Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Notities
 • Wetgeving Nederland

Pagina's

Resultaten 101 - 110 van totaal 244 resultaten
 1. Language Dutch 37 reads Volledige titel: Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba): ...

  Volledige titel: Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) : gewijzigd voorstel van wet.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 2. Language Dutch 77 reads Volledige titel: Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries ...

  Volledige titel: Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) : gewijzigd voorstel van rijkswet.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Curaçao
  • Sint-Maarten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 3. 21 reads Language Dutch Staatscourant nr. 7020, 10 mei 2010.   Nr. 7020 10 mei 2010 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2010, nr. DMO/SFI-2988851, houdende instelling van de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang ( ...

  Staatscourant nr. 7020, 10 mei 2010. 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 4. Language Dutch 58 reads Volledige titel: Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie doo ...

  Volledige titel: Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170)  : nota naar aanleiding van het verslag     

  Wetgeving

  • Europese Unie
  • Australië
 5. kst-32415-3 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 6. 24 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor ...

  Volledige titel: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)  : memorie van toelichting.      

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 7. 27 reads Language Dutch Volledige titel: Besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Vree ...

  Volledige titel: Besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 244, 2010

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 8. 27 reads Language Dutch Staatscourant nr. 10228, 30 juni 2010 Nr. 10228 30 juni 2010 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juni 2010, nummer WBV 2010/10, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister van Justitie, Gelet op de Vr ...

  Staatscourant nr. 10228, 30 juni 2010

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 9. 33 reads Language Dutch Statscourant nr. 10160, 30 juni 2010 Nr. 10160 30 juni 2010 Besluit van de Minister van Justitie van 15 juni 2010, nummer WBV 2010/9, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister van Justitie, Gelet op de Vree ...

  Statscourant nr. 10160, 30 juni 2010

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 10. kst-32282-A ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009–2010 32 282 Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 2010 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederl ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten

Pagina's