Trefwoord

 • Kindhuwelijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 22 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht dat Syrische kindbruiden in Nederland uit beeld dreigen te raken. 1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 ...

  Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht dat Syrische kindbruiden in Nederland uit beeld dreigen te raken.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Kindhuwelijk
  • Syrië
  • Kindbruiden
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Sentenza storica nello Zimbabwe. NO alle spose bambine. Un passo storico per mettere fine ai matrimoni precoci in Zimbabwe. La corte costituzionale ha infatti sancito come età minima legale per sposarsi i 18 anni, descrivend ...

  Sentenza storica nello Zimbabwe. NO alle spose bambine. Un passo storico per mettere fine ai matrimoni precoci in Zimbabwe.La corte costituzionale ha infatti sancito come età minima legale per sposarsi i 18 anni, descrivendo il paragrafo 22 della Legge sui Matrimoni anticostituzionale e deliberando che «nessuna persona – ragazzo o ragazza – deve sposarsi prima del 18° anno di età». Un fenomeno quello delle spose bambine che nel paese tocca il 31% delle minori. La sentenza è la conclusione di un lungo caso giudiziario iniziato nel 2015, quando due giovani ex spose, Loveness Mudzuru and Ruvimbo Tsopodzi, hanno chiesto alla Corte Costituzionale di prendere in considerazione le loro storie. Ora la corte ha deliberato che altri matrimoni illegittimi che hanno avuto luogo per motivi culturali o religiosi sono considerati anticostituzionali.

  Publicaties

  • Persberichten
  • Zimbabwe
  • Kindhuwelijk
  • Kindhuwelijk
  • spose bambini
  • sposi precoci
  • Italiaans
 3. Language Dutch 47 reads European Court of Human Rights (ECHR) In deze zaak heeft het EHRM uitspraak gedaan in een zaak waarbij sprake is van een kindhuwelijk en een beroep op ‘family life’ op grond van artikel 8 EVRM. Verzoekers zijn Afghaanse onderdanen ...

  In deze zaak heeft het EHRM uitspraak gedaan in een zaak waarbij sprake is van een kindhuwelijk en een beroep op ‘family life’ op grond van artikel 8 EVRM.Verzoekers zijn Afghaanse onderdanen die in Genève (Zwitserland) wonen en asiel hebben aangevraagd. Daarnaast zijn verzoekers via Italië naar Zwitserland gekomen en presenteren zich als een getrouwd stel aan de Zwitserse autoriteiten. Volgens het echtpaar zijn ze in een religieuze ceremonie in Iran getrouwd. Op dat moment was mevrouw ZH 14 jaar oud en de heer RH 18 jaar oud. Hun asielaanvraag werd in december 2011 en maart 2012 afgewezen. Gezien zij eerst in Italië waren aangekomen, is de Zwitserse autoriteiten van mening dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van hun asielverzoek (Dublin-verordening II).In de daaropvolgende beroepsprocedure heeft de nationale rechter de afwijzing van hun asielaanvraag bevestigd. Zij hebben verzuimd om een certificaat van het huwelijk te weerleggen. Hun religieuze huwelijk wordt niet als rechtsgeldig erkend in Zwitserland omdat de wet in Afghanistan een verbod heeft op huwelijken voor vrouwen onder de leeftijd van 15 jaar. Bovendien is het huwelijk van het echtpaar onverenigbaar met de Zwitserse wet op grond van openbare orde. Seksuele gemeenschap met een kind onder de leeftijd van 16 is een misdaad in Zwitserland. Derhalve kan mevrouw ZH in het kader van het EU-recht niet worden gekwalificeerd als een lid van de familie van de heer RH en kunnen zij geen aanspraak maken op het recht op een gezinsleven op grond van de Europese Conventie. De heer RH werd uitgezet naar Italië, maar keerde een paar dagen later terug. Op basis van artikel 8 EVRM klagen verzoekers dat de uitzetting van de heer RH naar Italië een schending van hun recht op eerbiediging van het gezinsleven is.Het Europese Hof ziet geen reden om af te wijken van de bevindingen van de FAC (Federal Administrative Court). Het Europese Hof is van mening dat artikel 8 EVRM niet kan worden geïnterpreteerd als het opleggen van een verplichting aan een staat om een huwelijk (religieus of anderszins) van een 14-jarige te erkennen.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie EHRM
  • Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen
  • Dublin-verordening
  • Artikel 8 EVRM
  • Afghanistan
  • Terugkeer
  • Religieuze huwelijk
  • Eerbiediging op het gezinsleven
  • Kindbruiden
  • Kindhuwelijk
  • Asiel
  • EHRM
  • Family life
  • Zwitserland
  • Engels
 4. 26 nov 2015

  Taal Engels Vows of Poverty, 26 Countries Where Child Marriage Eclipses Girls' Education: A Snapshot of Causes, Solutions and Ways to Help.This report is published by Care USA (2015).   Child marriage doesn’t limit itself to a particul ...

  Vows of Poverty, 26 Countries Where Child Marriage Eclipses Girls' Education: A Snapshot of Causes, Solutions and Ways to Help.This report is published by Care USA (2015). Child marriage doesn’t limit itself to a particular culture, region or religion. It is global, and its reasons are many and complex. One common, cross-cutting issue is gender inequality — the second-class status assigned to girls and women in many societies. And one contributing factor that similarly transcends culture, region and religion is poverty, whose many expressions lead to, and intersect with, the practice. Addressing the root causes of child marriage is necessary if families, communities, nations and the world hope to end it for good and for all.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Kindhuwelijk
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Minderjarige
  • Engels
 5. Taal Engels Plan This report is published by the Royal Commonwealth Society (RCS) and Plan International UK (2015).   Child marriage continues to be a barrier to girls claiming their rights in the Commonwealth, and prevalence is higher here ...

