• Schadevergoedingsmaatregel

Pagina's

Resultaten 11 - 20 van totaal 24 resultaten
 1. 55 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd, meermalen gepleegd; medeplichtigheid aan mensenhandel in vereniging gepleegd, meermalen geple ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd, meermalen gepleegd; medeplichtigheid aan mensenhandel in vereniging gepleegd, meermalen gepleegd en medeplegen van mishandeling. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de uitbuiting van slachtoffer 1 en 3 en is medeplichtig geweest aan de uitbuiting van slachtoffer 4 en 5. Daarnaast is verdachte schuldig aan mishandeling van slachtoffer 3.De rechtbank overweegt als volgt: ‘Verdachte heeft samen met zijn echtgenote en, voor zover het [slachtoffer 3] betreft, een handlanger misbruik gemaakt van twee kwetsbare jonge vrouwen. Ten aanzien van [slachtoffer 3] gedurende een periode van ongeveer veertien maanden. Ten aanzien van [slachtoffer 1] ongeveer zeven dagen. (…) De rechtbank overweegt dat [slachtoffer 3] het echtpaar [medeverdachte 1] heeft ontmoet, toen zij, zoals zij zelf heeft verklaard, in een kwetsbare positie zat. [slachtoffer 3] was destijds achttien jaar oud, haar vader was alcoholist, met haar moeder had ze geen contact meer, haar neef had zich verhangen en [slachtoffer 3] werd depressief. De vader van [slachtoffer 3] had haar met Kerstmis het huis uit gejaagd en gezegd dat hij haar nooit meer wilde zien. Via een schoolkameraad kwam zij met de familie [familie van verdachte] in contact. Verdachte en zijn echtgenote hebben van die kwetsbare positie misbruik gemaakt door [slachtoffer 3] toen over te halen om in de prostitutie te gaan werken onder het voorwendsel dat zij haar op alle gebieden zouden steunen. Het echtpaar spiegelde [slachtoffer 3] voor haar (nieuwe) familie te zijn. Ze moest hen ook vader en moeder noemen. [slachtoffer 3] moest haar inkomsten aan het echtpaar en hun handlanger geven. Zij beloofden een huis en een auto voor haar te zullen kopen, maar ook daarvan kwam niets terecht. Verdachte, zijn echtgenote en zijn handlanger hebben [slachtoffer 3] vervolgens gedwongen in de prostitutie te (blijven) werken en haar verdiensten aan hen af te staan door, onder meer, hun stem tegen haar te verheffen en haar te slaan als zij, naar het oordeel van het echtpaar [verdachte en medeverdachte 1] en hun handlanger, niet voldoende verdiende. [slachtoffer 3] bevond zich in een land waarvan ze de taal niet sprak en waar ze de weg niet kende’.De rechtbank overweegt verder ‘dat [slachtoffer 1] het echtpaar [verdachte en medeverdachte 1] eveneens heeft ontmoet toen zij, zoals zij zelf heeft verklaard, in een kwetsbare positie zat. [slachtoffer 1] was op dat moment een week aan het werk in de prostitutie in Hongarije, omdat zij zonder hulp haar kind van twee jaar oud moest onderhouden. Haar moeder was overleden en haar vader had [slachtoffer 1] en haar moeder verlaten. De partner van [slachtoffer 1] zat in de gevangenis. Verdachte en zijn echtgenote hebben van die kwetsbare positie misbruik gemaakt door [slachtoffer 1] over te halen in Nederland in de prostitutie te gaan werken, onder het voorwendsel dat ze daar veel meer zou kunnen verdienen. Verdachte en zijn echtgenote hebben [slachtoffer 1] vervolgens gedwongen in de prostitutie te (blijven) werken en haar verdiensten aan hen af te staan door, onder meer, haar uit te schelden en haar te slaan. [slachtoffer 1] bevond zich in een land waarvan zij de taal niet sprak en waar ze de weg niet kende. De rechtbank rekent het verdachte daarbij ook bijzonder zwaar aan dat hij [slachtoffer 1] heeft gedwongen haar wenkbrauwen te laten tatoeëren.Verdachte is voorts behulpzaam geweest bij het misbruik dat de familie [familie medeverdachte 3,4 en 5] maakte van twee andere jonge vrouwen, [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5]. Verdachte en zijn echtgenote hebben de familie [familie medeverdachte 3,4 en 5] immers de weg gewezen naar [plaats]. Verder heeft hij, samen met zijn echtgenote en handlanger, de familie [familie