• Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 34 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring): Memorie van Toelichting. 34309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen ...

  Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring): Memorie van Toelichting.

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
  • Tweede Kamer
  • Terugkeer
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 2. Language Dutch 89 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van kinderen: "Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen ...

  Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van kinderen:"Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen een stap verder gaan. Ik laat een nieuwe locatie realiseren waar de kinderen en ouders binnen een afgesloten terrein vrij kunnen bewegen. Gekozen wordt voor paviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s. Op het terrein zelf hebben de kinderen en gezinnen ook bewegingsvrijheid. Op de locatie, die ruim opgezet is, komt een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten. Om recht te doen aan het gezinsleven en om een huiselijke sfeer te creëren kunnen de gezinnen zelf hun maaltijd bereiden."

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Nederlands
 3. Language Dutch 140 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in woonpaviljoens in plaats van detentiecentra. "Ik wil voor ...

  Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in woonpaviljoens in plaats van detentiecentra."Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen een stap verder gaan. Ik laat een nieuwe locatie realiseren waar de kinderen en ouders binnen een afgesloten terrein vrij kunnen bewegen. Gekozen wordt voor paviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s. Op het terrein zelf hebben de kinderen en gezinnen ook bewegingsvrijheid. Op de locatie, die ruim opgezet is, komt een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten. Om recht te doen aan het gezinsleven en om een huiselijke sfeer te creëren kunnen de gezinnen zelf hun maaltijd bereiden."

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Nederlands
 4. Language Dutch 81 reads States Council (Dutch) De Raad van State overweegt: 'Nu de vreemdeling eerst kort na zijn inbewaringstelling melding heeft gemaakt van misbruik door zijn voormalige werkgever, kon de IND hem volgens het onder 1.1. weergegeven ...

  De Raad van State overweegt:'Nu de vreemdeling eerst kort na zijn inbewaringstelling melding heeft gemaakt van misbruik door zijn voormalige werkgever, kon de IND hem volgens het onder 1.1. weergegeven beleid uitsluitend een bedenktijd verlenen, indien het OM en de politie hiermee akkoord gingen. Ten tijde van de sluiting van het onderzoek ter zitting van de rechtbank moest echter nog door gespecialiseerde politiemedewerkers worden onderzocht of de vreemdeling werkzaam is geweest in een situatie als strafbaar gesteld in artikel 273f van het WvSr en hem een bedenktijd moest worden aangeboden. De rechtbank kon niet op de uitkomsten van dit onderzoek vooruitlopen. Zij kon dan ook niet tot het oordeel komen dat de maatregel van bewaring diende te worden opgeheven, omdat de staatssecretaris de vreemdeling een bedenktijd had moeten aanbieden.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Bedenktijd
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Bedenktijd
  • Nederlands
 5. Language Dutch 71 reads FairWork FairWork werkt sinds 2005 in vreemdelingendetentie aan verbetering van de signalering van slachtoffers van mensenhandel. Aanleiding was een onderzoek in 2004 naar de positie van slachtoffers van mensenhandel in vreemdeling ...

  FairWork werkt sinds 2005 in vreemdelingendetentie aan verbetering van de signalering van slachtoffers van mensenhandel. Aanleiding was een onderzoek in 2004 naar de positie van slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingenbewaring. Dit onderzoek werd ondersteund door CoMensha, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM), het Ministerie van Justitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en politie. Het leidde in juli 2005 tot het rapport ‘‘ Dan moeten ze hun mond maar opendoen!’’ Slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingenbewaring.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • FairWork
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 5 Tweede Kamer De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 30 oktober 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie overopvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring. (De volledige agend ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 30 oktober 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie overopvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag.)

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 7. Language Dutch 53 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft vreemdelingenbewaring, de gesloten verlengde asielprocedure, tijdsbesteding van asielzoekers in de opvang, het buitenschuldbeleid en het nareisbeleid (Kamerstuk 19 637, nr. 1699). Tweede Kamer de ...

  Betreft vreemdelingenbewaring, de gesloten verlengde asielprocedure, tijdsbesteding van asielzoekers in de opvang, het buitenschuldbeleid en het nareisbeleid (Kamerstuk 19 637, nr. 1699).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 8. 55 reads Language Dutch De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergad ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Opvang
  • Terugkeer
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 9. Language Dutch 46 reads ACVZ In dit advies geeft de Commissie antwoord op de vraag hoe het besluitvormingsproces zo kan worden ingericht dat altijd voor de minst bezwarende en, met het oog op vertrek, de meest effectieve maatregelen wordt gekozen.  ADV I ...

  In dit advies geeft de Commissie antwoord op de vraag hoe het besluitvormingsproces zo kan worden ingericht dat altijd voor de minst bezwarende en, met het oog op vertrek, de meest effectieve maatregelen wordt gekozen. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • ACVZ
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 6 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Hoewel de politie volgens de geldende B9-regeling  reeds bij de geringste aanwijzing dat er sprake is van mensenhandel de plicht heeft de vreemdeling  te wijzen op de mogelijkheid ...

  Hoewel de politie volgens de geldende B9-regeling reeds bij de geringste aanwijzing dat er sprake is van mensenhandel de plicht heeft de vreemdeling  te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte, blijkt in de praktijk dit niet altijd te gebeuren. Mogelijke slachtoffers mensenhandel worden soms al te snel vooral als niet legaal verblijvende vreemdeling aangemerkt en in vreemdelingendetentie geplaatst. Dat zij mogelijk slachtoffer zijn van een zeer ernstig misdrijf, speelt dan nog nauwelijks of in iedere geval een ondergeschikte rol. Dat staat niet alleen het doen van veilige aangifte in de weg maar doet bovenal afbreuk aan de bescherming die Nederland (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel moet geven.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands

Pagina's