Trefwoord

Publicatiedatum

 • november 2011

Pagina's

Resultaten 11 - 20 van totaal 62 resultaten
 1. Language Dutch 43 reads Court of Utrecht Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren wegens het medeplegen van mensenhandel (gedwongen prostitutie).   ECLI:NL:RBUTR:20 ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren wegens het medeplegen van mensenhandel (gedwongen prostitutie). 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. 2 Taal Nederlands Volledige titel: Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebie ...

  Volledige titel: Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78) : advies van de Raad van State en nader rapport       

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands kst-32211-C ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011–2012 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. 1 Taal Nederlands Volledige titel: Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebie ...

  Volledige titel: Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78)1 : memorie van toelichting

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 5. 2 Taal Nederlands Betreft overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 20 mei 2011 inzake de aanpassing van de financiële verstrekkingen aan asielzoekers (19 637, nr. 1421),  de brief van de minister voor Immigratie en ...

  Betreft overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 20 mei 2011 inzake de aanpassing van de financiële verstrekkingen aan asielzoekers (19 637, nr. 1421),  de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 7 juli 2011 inzake de bereikte resultaten in de aanpak van fraude in asiel- en nareisbeleid door Somalische asielzoekers (19 637, nr. 1439) en de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 8 juli 2011 inzake de aanpak van illegaal verblijf in reactie op het WODC-rapport illegalenschatting 2009 (19 637, nr. 1435).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 6. 1 Taal Nederlands Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland mensenhandel in stand houdt (ingezonden 3 oktober 2011), en: Antwoord van minister Opstelten (Veiligh ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland mensenhandel in stand houdt (ingezonden 3 oktober 2011), en: Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 1 november 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 365.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 7. kst-33000-VII-6 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 Nr. 6 VE ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 8. Taal Nederlands 4 Volledige titel:  Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan daadkracht bij d ...

  Volledige titel:  Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan daadkracht bij de bestrijding van pooierboys en aan opvangadressen voor de betrokken slachtoffers (ingezonden 7 oktober 2011), en: Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 4 november 2011).        

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Opvang
  • Loverboy
 9. Taal Nederlands 5 WODC Dit rapport gaat over de wijze waarop het concept 'intelligence'-gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt bij de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder mensenhandel. Hiertoe is ondermeer onderzocht h ...

  Dit rapport gaat over de wijze waarop het concept 'intelligence'-gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt bij de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder mensenhandel. Hiertoe is ondermeer onderzocht hoe de voorbereiding van een opsporingsonderzoek naar georganiseerde misdaad in de praktijk verloopt, in hoeverre voorstellen voor onderzoeken daadwerkelijk tot opsporingsonderzoeken hebben geleid en wat daarvan de resultaten zijn geweeest.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Politie
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 1 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft aanbieding fiches: Mededeling over de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken binnen het Oostelijk Partnerschap, en: Verordening Vangstmogelijkheden autonome E ...

  Betreft aanbieding fiches: Mededeling over de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken binnen het Oostelijk Partnerschap, en: Verordening Vangstmogelijkheden autonome EU bestanden 2012 (kamerstuk 22 112, nr. 1254).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken

Pagina's