Documentsoort

Trefwoord

 • Kamerstukken

Pagina's

Resultaten 11 - 20 van totaal 451 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoord van Minister Blok (Veiligheid en Justitie) op de vragen van het lid Segers (ChristenUnie) over de rol van prostitutiewebsites bij mensenhandel (ingezonden 23 december 2016). Tweede Kamer der Staten-Gene ...

  Antwoord van Minister Blok (Veiligheid en Justitie) op de vragen van het lid Segers (ChristenUnie) over de rol van prostitutiewebsites bij mensenhandel (ingezonden 23 december 2016).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Kamervragen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer Kinderen zijn kwetsbaar. Migranten- en vluchtelingenkinderen zijn extra kwetsbaar. Een kind kan zich vaak niet handhaven zonder de actieve ondersteuning en bescherming van zijn of haar ouders. Wanneer deze onder ...

  Kinderen zijn kwetsbaar. Migranten- en vluchtelingenkinderen zijn extra kwetsbaar. Een kind kan zich vaak niet handhaven zonder de actieve ondersteuning en bescherming van zijn of haar ouders. Wanneer deze ondersteuning wegvalt of onvoldoende blijkt, heeft de overheid de morele en juridische plicht om in te grijpen, zodat de veiligheid en ontwikkeling van het kind beschermd zijn.De indieners zijn van mening dat het belang van het kind verankerd moet zijn in het vreemdelingenrecht, zoals dat ook het geval is in het Nederlandse jeugd(straf)recht. Migranten- en vluchtelingenkinderen lopen een verhoogd risico dat hun ontwikkeling wordt geschaad en hebben daarom recht op bijzondere bescherming.De indieners constateren dat kinderen eigen rechten en belangen hebben, maar dat deze rechten en belangen vooralsnog niet duidelijk worden erkend in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Zo geldt voor kinderen die samen met hun ouder(s) zijn gevlucht of gemigreerd dat hun rechtspositie in grote mate afhankelijk is van de rechtspositie van hun ouders.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Rechtspositie
  • Integriteit van de kinderen
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Tweede Kamer Verslag van het VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 26/04).  23Mensenhandel en prostitutie Aan de orde is het VAO Mensenhandel en prostitutie (AOd.d. 26/04). De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Het i ...

  Verslag van het VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 26/04). 

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Tweede Kamer Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te i ...

  Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe de verbetermaatregelen uit het verbeterplan van het COA worden toegepast en geborgd. In het verbeterplan heeft het COA de acties beschreven die door het COA en de betrokken partners worden ingezet op de twaalf gebieden die door de Inspecties als onvol-doende zijn beoordeeld. De Inspecties hebben geconstateerd dat de verbeterplannen voldoende volledig, realistisch en ambitieus aansluiten op de nodige verbetermaatregelen. In de brief wordt per thema een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen gegeven.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Tweede Kamer Algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:- de brief van de ministe ...

  Algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 oktober 2014 inzake aanbieding rapportages Nationaal Rapporteur inzake cijfers mensenhandel 2013 (Kamerstuk 28 638, nr. 125);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 oktober 2014 inzake uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 6);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 november 2014 inzake fiche: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer mensenhandel (Kamerstuk 22 112, nr. 1932);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 december 2014 inzake mensenhandel (Kamerstuk 28 638, nr. 128);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 maart 2015 inzake aanbieding onderzoeksrapport "Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht." (Kamerstuk 32 239, nr. 5);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 april 2015 inzake aanbieding nulmeting wetsvoorstel Regulering prostitutie (Wrp) en inventarisatie pooierverbod (Kamerstuk 34 193, nr. 1);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 april 2015 inzake stand van zaken met betrekking tot het programma Aanpak uitbuiting Roma-kinderen (Kamerstuk 32 824, nr. 92);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 september 2015 inzake verzamelbrief mensenhandel (Kamerstuk 28 638, nr. 139);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 september 2015 inzake voortgang van het Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel (NVM) (Kamerstuk 28 638, nr. 140);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 december 2015 inzake kabinetsreactie Mensenhandel, naar een kindgericht beschermingssysteem voor amv's (Kamerstuk 27 062, nr. 98);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 december 2015 inzake reactie op het rapport Verkenning naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers (Kamerstuk 34 193, nr. 2);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 9 februari 2016 inzake resultaten project mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting i.h.k.v. het EU-voorzitterschap (Kamerstuk 28 638, nr. 141);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 april 2016 inzake aanbieding WODC-onderzoek "Aan de grenzen van het meetbare" (Kamerstuk 34 193, nr. 3);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 april 2016 inzake aanbieding rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen "Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel" (Kamerstuk 28 638, nr. 143).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. 4 reads Minister of Justice (Dutch) Language Dutch Antwoorden van minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) op kamervragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije. AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minis ...

  Antwoorden van minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) op kamervragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Turkije
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Strafrecht
  • Saban B.
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Amendement op het initiatiefwetsvoorstel  van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, waarme de sch ...

  Amendement op het initiatiefwetsvoorstel  van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, waarme de schuldvariant uit het wetsvoorstel wordt verwijderd.Zie ook: Nota van wijziging: Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn.  

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Mensenhandel
  • Strafbaarstelling
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Tweede Kamer Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:      – de brief van Minister van ...

  Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:     – de brief van Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 mei 2014 met de reactie op het nieuwsbericht «Man met half miljoen kinderpornoplaatjes vrij door fout OM» (Kamerstuk 31 015, nr. 101);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 september 2014 houdende de voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme augustus 2014 (Kamerstuk 31 015, nr. 104);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 1 juni 2015 houdende de voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme april 2015 (Kamerstuk 31 015, nr. 112);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 23 juni 2015 inzake de coördinatie Europese campagne kindersekstoerisme «Don't Look Away» voor de jaren 2016–2017 (Kamerstuk 31 015, nr. 113);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 januari 2016 met de reactie op een rapport van Europol in het kader van de «European financial coalition against commercial sexual exploitation of childeren online» (Kamerstuk 31 015, nr. 120);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 februari 2016 inzake zedenmisdrijven (Kamerstuk 29 279, nr. 300);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 22 maart 2016 inzake de resultaten aanpak Kinderporno en Kindersekstoerisme 2015 (Kamerstuk 31 015, nr. 121).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Kinderpornografie
  • Kindermishandeling
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 9. Language Dutch 3 reads States Secretary Department of Justice Tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie op 26 april 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer dat zij voorafgaand aan het volgende Algemee ...

  Tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie op 26 april 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer dat zij voorafgaand aan het volgende Algemeen Overleg Vreemdelingen en Asielbeleid een brief zouontvangen met daarin de antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen. Met deze brief voldoet de staatssecretaris aan deze toezegging.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Staatssecretaris V&J
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Minderjarigen
  • Huwelijksdwang
  • Europol
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht dat Syrische kindbruiden in Nederland uit beeld dreigen te raken. 1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 ...

  Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht dat Syrische kindbruiden in Nederland uit beeld dreigen te raken.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Kindhuwelijk
  • Syrië
  • Kindbruiden
  • Nederlands

Pagina's