Trefwoord

 • Slachtofferschap

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 26 resultaten
 1. Taal Nederlands College van procureurs-generaal SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn: •Het ...

  SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn:•Het schenden van in het strafrecht neergelegde normen vraagt in beginsel om correctie, afkeuring en herstel van de geleden schade. Het strafrecht is in beginsel repressief van aard, maar kan – gecombineerd met andere interventies en op voldoende selectieve wijze ingezet – bijdragen aan veiligheid en het voorkómen van herhaling.•De belangen van slachtoffers wegen zwaar mee bij de afweging of en zo ja hoe in een zeden zaak strafrechtelijk opgetreden moet worden door of onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De veiligheid van slachtoffers en de risico’s op herhaald slachtofferschap en herhaald daderschap worden hierbij steeds goed voor ogen gehouden. Veiligheids- en risicotaxatie vormen derhalve in alle stadia van opsporing en vervolging een belangrijke leidraad voor (prioritering van) handelen;•Waar het belang van waarheidsvinding botst met het belang van behoud en versterking van veerkracht van slachtoffers worden deze belangen steeds zorgvuldig tegen elkaar afgewogen om te voorkomen dat het strafrechtelijk onderzoek leidt tot schade bij slachtoffers en anderen.•Het openbaar ministerie handelt in samenwerking en samenhang met de relevante netwerkpartners. Ook in het netwerkverband houdt het openbaar ministerie de belangen van slachtoffers en anderen (waarborg veiligheid en behoud en versterken veerkracht) nadrukkelijk voor ogen. Daartoe wordt het (sociale) systeem rondom zowel het slachtoffer als de (kwetsbare) verdachte of dader betrokken.

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • College van procureurs-generaal
  • Incest
  • Slachtofferschap
  • Seksuele uitbuiting
  • Psychische schade
  • Veiligheidssituatie
  • Aangifte
  • Zedendelict
  • Nederlands
 2. Taal Engels Abstract: 'This report presents a comprehensive set of recommendations for protection of human beings who are trafficked for the purpose of organ removal or are targeted for such trafficking. Developed by an interdisciplina ...

  Abstract:'This report presents a comprehensive set of recommendations for protection of human beings who are trafficked for the purpose of organ removal or are targeted for such trafficking. Developed by an interdisciplinary group of international experts under the auspices of the project Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal (also known as the HOTT project), these recommendations are grounded in the view that an individual who parts with an organ for money within an illegal scheme is ipso facto a victim and that the crime of trafficking in human beings for the purpose of organ removal (THBOR) intersects with the crime of trafficking in organs. Consequently, the protection of victims should be a priority for all actors involved in antitrafficking activities: those combating organ-related crimes, such as health organizations and survivor support services, and those combating trafficking in human beings, such as the criminal justice sectors. Taking into account the special characteristics of THBOR, the authors identify 5 key stakeholders in the protection of human beings trafficked for organ removal or targeted for such trafficking: states, law enforcement agencies and judiciary, nongovernmental organizations working in the areas of human rights and antitrafficking, transplant centers and health professionals involved in transplant medicine, and oversight bodies. For each stakeholder, the authors identify key areas of concern and concrete measures to identify and protect the victims of THBOR. The aim of the recommendations is to contribute to the development of a nonlegislative response to THBOR, to promote the exchange of knowledge and best practices in the area of victim protection, and to facilitate the development of a policy-driven action plan for the protection of THBOR victims in the European Union and worldwide.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • Orgaanhandel
  • Gevolgen mensenhandel
  • Bescherming autoriteiten
  • Orgaanhandel
  • Slachtofferschap
  • Engels
 3. Taal Engels Abstract 'Physicians and other health care professionals seem well placed to play a role in the monitoring and, perhaps, in the curtailment of the trafficking in human beings for the purpose of organ removal. They serve as ...

