Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • 2013

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 771 resultaten
 1. Language Dutch 103 reads Defence for Children ECPAT Capacity building and awareness raising activities in Thailand, Cambodia, Philippines, Gambia and Dominican Republic Defence for Children- ECPAT Nederland is samen met ECPAT-partners in Thailand, Cambodj ...

  Capacity building and awareness raising activities in Thailand, Cambodia, Philippines, Gambia and Dominican RepublicDefence for Children - ECPAT Nederland is samen met ECPAT-partners in Thailand, Cambodja, Filippijnen, Gambia en Dominicaanse Republiek in de periode 2011 – 2013 een project gestart ter bestrijding van kindersekstoerisme. In deze vijf landen zijn ruim 3.000 professionals getraind die een rol spelen bij de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting, zoals politie, toerismepersoneel, beveiligers en taxichauffeurs. Bewustwording en het vergroten van kennis stonden hierbij centraal.

  Publicaties

  • Rapporten
  • ECPAT
  • Defence for Children
  • Kindersekstoerisme
  • Grooming
  • Kindersekstoerisme
  • Engels
 2. Language Dutch 86 reads Authors: Jägers, Nicola; Rijken, C.R.J.J.   'THB for labor exploitation is a severe crime taking place on a massive scale and  violating a range of basic human rights. According to the international legal framework,  States ar ...

  Authors: Jägers, Nicola; Rijken, C.R.J.J. 'THB for labor exploitation is a severe crime taking place on a massive scale and violating a range of basic human rights. According to the international legal framework, States are obliged to combat it. To effectively combat this crime, multidisciplinary and multilevel action must be taken, including at the business level.' 

  Publicaties

  • Artikelen
  • Overige uitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Engels
 3. 38 reads Language Dutch Als het vanwege de gezondheidstoestand van de vreemdeling of een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen kan de procedure van artikel 64 Vw gevolgd worden om uitzetting tijdelijk op te schorten. Opschorting is voor de ...

  Als het vanwege de gezondheidstoestand van de vreemdeling of een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen kan de procedure van artikel 64 Vw gevolgd worden om uitzetting tijdelijk op te schorten. Opschorting is voor de duur van maximaal een jaar, maar kan daarna opnieuw toegekend worden. Daartoe moet wel elke keer opnieuw een aanvraag ingediend worden.

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Nederland
  • Uitstel van vertrek (en Spekman)
  • Uitstel van vertrek
  • Nederlands
 4. 52 reads IND (Dutch Agency of Immigration and Naturalisation) Language Dutch IND-werkinstructie procedure artikel 64 Vreemdelingenwet 2000. INDINDINDIND----werkinstructie nr. werkinstructie nr. werkinstructie nr. werkinstructie nr. 2010/152010/152010/1520 ...

  IND-werkinstructie procedure artikel 64 Vreemdelingenwet 2000.

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Nederland
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Uitstel van vertrek (en Spekman)
  • Uitstel van vertrek
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Save the Children Dit rapport is gemaakt op basis van onderzoek en interviews. Dit rapport is niet bedoeld om een uitgebreide analyse van de complexe situatie van de gevluchte Syrische meisjes en kindhuwelijken te geven. Het ...

  Dit rapport is gemaakt op basis van onderzoek en interviews. Dit rapport is niet bedoeld om een uitgebreide analyse van de complexe situatie van de gevluchte Syrische meisjes en kindhuwelijken te geven. Het geeft juist een overzicht van de bedreigingen welke deze meisjes onder ogen zien.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Save the Children
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Zwangerschap
  • Kindhuwelijk
  • Mensenrechten
  • Kindbruid
  • Vluchtelingen
  • Dwang
  • Seksueel geweld
  • Isolatie
  • Engels
 6. Taal Nederlands Unicef Dit rapport geeft de resultaten van een kwantitatieve en een kwalitatieve onderzoek weer die betrekking heeft op de Syrische vluchtelingen in Jordanië.    United Nations Children’s Fund (UNICEF) Jordan Country Office ...

  Dit rapport geeft de resultaten van een kwantitatieve en een kwalitatieve onderzoek weer die betrekking heeft op de Syrische vluchtelingen in Jordanië.   

