• Arbeidsuitbuiting
 • Overige uitbuiting
Resultaten 1 - 6 van totaal 6 resultaten
 1. Language Dutch 438 reads Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) This Handbook for Protocol Officers serves to raise awareness and inform the relevant authorities about how to prevent trafficking in human beings for domestic servitude ...

  This Handbook for Protocol Officers serves to raise awareness and inform the relevant authorities about how to prevent trafficking in human beings for domestic servitude in diplomatic households, how to detect abuses and how to react to exploitative situations while protecting the rights of the domestic worker. This handbook will increase knowledge about strategies and policies to discourage non-compliance in the employment of private domestic workers in diplomatic households. It will also provide examples of national practices which have proven effective towards those ends.Source: www.osce.org

  Publicaties

  • Rapporten
  • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
  • Huishoudelijk werk
  • Huisslaven
  • Overige uitbuiting
  • Huishoudelijk werk
  • Engels
 2. Language Dutch 266 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 6 juli 2012 veroordeeld  wegens mensenhandel, meermalen gepleegd tot een gevangenisstraf van 36 maanden. (Somerse aspergeteelster). Veroordeelde moe ...

  Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 6 juli 2012 veroordeeld  wegens mensenhandel, meermalen gepleegd tot een gevangenisstraf van 36 maanden. (Somerse aspergeteelster).Veroordeelde moet een bedrag van €41.080,30 aan de staat betalen:'Het hof is evenwel, gelet op het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep, van oordeel dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat veroordeelde thans, of op enig moment alsnog, niet in staat zou zijn aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Daarbij heeft het hof in het bijzonder gelet op de omstandigheid dat blijkens het rapport van het strafrechtelijk financieel onderzoek onder verdachte conservatoir beslag is gelegd op twee spaardeposito’s bij de Rabobank met een geschatte dagwaarde op 2 februari 2010 van in totaal € 166.231,92 alsmede op een contant bedrag groot € 34.080,00.Indien veroordeelde na verhaal van de betalingsverplichting op de in beslag genomen goederen nog enig bedrag zou moeten betalen aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, zou veroordeelde op grond van artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering kunnen verzoeken om het vastgestelde ontnemingsbedrag te verminderen.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Land- en tuinbouw
  • Ontneming
  • Ontneming
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 3. Language Dutch 160 reads International Labour Office (ILO) In an unprecedented manner, this report attempts to capture the size of the  domestic work sector and the extent of legal protection enjoyed by domestic workers  on the basis of a verifiable and r ...

  In an unprecedented manner, this report attempts to capture the size of the domestic work sector and the extent of legal protection enjoyed by domestic workers on the basis of a verifiable and replicable methodology. Its findings contribute to overcoming the invisibility of domestic workers and carry a powerful message: domestic work represents a significant share of global wage employment, but domestic workers remain to a large extent excluded from the scope of labour laws and hence from legal protection enjoyed by other workers. Marginalization and exclusion is a theme that runs through the findings of this report. For instance – more than half of all domestic workers have no statutory limitation of their weekly working hours, more than two out of five are not entitled to be paid a minimum wage, and more than a third have no right to take maternity leave. From a human rights and gender equality perspective, this is inacceptable.      

  Publicaties

  • Rapporten
  • International Labour Office (ILO)
  • Huishoudelijk werk
  • Overige uitbuiting
  • Huisslaven
  • Overige uitbuiting
  • Engels
 4. Language Dutch 433 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Somerse aspergeteelster-zaak. Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het hof overweegt: 'Het hof neemt in het bijzonder ...

  Somerse aspergeteelster-zaak.Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het hof overweegt:'Het hof neemt in het bijzonder de volgende omstandigheden in aanmerking. De verdachte heeft gedurende enkele maanden een aanzienlijk aantal buitenlandse werknemers uitgebuit door hen lange werkdagen te laten maken en veelal tegen een lagere vergoeding dan het minimumloon; een vergoeding die zij bovendien in veel gevallen niet volledig heeft uitbetaald. Zij is daarbij actief en planmatig te werk gegaan, in die zin dat zij de meeste werknemers zelf - zij het op indirecte wijze - heeft geworven en voorts voor alle werknemers de huisvesting heeft gecreëerd. De wijze van huisvesten was in de bewezen verklaarde periode dusdanig dat met recht kan worden gesteld dat de werknemers tijdens hun verblijf onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd. Zij hebben in groepen van twee of drie op een zeer kleine kamer verbleven, die in een aantal gevallen niet gelucht kon worden. De onhygiënische situatie waarvan sprake was, maakt dat des te schrijnender.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Land- en tuinbouw
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Overige uitbuiting
  • Land- en tuinbouw
  • Nederlands
 5. Language Dutch 265 reads Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 'The Paper is meant to provide a policy tool for decision makers and practitioners dealing with trafficking in human beings on the ground. It is based on desk resear ...

  'The Paper is meant to provide a policy tool for decision makers and practitioners dealing with trafficking in human beings on the ground. It is based on desk research, field work and case study analyses in order to shed light on one of the most invisible forms of modern-day slavery. The Paper also benefits from the comments, inputs and expertise of specialized NGOs. Furthermore, it is enriched by the valuable contributions and direct experience of policymakers and public officials (including law enforcement, prosecutors, judges, diplomats), as well as trade unions, international organizations and academics who participated in the Alliance Conference.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
  • Huishoudelijk werk
  • Overige uitbuiting
  • Huisslaven
  • Overige uitbuiting
  • Engels
 6. Language Dutch 126 reads Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 'Le présent document est conçu comme un instrument d’orientation politique à destination des décideurs et des praticiens qui s’occupent de la traite des êtres humain ...

  'Le présent document est conçu comme un instrument d’orientation politique à destination des décideurs et des praticiens qui s’occupent de la traite des êtres humains sur le terrain. Il est fondé sur une recherche documentaire approfondie, un travail de terrain rigoureux, et des analyses de cas minutieuses afin de jeter un éclairage sur l’une des formes d’esclavage moderne les plus invisibles. Il tient également compte des observations, des apports et des compétences d’ONG spécialisées, et incorpore les contributions précieuses et l’expérience directe des décideurs et des responsables (notamment les autorités de police, les procureurs, les juges et les diplomates), ainsi que des syndicats, des organisations internationales et des universitaires qui ont participé à la conférence de l’Alliance.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
  • Huishoudelijk werk
  • Overige uitbuiting
  • Huisslaven
  • Overige uitbuiting
  • Frans