Taal document

Documentsoort

 • Lijst van organisaties
 • Nederlands

Pagina's

Resultaten 11 - 20 van totaal 21 resultaten
 1. 17 jan 2014

  85 reads Language Dutch VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging. De twaalf regionale stichtingen zijn de leden van deze vereniging. In Amsterdam staat het Landelijk Bureau. Op dit gedeelte van de homewebsite gaan ze dieper in op onze missie en de wi ...

  VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging. De twaalf regionale stichtingen zijn de leden van deze vereniging. In Amsterdam staat het Landelijk Bureau. Op dit gedeelte van de homewebsite gaan ze dieper in op onze missie en de wijze waarop we zijn georganiseerd.Missie en visie Onze missie luidt: VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Onze visie: in de periode 2010-2015...

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Vluchteling
  • Nederlands
 2. 17 jan 2014

  94 reads Language Dutch The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) is an Alliance of  more than 100 non-governmental organisations from Africa, Asia, Europe, LAC and North America. The GAATW Secretariat is based in Bangkok, Thailand and co-ordin ...

  The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) is an Alliance of  more than 100 non-governmental organisations from Africa, Asia, Europe, LAC and North America. The GAATW Secretariat is based in Bangkok, Thailand and co-ordinates the activities of the Alliance, collects and disseeminates information, advocates on behalf of the Alliance at regional and international levels. 

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Internationaal
  • Nederlands
 3. 12 jan 2014

  CoMensha (Dutch Coordination Center for Humantrafficking) 105 reads Language Dutch CoMensha is het landelijk Coordinatie Centrum Mensenhandel en zet zich in voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel. Comensha brengt slachtoffers in beeld. Da ...

  CoMensha is het landelijk Coordinatie Centrum Mensenhandel en zet zich in voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel. Comensha brengt slachtoffers in beeld. Dat doen ze door anoniem over hen te rapporteren. Wij laten weten hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen en in welke sector de uitbuiting plaatsvond. Hebben ze opvang, een advocaat of een dokter nodig? Comensha zorgt ervoor dat de slachtoffers opvang, zorg en hulpverlening krijgen. Een veilige omgeving is een absolute voorwaarde om hen te kunnen helpen. Zo kunnen zij in een stabiele en nieuwe toekomst opbouwen. In Nederland of het land van herkomst.Comensha werkt in nauwe samenwerking met opsporingsdiensten, hulpverleners, opvanginstellingen, overheden en vele (internationale) partners. De helpdesk van CoMensha is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft. U kunt bij ons terecht voor het aanmelden en de registratie van slachtoffers, het zoeken naar opvang en advies. Wij adviseren met name partners zoals hulpverleners, opvanginstellingen, opsporingsdiensten, overheid, advocaten, asielzoekerscentra over de hulpverlening aan slachtoffers.De helpdesk is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. T: 033-448 1186 F: 033-461 1885 E: info@comensha.nl

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • CoMensha
  • Nederlands
 4. 12 jan 2014

  77 reads Language Dutch Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plégers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voo ...

  Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plégers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier is expertisecentrum op het gebied van:Huiselijk geweld Kindermishandeling Eergerelateerd geweld Mensenhandel / loverboyproblematiek (Vroegkinderlijke) traumatiseringBezoekadres Holstmeerweg 1 8936 AS Leeuwarden Postadres Postbus 1087 8900 CB Leeuwarden.Voor algemene vragen 058 - 215 70 84. Voor advies en aanmeldingen 088 - 20 80 000 of via aanmeldingen@fierfryslan.nl Informatie voorlichtings- en trainingsaanbod of via voorlichting@fierfryslan.nl Journalisten via pers@fierfryslan.nl

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Opvang
  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
  • Huiselijk geweld
  • Nederlands
 5. 12 jan 2014

  114 reads Language Dutch Stichting FairWork wil moderne slavernij in Nederland voorkomen en bestrijden, de slachtoffers zichtbaar maken en ondersteunen. FairWork fungeert als een ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van sign ...

