Documentsoort

 • Wetgeving Nederland
 • 2011

Pagina's

Resultaten 11 - 20 van totaal 39 resultaten
 1. 13 reads Language Dutch Volledige titel:  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken 27 juni 2011, nr. DJZ/BR/0691-2011, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met het oog op de verhoging van de tarieven voor het behandelen van de aa ...

  Volledige titel:  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken 27 juni 2011, nr. DJZ/BR/0691-2011, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met het oog op de verhoging van de tarieven voor het behandelen van de aanvragen tot het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf        Staatscourant 30 juni 2011, nr 11712

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 2. 6 reads Language Dutch Volledige titel: Besluit van..., houdende wijziging van het Besluit justitiële gegevens in verband met onder meer het verstrekken van justitiële gegevens aan de burgemeester bij de terugkeer van ex-gedetineerden en het versterken va ...

  Volledige titel: Besluit van ..., houdende wijziging van het Besluit justitiële gegevens in verband met onder meer het verstrekken van justitiële gegevens aan de burgemeester bij de terugkeer van ex-gedetineerden en het versterken van de screening in de taxibranche  : ontwerpbesluit      Staatscourant 30 juni 2011, nr 11569 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 3. 6 reads Language Dutch blg-121321 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 • Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A • Aanvraag verblijfsverg ...

  blg-121321

  Wetgeving

  • Werkinstructies IND
 4. 6 reads Language Dutch Staatscourant 20 juli 2011, nr. 13085   Nr. 13085 20 juli 2011 Regeling van de Minister voor Immigratie en Asiel van 7 juli 2011, nr. 5703077/11, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenvijfde wijziging) ...

  Staatscourant 20 juli 2011, nr. 13085 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 5. 21 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie ...

  Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking : memorie van toelichting       

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 6. 31 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie ...

  Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking : voorstel van wet        

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 7. kst-32838-3 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 838 Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplic ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 8. kst-32044-12-n1 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 044 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 9. 29 aug 2011

  3 Taal Nederlands Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr 412,  2011 2011 412 Besluit van 29 augustus 2011, houdende aanpassing van het Besluit politiegegevens met het oog op de verstrekking van politiegegevens aan personen of inst ...

  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr 412,  2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 10. 1 Taal Nederlands Staatscourant  20 september 20111, nr 16707   Nr. 16707 20 september 2011 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring Voorstel van Wet Wij Beatrix, bij d ...

  Staatscourant  20 september 20111, nr 16707 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten

Pagina's