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Vluchtelingen
  • Armoede
  • Syrië
  • Engels
 7. 68 reads Language Dutch Staatscourant, nr. 36562, 17 december 2013 Nr. 36562 31 december 2013 Zaaksverdelingsreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 17 december 2013 Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Overijssel vast voor ...

  Staatscourant, nr. 36562, 17 december 2013

  Wetgeving

  • Staatscourant
 8. Taal Nederlands 9 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Opiniestuk over pooierschap in Nederland. Een pooiervrij 2014 Misschien is hij wel de gladste pooier die ik in de rechtszaal zag. Lichaamsvolgend strak gesneden Italiaans hemd en ...

  Opiniestuk over pooierschap in Nederland.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 9. 30 reads Language Dutch Staatscourant nr. 36562, 31 december 2013 Nr. 36562 31 december 2013 Zaaksverdelingsreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 17 december 2013 Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Overijssel vast voor ...

  Staatscourant nr. 36562, 31 december 2013

  Wetgeving

  • Staatscourant
 10. 161 reads Language Dutch Moeder (eiseres 1) heeft voortgezet verblijf aangevraagd, maar dat is afgewezen. Dochter (eiseres 2) heeft verblijfsvergunning met beperking 'gezinshereniging met ouder' gehad, maar deze is ingetrokken. Eiseressen 1 en 2 ...

  Moeder (eiseres 1) heeft voortgezet verblijf aangevraagd, maar dat is afgewezen. Dochter (eiseres 2) heeft verblijfsvergunning met beperking 'gezinshereniging met ouder' gehad, maar deze is ingetrokken. Eiseressen 1 en 2 wonen sinds 1998 in Nederland en eiseres 2 volgt hier een opleiding.De rechtbank is van oordeel dat het bestreden besluit op het punt van beoordeling van het beroep met betrekking tot artikel 8 EVRM niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid en genomen en evenmin op een deugdelijke motivering berust. Volgens de rechtbank had verweerder de mogelijkheid dat eiseres 2 besneden kan worden in de belangenafweging op grond van artikel 8 EVRM moeten betrekken. Ook heeft verweerder onvoldoende bij de belangenafweging betrokken dat eiseres 2 slechts een half jaar oud was toen zij naar Nederland kwam en sindsdien altijd in Nederland is verbleven en ook haar schoolopleiding hier volgt. Volgens de rechtbank is het spreken van Pidgin Engels en het hebben van de Nigeriaanse nationaliteit niet voldoende om te spreken van een (culturele) band met Nigeria.Het beroep van eiseres 2 wordt gegrond verklaard.Met betrekking tot eiseres 1 zegt de rechtbank dat verweerder niet zomaar mag stellen dat het hele mensenhandelrelaas niet aannemelijk is, omdat eiseres 1 tegenstrijdige verklaringen over een bepaalde periode heeft afgelegd. Ook is de rechtbank het eens met eiseres 1 dat niet van haar kan worden verwacht dat zij op detailniveau volledig consistent verklaart over gebeurtenissen die twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden. Rechtbank volgt verweerder niet in het standpunt dat het mensenhandelrelaas niet aannemelijk is, omdat eiseres 1 pas in 2010 aangifte heeft gedaan en dat daaruit volgt dat zij haar situatie blijkbaar niet als urgent dan wel als niet serieus genoeg heeft ingeschat. De verklaring dat eiseres 1 bang was en tijd nodig had om moed bijeen te rapen en dat zij uiteindelijk met hulp van de kerk en haar advocaat aangifte heeft gedaan acht de rechtbank plausibel.De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van 'klemmende redenen van humanitaire aard'. Omdat het beroep van eiseres 2 gegrond is verklaard is, is niet uit te sluiten dat eiseres 2 een verblijfsvergunning krijgt. De motivering van verweerder dat geen sprake is van schending van artikel 8 EVRM kan daarom geen stand meer houden. Beroep van eiseres 1 is ook gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Nigeria
  • Voortgezet verblijf
  • Artikel 8 EVRM
  • Artikel 8 EVRM
  • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
  • Voortgezet verblijf
  • Besnijdenis
  • Nederlands

Pagina's