  Abstract'Physicians and other health care professionals seem well placed to play a role in the monitoring and, perhaps, in the curtailment of the trafficking in human beings for the purpose of organ removal. They serve as important sources of information for patients and may have access to information that can be used to gain a greater understanding of organ trafficking networks. However, well-established legal and ethical obligations owed to their patients can create challenging policy tensions that can make it difficult to implement policy action at the level of the physician/patient. In this article, we explore the role-and legal and ethical obligations-of physicians at 3 key stages of patient interaction: the information phase, the pretransplant phase, and the posttransplant phase. Although policy challenges remain, physicians can still play a vital role by, for example, providing patients with a frank disclosure of the relevant risks and harms associated with the illegal organ trade and an honest account of the physician's own moral objections. They can also report colleagues involved in the illegal trade to an appropriate regulatory authority. Existing legal and ethical obligations likely prohibit physicians from reporting patients who have received an illegal organ. However, given the potential benefits that may accrue from the collection of more information about the illegal transactions, this is an area where legal reform should be considered.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • Orgaanhandel
  • Slachtofferschap
  • Medische behandeling
  • Orgaanhandel
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Engels
 4. Taal Engels Europees Migratie Netwerk In 2013 Eurostat published the first working paper on Trafficking in Human Beings in Europe. This publication constitutes the second working paper at the EU level on statistics on trafficking in human b ...

  In 2013 Eurostat published the first working paper on Trafficking in Human Beings in Europe. This publication constitutes the second working paper at the EU level on statistics on trafficking in human beings and contains data for the years 2010, 2011 and 2012.This second working paper includes statistical data from all 28 EU Member States and the following EU Candidate and EFTA/EEA (Iceland, Norway) countries: Montenegro, Norway, Serbia, Switzerland and Turkey. The totals and percentages in the working paper are based on data from the EU Member States. Where relevant, the number of Member States providing data, and on which the statistics are based, is also given. Data from the non-EU countries have been highlighted separately in some sections. This is a working paper looking at statistical data at EU level as gathered and submitted by national authorities. In this respect, it is a unique undertaking in this field at EU level. The data have been collected from official sources, and provide information on registered victims, suspects, prosecutions and convictions, as recorded by the authorities.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europese Unie
  • Europees Migratie Netwerk
  • Slachtofferschap
  • Mensenhandel
  • Daders
  • Engels
 5. Taal Nederlands 10 Minister van Veiligheid en Justitie Brief van de minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze brief informeerd over de voortgang van de ontwikkeli ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze brief informeerd over de voortgang van de ontwikkeling van het NVM. Dit interdepartementale project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft tot doel om het hulp- en ondersteuningsaanbod voor alle slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Het NVM richt zich daartoe op 1) overzicht en transparantie, 2) verduidelijking van rollen en verantwoordelijkheden, 3) enkele concrete projecten.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Nationaal Verwijzingsmechanisme
  • Slachtofferschap
  • Mensenhandel
  • Verhoor
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 6. Taal Engels Europese Unie EU Statement reporting on the situation of refugees, displaced persons and victims of human trafficking within the OSCE Area. EUROPEAN UNION PAGE 1 OF 5 OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 21 Septem ...

  EU Statement reporting on the situation of refugees, displaced persons and victims of human trafficking within the OSCE Area.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Unie
  • Mensenhandel
  • Slachtofferschap
  • Engels
 7. Taal Engels The 'Trafficking Survivor Care Standards' aim to provide a blueprint for UK-wide service providers offering high quality care to adult survivors of modern slavery, including trafficking. The Standards provide a flexibl ...

  The 'Trafficking Survivor Care Standards' aim to provide a blueprint for UK-wide service providers offering high quality care to adult survivors of modern slavery, including trafficking. The Standards provide a flexible framework with guiding principles and practical recommendations that support agencies can incorporate into their own existing policies and procedures. The ultimate goal is to promote an integrated, holistic and empowering approach that places the real needs of survivors at the centre of the process of sustained recovery, far beyond the ‘reflection period’. These standards are the result of a collaborative Expert Working Group, formed of front-line practitioners who came together in recognition of a need to develop survivor care standards applicable across the UK. The Expert Group included multiple member organisations.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigd Koninkrijk
  • Zorg
  • Slachtofferschap
  • Zorgaanbod
  • Zorginstelling
  • Engels
 8. 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Commissie Lenferink Taal Nederlands Dit rapport beantwoordt de vraag welke verantwoordelijkheden gemeenten hebben bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. De ingestelde commissie ...