  This report is published by the Royal Commonwealth Society (RCS) and Plan International UK (2015). Child marriage continues to be a barrier to girls claiming their rights in the Commonwealth, and prevalence is higher here than the global average. High-level policy shifts have not led to change on the ground and greater action is required to end child marriage. Education has proved to have a strong correlation with lower rates of child marriage, and Ministries of Education are well placed to support interventions to end child marriage. One key aspect of a holistic, and integrated approach to ending child marriage is to ensure all girls and boys access and complete an inclusive, quality education. Education Stakeholders must work in a more holistic way to ensure all children access and complete a quality education which helps to prevent child marriage, including by working more effectively with other service providers, and creating stronger connections with families and communities.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Plan
  • Kindhuwelijk
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Minderjarigen
  • Educatie
  • Engels
 6. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J Antwoord van Staatssecretaris Dijhoff op de vragen van het lid Kuiken (PVDA) over Syrische kindbruiden in asielzoekerscentra (ingezonden 1 oktober 2015).   Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergader ...

  Antwoord van Staatssecretaris Dijhoff op de vragen van het lid Kuiken (PVDA) over Syrische kindbruiden in asielzoekerscentra (ingezonden 1 oktober 2015). 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Nederlands
 7. 2 reads Language Dutch Myria, onderdeel van het Belgisch Federaal Migratiecentrum, heeft het jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel van 2015 gepubliceerd. Sinds 1 september 2014 wordt Myria officieel erkend als onafhankelijk component van het mechanism ...

  Myria, onderdeel van het Belgisch Federaal Migratiecentrum, heeft het jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel van 2015 gepubliceerd. Sinds 1 september 2014 wordt Myria officieel erkend als onafhankelijk component van het mechanisme van Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Deze publicatie is volgens Myria dan ook 'deel van de opdracht om een onafhankelijke maar tegelijk ook goed onderbouwde visie te geven op het beleid op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel'.De focus van het jaarverslag ligt op de slachtoffers van gedwongen huwelijken en kindhuwelijken in het kader van mensenhandel en de slachtoffers van de zogenaamde loverboys. Over het eerste onderwerp is nog maar weinig bekend. 'Des te interessanter om op dat thema in te gaan', aldus Myria. In het kader van het tweede thema stelden de auteurs vast hoe divers de profielen van de slachtoffers zijn waardoor er meer aandacht nodig is voor deze categorie slachtoffers.Als belangrijkste aanbeveling geeft Myria dat 'sensibilisering, vooral in scholen als het om loverboys gaat, essentieel blijft, net zoals opleiding van professionals op het terrein. Ook preventieve acties zijn belangrijk en moeten ervoor zorgen dat slachtoffers zichzelf ook als slachtoffers durven beschouwen'.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • België
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Mensenhandel
  • Kinderhandel
  • Loverboyproblematiek
  • Kindbruid
  • Nederlands
 8. 08 okt 2015

  Taal Nederlands Terre des Hommes In dit rapport van Terre de Hommes richt Indifesa zich onder andere op kindbruiden, kindhuwelijken, abortussen gericht op geslacht. Ook wil Terre des Hommes een stijging van het schoolbezoek van meisjes over ...

  In dit rapport van Terre de Hommes richt Indifesa zich onder andere op kindbruiden, kindhuwelijken, abortussen gericht op geslacht. Ook wil Terre des Hommes een stijging van het schoolbezoek van meisjes over de hele wereld zien, een daling van het aantal tienermoeders en een daling van genitale verminking. Zij willen dat de landen zich aan de ingevoerde wetten houden. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Terre des Hommes
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen
  • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
  • Willekeurig geweld
  • Abortus
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Educatie
  • Mensenhandel
  • Engels
 9. Taal Nederlands 1 Unicef Het doel van dit rapport van UNICEF is onder andere het analyseren en een beter inzicht geven in de omvang van kindhuwelijken en zwangerschap bij adolescenten. Deze studie geeft analytische ondersteuning om het kindh ...

  Het doel van dit rapport van UNICEF is onder andere het analyseren en een beter inzicht geven in de omvang van kindhuwelijken en zwangerschap bij adolescenten. Deze studie geeft analytische ondersteuning om het kindhuwelijk in Mozambique te verminderen.De bevindingen van deze studie zal bijdragen tot het informeren van het beleidsdiscussie in Mozambique. Specifieke bevindingen van deze studie zal worden gebruikt door de VN-agentschappen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen
  • Uitbuiting
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Adolescenten
  • Mensenhandel
  • Engels
 10. Taal Nederlands Greeneworks and Promundo Dit rapport geeft een overzicht van hun kennis van kindhuwelijken. Tevens geeft dit rapport een analyse van de houding van de mannelijke familieleden en de leden van de gemeenschap met betrekking tot ...

  Dit rapport geeft een overzicht van hun kennis van kindhuwelijken. Tevens geeft dit rapport een analyse van de houding van de mannelijke familieleden en de leden van de gemeenschap met betrekking tot de kindhuwelijken. Daarnaast worden verschillende bronnen, zoals de International Men and Gender Equality Survey (IMAGES), uitgeput ten aanzien van de kindhuwelijken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Greeneworks and Promundo
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
  • Engels

Pagina's