medeverdachte 3,4 en 5], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] gehuisvest in het appartement dat zij reeds tot hun beschikking hadden en waar zij reeds [slachtoffer 3] hadden ondergebracht. Zonder de hulp van verdachte, zijn echtgenote en zijn handlanger was het voor de familie [familie medeverdachte 3,4 en 5] een stuk lastiger geweest om hun weg te vinden in [plaats] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] daar uit te buiten’.De rechtbank is van oordeel 'dat verdachte door aldus te handelen welbewust misbruik heeft gemaakt van [slachtoffer 3], [slachtoffer 1], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5]. Hij heeft geen respect getoond voor hun fundamentele waarden, namelijk de individuele vrijheid en lichamelijke integriteit. Verdachte heeft uitsluitend gehandeld uit winstbejag. Verdachte en zijn echtgenote hebben het initiatief genomen voor de uitbuiting en die (bijna) volledig uitgevoerd. Voor de periodes die zij niet in Nederland aanwezig waren, nam hun handlanger, [medeverdachte 2], hun taken waar en zag hij erop toe dat [slachtoffer 3] haar werk deed, verantwoording aflegde, voldoende verdiende en haar inkomsten afstond'.De vorderingen van slachtoffer 3 en 4 zijn toegewezen tot een bedrag van € 29.300,- (negenentwintigduizend en driehonderd euro) respectievelijk € 26.700,- (zesentwintigduizend en zevenhonderd euro). In het belang van beide slachtoffers is, als extra waarborg voor betaling, de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Medeplegen
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. 48 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd en medeplegen van mishandeling. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan uitbuiting en mishan ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd en medeplegen van mishandeling. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan uitbuiting en mishandeling van slachtoffer 3. Verdachte heeft samen met zijn ouders, (medeverdachten 4 en 5), misbruik gemaakt van een kwetsbare jonge vrouw gedurende een periode van circa twaalf maanden.De rechtbank overweegt ‘dat [slachtoffer 3] het echtpaar [medeverdachten 4 en 5] heeft ontmoet toen zij, zoals zij zelf verklaard, in een kwetsbare positie zat. Ze was jong, haar vader was aan de drank en het gezin had niet voldoende inkomen om van rond te komen. [slachtoffer 3] had de neiging verkeerd gezelschap op te zoeken en liet zich makkelijk tot dingen overhalen. Hierdoor had ze problemen met haar ouders en ze was een keer van school gestuurd. Verdachte en zijn ouders hebben misbruik gemaakt van die kwetsbare positie door haar voor te houden dat ze in de prostitutie veel geld kon verdienen en daarmee haar ouders kon helpen. Ze spiegelden haar voor dat zij tot hun familie behoorde. De eerste paar maanden nadat [slachtoffer 3] de familie leerde kennen, had zij nog contact met haar eigen familie, maar daarna heeft ze, op initiatief van de familie [familie verdachte en medeverdachten 4 en 5], aan haar ouders verteld dat ze een relatie had met verdachte en in een hotel zou gaan werken, terwijl zij in werkelijkheid in Zwitserland en later Nederland in de prostitutie ging werken. Verdachte en zijn ouders hebben [slachtoffer 3] vervolgens gedwongen in de prostitutie te (blijven) werken en haar verdiensten aan hen af te staan door haar, onder meer, te controleren en haar uit te schelden en te slaan als ze niet genoeg verdiende. Toen [slachtoffer 3] was weggelopen, hebben verdachte en zijn ouders haar teruggehaald. In aanwezigheid van verdachte hebben [medeverdachten 4 en 5] [slachtoffer 3] dusdanig mishandeld dat zij daar een blauw oog aan overhield. [slachtoffer 3] bevond zich in landen waarvan ze de taal niet sprak en waar ze de weg niet kende’.De rechtbank wijst de vordering van slachtoffer 3 toe tot € 26.700,- (zesentwintigduizend en zevenhonderd euro), bestaande uit materiële en immateriële schadevergoeding. In belang van het slachtoffer is, als extra waarborg voor betaling, de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd.    