  Dit rapport beantwoordt de vraag welke verantwoordelijkheden gemeenten hebben bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. De ingestelde commissie (burgemeesters & wethouders), in opdracht van de VNG en de Federatie Opvang, adviseert om de verantwoordelijkheid voor slachtoffers van mensenhandel te laten bij de gemeente waar zij worden aangetroffen. Verder pleit de commissie voor generieke opvang, zoveel mogelijk in de eigen regio, al stelt zij ook vast dat in sommige gevallen specialistische vormen van zorg noodzakelijk zijn.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Commissie Lenferink
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gemeentelijke aanpak
  • Slachtofferschap
  • Commissie Lenferink
  • Opvang
  • Nederlands
 9. Taal Engels Abstract: 'This study explored the psychological coercion of trafficking in human person, antecedents such as causes, psychological coercion and processes and psychosocial consequences. We adopted Victimological paradigm wh ...

  Abstract:'This study explored the psychological coercion of trafficking in human person, antecedents such as causes, psychological coercion and processes and psychosocial consequences. We adopted Victimological paradigm which explains why some people are more vulnerable to victimization than others through victim-trafficker relationship, repeat victimization and role of lifestyle in victimization risk. The study presented causes of trafficking in human persons as the desire to migrate. The tendency to migrate may be precipitated by poverty, oppression, lack of human rights, lack of social or economic opportunity, dangers from conflict or instability. Political instability, militarism, civil unrest, internal armed conflict and natural disasters could result to desire to migrate. We presented psychological coercion as the means of obtaining initial victim and posited that this instills psychological disorders, for example depression, absence of emotional reactions, anxiety disorder, self-blame, helplessness or hopelessness, nightmare, suicidal ideation, paranoia, anger and rage control problems, psychoactive substance and alcohol abuse, dissociative disorders and host of others (Kornzinski, 2013). The psychological processes involve recruitment, initiation and indoctrination and were applied to obtain, maintain and gain control over the victims. Trafficking in human person has negative psychosocial consequences in its entirety. Psychosocial consequences of trafficking in human persons varied with undermining the extended family ties, and in many cases, the forced absence of women leads to the breakdown of families and neglect of children and the aged (Danailova-Trainor & Laczko 2010). The study concluded that the traffickers and the victim of trafficking need rehabilitation and recommended cognitive therapy for necessary rehabilitation.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Dwangmiddelen
  • Trauma
  • Slachtofferschap
  • Psychische situatie
  • Dwangmiddelen
  • Engels
 10. Taal Nederlands Tweede Kamer In de brief van 23 juni 2014 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd om de mogelijkheden voor multidisciplinaire advisering over slachtofferschap mensenhandel nader te onderzoeken. Naar aanleid ...

  In de brief van 23 juni 2014 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd om de mogelijkheden voor multidisciplinaire advisering over slachtofferschap mensenhandel nader te onderzoeken. Naar aanleiding van die brief is dit advies uitgebracht in een rapport met een conceptmodel voor multidisciplinaire advisering over slachtofferschap mensenhandel. Een ontwikkeling van een model dat multidisciplinaire identificatie van slachtoffers kan mogelijk maken dat de positie van slachtoffers van mensenhandel verbetert. Dit kan als het model erin voorziet dat goed geïnformeerde professionals vanuit verschillende disciplines gemotiveerd over de aannemelijkheid van slachtofferschap mensenhandel kunnen adviseren. 

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Tweede Kamer
  • Slachtofferschap
  • Nederlands

Pagina's