  Stichting FairWork wil moderne slavernij in Nederland voorkomen en bestrijden, de slachtoffers zichtbaar maken en ondersteunen. FairWork fungeert als een ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van signalering en begeleiding van slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Uitgangspunt voor FairWork is dat ze niet alles doen, maar dat ze anderen stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen.Postadres FairWork Postbus 15539 1001 NA Amsterdam Bezoekadres (bezoek alleen op afspraak)FairWork Weteringschans 259 1017 XJ Amsterdam routebeschrijving[T] 020 760 08 09 [F] 020 622 73 67 [E] info@fairwork.nu

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 6. 82 reads Language Dutch De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten ...

  De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd en doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren. Daarbij wordt zij ondersteund door een stafbureau (Bureau) van 15 medewerkers.

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Nederlands
 7. 92 reads Language Dutch Op 14 december 2007 is in Utrecht de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk voor Zeden Slachtoffers opgericht. LANZS stelt zich ten doel de deskundigheid van advocaten die slachtoffers van zedenmisdrijven bijstaan te vergroten en te ...

  Op 14 december 2007 is in Utrecht de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk voor Zeden Slachtoffers opgericht. LANZS stelt zich ten doel de deskundigheid van advocaten die slachtoffers van zedenmisdrijven bijstaan te vergroten en te streven naar positieverbetering van de slachtoffers.

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Nederlands
 8. 12 jan 2014

  90 reads Language Dutch Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daadwerkelijke verste ...

  Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.Defence for Children doet dit door lobby, onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie. Bij Defence for Children staat het kind centraal en komen de belangen van kinderen op de eerste plaats. In die zin is Defence for Children in de eerste plaats belangenbehartiger van kinderrechten. Dit krijgt mede vorm in de participatie van kinderen en jongeren in het werk van Defence for Children.In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie. ECPAT is een netwerk van organisaties in 74 landen en voert wereldwijd campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Het hoofdkantoor van ECPAT International is gevestigd in Thailand. Defence for Children is onderdeel van een internationaal netwerk en bestaat uit 47 nationale secties en aangesloten leden. Vanuit Nederland versterkt Defence for Children als voorzitter vanuit Nederland het Europese netwerk van Defence for Children. 

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Minderjarige
  • Nederlands
 9. 12 jan 2014

  86 reads Language Dutch Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting. Helaas is de realiteit voor veel kinderen in ontwikkelings-landen vaak anders. Ze moeten hun lichaam verkopen, worden verhandeld als koopw ...

  Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting. Helaas is de realiteit voor veel kinderen in ontwikkelings-landen vaak anders. Ze moeten hun lichaam verkopen, worden verhandeld als koopwaar of worden uitgebuit als arbeider. Ernstige schendingen Kinderuitbuiting is een complex probleem en kent vele vormen. Maar in alle gevallen gaat het om ernstige schendingen van de rechten van kinderen. Met soms vergaande gevolgen voor de kinderen, hun ouders en omgeving. Zoals trauma’s, een negatief zelfbeeld en stigmatisering door familieleden.Uitbuiting stoppenTerre des Hommes zet zich in om deze uitbuiting te stoppen. We voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, halen kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgen dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. We werken altijd samen met lokale project partners en zijn actief in 17 landen.Geen onderscheidHet VN kinderrechtenverdrag vormt de basis voor ons werk. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting.

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Internationaal
  • Nederlands
 10. 98 reads Language Dutch Uit solidariteit met onderdrukte vrouwen is in 1991 het initiatief geboren tot de oprichting van een landelijk netwerk van Religieuzen Tegen Vrouwenhandel. De SRTV wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen de groeiende handel in ...

  Uit solidariteit met onderdrukte vrouwen is in 1991 het initiatief geboren tot de oprichting van een landelijk netwerk van Religieuzen Tegen Vrouwenhandel. De SRTV wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen de groeiende handel in vrouwen en de daaruit voortvloeiende gedwongen prostitutie. De intentie van de stichting is om mede vorm te geven aan een menswaardige toekomst voor de slachtoffers van deze handel. Wat doet de SRTV• Preventie door informatie, waarschuwingsfolders en videobanden te verspreiden• Bewustwording bevorderen d.m.v. informatie• Internationaal netwerk informeren• Ondersteunen van terugkeer/preventie projecten• Opvang mogelijkheden en incidentele hulp bieden aan slachtoffers in Nederland• Waar mogelijk politieke beïnvloeding

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Nederlands

Pagina's