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Medeplegen
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 3. 40 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor mensenhandel in vereniging jegens een persoon die de lee ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor mensenhandel in vereniging jegens een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en medeplegen van onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag. Verdachte heeft slachtoffer benaderd op Hyves en net zolang aangedrongen totdat zij ermee instemde om met verdachte af te spreken en naar Amsterdam te gaan. Het slachtoffer dacht dat zij gewoon gingen ‘chillen’ maar al snel werd er een seksadvertentie van haar geplaatst op internet en moest zij in de prostitutie gaan werken. Gelukkig is het, wegens ziekte van het slachtoffer, niet zo ver gekomen. Slachtoffer was een kwetsbaar meisje van slechts 14 jaar. Dit wordt verdachte zeer zwaar aangerekend. Zij had bovendien geen identiteitskaart en geld bij zich waardoor zij zich zeer afhankelijk van de verdachte en medeverdachte 1 voelde. Ze was angstig waardoor zij niet in staat was om weg te gaan. De vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer en diens moeder  is toegewezen tot een bedrag van € 2.013,28 (tweeduizenddertien euro en achtentwintig eurocent) respectievelijk € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro). In het belang van zowel het slachtoffer als haar moeder wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Gezag
  • Minderjarige
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 4. 7 Rechtbank Midden-Nederland Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Daarnaast zijn er bijzondere voorwaarden o ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Daarnaast zijn er bijzondere voorwaarden opgelegd om de kans op herhaling zo klein mogelijk te houden en heeft verdachte een contactverbod ten aanzien van beide slachtoffers.De rechtbank overweegt: ‘Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel met betrekking tot een minderjarige meisje. Verdachte heeft hierbij het minderjarige en kwetsbare slachtoffer op een vergaande manier uitgebuit en haar lichamelijk en geestelijke integriteit geheel ondergeschikt gemaakt aan zijn behoefte aan financieel gewin. Daarnaast heeft verdachte zich in vereniging met anderen schuldig gemaakt aan het afpersen van een tweetal kwetsbare jongens. Deze jongens hebben vanwege de angst voor verdachte en zijn mededaders onder dwang (dure) telefoonabonnementen afgesloten en de telefoons inclusief bijbehorende bescheiden aan verdachte en zijn mededaders afgestaan. Ook moest één slachtoffer een lening bij de bank aangaan en geldbedragen aan verdachte overhandigen. Een van deze slachtoffers is, terwijl verdachtes voorlopige hechtenis onder voorwaarden was geschorst, midden op straat door verdachte mishandeld. Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een diefstal van een Ipad. Met deze gepleegde feiten heeft verdachte evenals bij de mensenhandel een inbreuk gemaakt op de integriteit van andere personen en wederom aangetoond geen respect te hebben voor andere personen en andermans goederen. Verdachte heeft ook bij deze feiten er blijk van gegeven zich in het geheel niet te bekommeren om de financiële en emotionele schade die deze slachtoffers door verdachtes toedoen lijden, maar telkens zijn eigen directe financiële behoeftebevrediging op de voorgrond geplaatst’.De rechtbank wijst de vorderingen van slachtoffer 2 en benadeelde 1 toe tot een bedrag van € 3.069,01 euro respectievelijk € 1.763,77 euro. In het belang van beide slachtoffers wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel op grond van artikel 36f Sr aan verdachte opgelegd.    

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Telefoonabonnementen
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 5. 6 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden en een contactverbod voor de duur van twee jaren. Hij dient op geen enkele wijze (direct dan wel indirect) contact op te ne ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden en een contactverbod voor de duur van twee jaren. Hij dient op geen enkele wijze (direct dan wel indirect) contact op te nemen, zoeken of hebben met het slachtoffer of haar gezin, tegen haar wil. Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel gepleegd door twee of meer verenigde personen terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. Verdachte heeft tezamen met zijn partner gedurende zeven jaren hun nichtje, die zich in een kwetsbare positie bevond, uitgebuit. Zij kwam op tienjarige leeftijd naar een voor haar vreemd land waar zij de taal niet machtig was en de gewoontes niet kende. In het gezin van verdachte en medeverdachte had het slachtoffer een achtergestelde positie. In tegenstelling tot de vier kinderen van verdachte en medeverdachte, ging het slachtoffer niet naar school, werd er geen ziektekostenverzekering afgesloten en heeft zij geen (tand)arts kunnen bezoeken. In plaats daarvan moest zij huishoudelijke taken verrichten en de andere kinderen verzorgen. Wanneer niet werd voldaan aan de verwachtingen, werd zij geslagen, uitgescholden en gekleineerd. Daarnaast werd zij bedreigd met uitzetting vanwege haar illegale status, welke door verdachte in stand werd gehouden. De rechtbank wijst een vordering tot schadevergoeding toe tot een bedrag van € 30.400 euro.    

