• Schadevergoedingsmaatregel
 • Rechtbank Den Haag
 • Schadevergoeding
 • Strafrecht
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. 6 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden en een contactverbod voor de duur van twee jaren. Hij dient op geen enkele wijze (direct dan wel indirect) contact op te ne ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden en een contactverbod voor de duur van twee jaren. Hij dient op geen enkele wijze (direct dan wel indirect) contact op te nemen, zoeken of hebben met het slachtoffer of haar gezin, tegen haar wil. Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel gepleegd door twee of meer verenigde personen terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. Verdachte heeft tezamen met zijn partner gedurende zeven jaren hun nichtje, die zich in een kwetsbare positie bevond, uitgebuit. Zij kwam op tienjarige leeftijd naar een voor haar vreemd land waar zij de taal niet machtig was en de gewoontes niet kende. In het gezin van verdachte en medeverdachte had het slachtoffer een achtergestelde positie. In tegenstelling tot de vier kinderen van verdachte en medeverdachte, ging het slachtoffer niet naar school, werd er geen ziektekostenverzekering afgesloten en heeft zij geen (tand)arts kunnen bezoeken. In plaats daarvan moest zij huishoudelijke taken verrichten en de andere kinderen verzorgen. Wanneer niet werd voldaan aan de verwachtingen, werd zij geslagen, uitgescholden en gekleineerd. Daarnaast werd zij bedreigd met uitzetting vanwege haar illegale status, welke door verdachte in stand werd gehouden. De rechtbank wijst een vordering tot schadevergoeding toe tot een bedrag van € 30.400 euro.    

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands