• België

Pagina's

Resultaten 11 - 12 van totaal 12 resultaten
 1. 7 WODC Taal Nederlands In dit rapport worden de verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel beschreven in het Verenigd Koninkrijk, België en Italië. Er wordt verkent in hoeverre er aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik en hoe ...

  In dit rapport worden de verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel beschreven in het Verenigd Koninkrijk, België en Italië. Er wordt verkent in hoeverre er aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik en hoe dit wordt bestreden. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het bewust en vrijwillig fingeren van een mensenhandelverhaal om voordelen te verwerven uit de verblijfsregeling en daaraan gerelateerde voorzieningen zonder daar recht op te hebben. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Italië
  • België
  • Verenigd Koninkrijk
  • WODC
  • Verblijfsrecht
  • Rechtmatig verblijf
  • Verblijfsdocument
  • Verblijfsdoel
  • Engels
 2. Language Dutch 109 reads Court of Overijssel Beroep ongegrond. De aanvraag van de vreemdeling is afgewezen, omdat België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De vreemdeling is slachtoffer van mensenhandel en heeft geen aangifte kunnen ...

  Beroep ongegrond. De aanvraag van de vreemdeling is afgewezen, omdat België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De vreemdeling is slachtoffer van mensenhandel en heeft geen aangifte kunnen doen.De voorzieningenrechter overweegt dat niet uit het beleid volgt dat de staatssecretaris de vreemdeling in de gelegenheid had moeten stellen om aangifte te doen van mensenhandel. Zij heeft er zelf voor gekozen om een asielaanvraag in te dienen alvorens aangifte te doen. Voorts heeft de staatssecretaris uit te gaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel en is het aan de vreemdeling om aannemelijk te maken dat dit in het geval van België niet zo is. Zij is hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in geslaagd.Zij heeft haar psychische gesteldheid en haar verwachting in België wederom problemen te krijgen met haar uitbuiter waartegen zij geen bescherming van de autoriteiten kan krijgen op geen enkele wijze onderbouwd. De vreemdeling kan bij voorkomende problemen de bescherming van de Belgische autoriteiten kunnen inroepen. Gesteld noch gebleken is dat de vreemdeling deze autoriteiten om bescherming heeft gevraagd en dat, indien zij de bescherming zou vragen, deze autoriteiten haar niet dan wel onvoldoende kunnen beschermen.Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat de staatssecretaris zich met een beroep op het interstatelijk vertrouwensbeginsel op het standpunt heeft kunnen stellen dat ervan kan worden uitgegaan dat België de verplichtingen zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en het EVRM niet zal schenden.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • België
  • Rechtbank Overijssel
  • Aangifte
  • Asielprocedure
  • Nederlands

Pagina's