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 6. Language Dutch 433 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Somerse aspergeteelster-zaak. Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het hof overweegt: 'Het hof neemt in het bijzonder ...

  Somerse aspergeteelster-zaak.Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het hof overweegt:'Het hof neemt in het bijzonder de volgende omstandigheden in aanmerking. De verdachte heeft gedurende enkele maanden een aanzienlijk aantal buitenlandse werknemers uitgebuit door hen lange werkdagen te laten maken en veelal tegen een lagere vergoeding dan het minimumloon; een vergoeding die zij bovendien in veel gevallen niet volledig heeft uitbetaald. Zij is daarbij actief en planmatig te werk gegaan, in die zin dat zij de meeste werknemers zelf - zij het op indirecte wijze - heeft geworven en voorts voor alle werknemers de huisvesting heeft gecreëerd. De wijze van huisvesten was in de bewezen verklaarde periode dusdanig dat met recht kan worden gesteld dat de werknemers tijdens hun verblijf onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd. Zij hebben in groepen van twee of drie op een zeer kleine kamer verbleven, die in een aantal gevallen niet gelucht kon worden. De onhygiënische situatie waarvan sprake was, maakt dat des te schrijnender.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Land- en tuinbouw
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Overige uitbuiting
  • Land- en tuinbouw
  • Nederlands
 7. Language Dutch 179 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van voorarrest. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding toegekend van €843.500,00. Het hof overwe ...

  Verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van voorarrest. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding toegekend van €843.500,00. Het hof overweegt:'Verdachte heeft zich in de periode van 1 oktober 2000 tot en met juni 2007 schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft door middel van leugens zijn toenmalige vriendin, aangeefster [benadeelde], zover gekregen dat zij zich voor hem ging prostitueren en heeft haar – door geweld, dreiging met geweld en misbruik makend van zijn overwicht – bijna 7 jaren lang in die prostitutie gehouden. Verdachte heeft door zijn handelen de liefde die aangeefster voor hem voelde, uitgebuit om er zelf beter van te worden. Het toebrengen van dergelijk leed, waarbij de menselijke waardigheid van aangeefster het te allen tijde moest afleggen tegen verdachtes behoefte aan geldelijk gewin – dient te worden bestraft.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 8. Language Dutch 58 reads Court of Oost-Brabant Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel jegens een minderjarige tot een gevangenisstraf van 15 maanden. De rechtbank overweegt: 'Het slachtoffer bevond zich in een afhankelijke positie van verdachte en ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel jegens een minderjarige tot een gevangenisstraf van 15 maanden. De rechtbank overweegt:'Het slachtoffer bevond zich in een afhankelijke positie van verdachte en was weinig weerbaar. Verdachte kon dit weten. Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het slachtoffer in hem stelde.De rechtbank rekent verdachte zijn handelen zwaar aan, temeer gelet op de jeugdige leeftijd van het slachtoffer.'Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van €5000,00 toegewezen 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 9. Language Dutch 156 reads Supreme Court Cassatie met betrekking tot onder andere de hoogte van de vervangende hechtenis inzake de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen. ECLI:NL:HR:2013:898 Uitspraak 8 oktober 2013 Strafkamer nr. 11/04842 Hoge Raad der Ned ...

  Cassatie met betrekking tot onder andere de hoogte van de vervangende hechtenis inzake de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 10. Language Dutch 182 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De slachtoffers krijgen schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 22.537,54 en € 129.537,54.  ECLI:NL:GH ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De slachtoffers krijgen schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 22.537,54 en € 129.537,54. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands

Pagina's