Trefwoord

 • Loverboy
 • Jurisprudentie
 • Film
 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 53 resultaten
 1. Tweede Kamer der Staten-Generaal Taal Nederlands Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers mensenhandel naar aanleiding van het rapport 'Aa ...

  Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers mensenhandel naar aanleiding van het rapport 'Aangifte doe je niet' van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). De Minister van Justitie en Veiligheid heeft hier middels een kamerbrief op gereageerd. De brief is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/19/tk-aangiftebereidheid-slachtoffers-seksuele-uitbuiting/tk-aangiftebereidheid-slachtoffers-seksuele-uitbuiting.pdf

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Minderjarigen
  • Prostitutie
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Aangiftebereidheid
  • minderjarig slachtoffer
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. 1 read Court of Midden-Nederland Language Dutch Rechtbank Midden-Nederland heeft een 31-jarige man veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij een liefdesrelatie met de vrouw aanging en h ...

  Rechtbank Midden-Nederland heeft een 31-jarige man veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij een liefdesrelatie met de vrouw aanging en haar vervolgens dwong om in de prostitutie te werken. Het geld dat zij verdiende voor hem, gebruikte hij om te gokken. Daarnaast wist de verdachte volgens de rechtbank dat het slachtoffer een laag IQ had en dus makkelijker beïnvloedbaar was. De medeverdachte (een 32-jarige man) is vrijgesproken omdat de rechtbank het niet bewezen acht dat hij de vrouw gedwongen heeft om in de prostitutie te werken.Zie ook: http://www.mensenhandelweb.nl/document/vrijspraak-mensenhandel-3-feb-2017-rechtbank-midden-nederland  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Gedwongen prostitutie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Gemeente Utrecht Samenvatting Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige ...

  SamenvattingHet college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige beleid zonodig te verbeteren. De afdeling Bestuursinformatie heeft, in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek, het afgelopen jaar een uitgebreid evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het Utrechts prostitutiebeleid. Dit rapport doet verslag van resultaten met betrekking tot nietvergunde, illegale en gedwongen prostitutie. Een samenvattende eindrapportage geeft een overzicht van alle uitkomsten van het onderzoek en brengt deze met elkaar in verband.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Gemeente Utrecht
  • Illegale prostitutie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke aanpak
  • Raamprostitutie
  • Nederlands
 4. Language Dutch 84 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 31 839 Jeugdzorg 28 638 Mensenhandel Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan ...

  31 839 Jeugdzorg28 638 MensenhandelNr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2016 Loverboys zijn mensenhandelaren en moeten hard worden aangepakt. Voor de meisjes en jongens die door loverboys worden uitgebuit moet kwalitatief goede opvang en hulp beschikbaar zijn. Dat zijn onze prioriteiten bij de bestrijding van mensenhandel door loverboys. In deze brief zetten wij het vervolg van de Rijksbrede aanpak loverboys (Kamerstuk 31 839, nr. 166) uiteen. Daarnaast reageren wij met deze brief op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om een beleidsreactie op het rapport «De klant erbij» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel het rapport niet uitsluitend over loverboyzaken gaat, zit er een belangrijke overlap tussen de aanbevelingen uit het rapport en het vervolg op de Rijksbrede aanpak loverboys. Tot slot zal in deze brief ook ingegaan worden op enkele toezeggingen die eerder aan uw Kamer zijn gedaan.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Jongensprostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoord van de Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Van der Burg over het artikel 'Eigenaar belwinkel dreigde meisje in brand te steken'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar ...

  Antwoord van de Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Van der Burg over het artikel 'Eigenaar belwinkel dreigde meisje in brand te steken'.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Tweede Kamer
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Zorginstelling
  • Nederlands
 6. Language Dutch 4 reads Dutch Parliament Algemeen overleg over slachtoffers van loverboys. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 7 oktober 2015 overleg gevoerd met staatssecret ...

  Algemeen overleg over slachtoffers van loverboys. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 7 oktober 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:- de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 december 2014 inzake aanbieding van het actieplan van de commissie-Azough: "Hun verleden is niet hun toekomst. Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd" (Kamerstuk 31839, nr. 429);- de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 juli 2015 met een reactie op het artikel Fier!.nl inzake tekort aan opvangplekken en specialistische zorg voor loverboysslachtoffers en toezeggingen uit het algemeen overleg "Slachtoffers loverboys" d.d. 17 juni 2014 (Kamerstuk 31839, nr. 408) (Kamerstuk 31839, nr. 481).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 november 2015) op de vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelij ...

  Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 november 2015) op de vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelijke hulp krijgen.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Zorg
  • Loverboy
  • Zorgaanbod
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Tweede Kamer Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Reactie op het onderzoek van het programma 'Dit is de Dag' over het ronsel ...

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Reactie op het onderzoek van het programma 'Dit is de Dag' over het ronselen van slachtoffers van loverboys/mensenhandel die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicapten en op de uitspraak van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Verstandelijke handicap
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Verstandelijk Beperkt
  • Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Dit document bevat aantwoorden van Staatssecretaris van Rijn op de vragen van het lid Kooiman over de zorgelijke berichten over de zorg van “hulporganisatie” stichting Stoploverboys.nu. AH 175 2015Z15242 ...

  Dit document bevat aantwoorden van Staatssecretaris van Rijn op de vragen van het lid Kooiman over de zorgelijke berichten over de zorg van “hulporganisatie” stichting Stoploverboys.nu.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboy
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Dit document bevat antwoorden van Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor de opvang van loverboyslachtoffers in verband met toename van de ...

  Dit document bevat antwoorden van Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor de opvang van loverboyslachtoffers in verband met toename van deze problematiek. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Gespecialiseerde opvang
  • Opvang
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands

Pagina's