human trafficking. Increasing criticisms however claim that stricter control of the sex industry is not always in favor of the people concerned. This article uses symbolic interactionism to explore the meanings sex workers ascribe to their situation, to their work, and to the government’s interventions. The article addresses an example of a recently introduced anti-trafficking measure: the mandatory intake of people who want to work in the sex industry, meaning a face-to-face conversation with the authorities. This intake should inform sex workers and provide the local authorities with the possibility of identifying signs of trafficking, which can lead to work restrictions. However, interviews with sex workers show that the government’s intentions to offer help and protection for sex workers can mean control, discrimination, and work restrictions. Whereas the government wants to preclude possible victims of human trafficking from working in the sex industry, sex workers perceive their situation as a possibility to improve their lives. As a consequence, they withhold information about pimps and boyfriends from the authorities, or move to work in other cities, and sparingly use the assistance offered by the authorities.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Netherlands
  • Maite Verhoeven
  • Sexual exploitation
  • Sex work
  • Government Policy
  • Engels
 10. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant Op 13 oktober heeft de Rechtbank Oost-Brabant verdachte vrijsgesproken van het (primair) ten laste gelegde mensenhandel. Er was onvoldoende bewijs voorhanden om tot een bewezensverklaring van het ten l ...

  Op 13 oktober heeft de Rechtbank Oost-Brabant verdachte vrijsgesproken van het (primair) ten laste gelegde mensenhandel. Er was onvoldoende bewijs voorhanden om tot een bewezensverklaring van het ten laste gelegde te komen. Op basis van de stukken in het dossier acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte gebruikt heeft gemaakt van dwang, geweld of een andere feitelijkheid. Er zijn hier wel aanwijzingen voor, maar dit zijn slechts aanwijzingen en dat is niet voldoende om tot een bewezensverklaring te komen.De rechtbank overweegt dat voor een bewezenverklaring van de dwangmiddelen ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ en ‘misbruik van een kwetsbare positie’ twee factoren zijn vereist: het bestaan van een dergelijke situatie en het bewustzijn daarvan aan de kant van verdachte. In deze zaak wordt de lat van voldoende wettig bewijs wordt  niet gehaald, nu deze aanwijzingen in onvoldoende mate worden ondersteund door ’hardere’ bewijsmiddelen in het dossier.Verder is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat slachtoffer geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze had dan zich te prostitueren in dienst van verdachte. Daarnaast overweegt de rechtbank dat slachtoffer de vrijheid en de mogelijkheid heeft gehad om zich aan de situatie te onttrekken.De rechtbank acht dat van een uitbuitingssituatie geen sprake is geweest. De rechtbank heeft daarom de verdachte integraal vrijgesproken van het primair ten laste gelegde.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Strafrecht
  • Vrijspraak mensenhandel
  • geen bewijs misbruik van kwetsbare positie
  • geen uitbuitingssituatie
  • Nederlands

Pagina's