• Non-punishment
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. Language Dutch 2 reads Court of Amsterdam De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen wegens internationale mensenhandel en mensenhandel in vereniging. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oor ...

  De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen wegens internationale mensenhandel en mensenhandel in vereniging. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het non-punishmentbeginsel niet dient te worden toegepast. De rechtbank oordeelt als volgt.“Hoewel de hiervoor genoemde factoren aanleiding zouden kunnen geven tot de toepassing van artikel 9a Sr, ziet de rechtbank hiervoor, anders dan de officier van justitie, onvoldoende aanleiding. Verdachte heeft ten koste van anderen zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit met het doel haar eigen positie veilig te stellen. De rechtbank rekent verdachte in de kern aan dat zij, in haar wens met de medeverdachte een toekomst op te bouwen waar zij in feite alles - naar eigen zeggen ter zitting zelfs een moord - voor over had, andere keuzes had moeten en kunnen maken. Bij dit oordeel, afgezet tegen de ernst van de bewezenverklaarde feiten, past niet dat geen enkele straf of maatregel wordt opgelegd, maar past in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De hiervoor genoemde factoren leiden de rechtbank echter wel tot het oordeel dat volstaan kan worden met gevangenisstraf voor de duur van de periode die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De rechtbank acht een straf van 41 dagen met aftrek van voorarrest, passend en geboden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Non-punishment
  • Strafrecht
  • Witwassen
  • Mensenhandel
  • Non-punishmentbeginsel
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Language Dutch 97 reads In dit Engelstalige rapport van het OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) is onderzoek gedaan naar het non-punishmentbeginsel in het internationale recht, er is verkend wat de reikwijdte van de toepassing is e ...

  In dit Engelstalige rapport van het OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) is onderzoek gedaan naar het non-punishmentbeginsel in het internationale recht, er is verkend wat de reikwijdte van de toepassing is en het bespreekt de uitdagingen waar men in de praktijk tegenaan loopt. Het rapport bevat een aantal praktijkgevallen en rechtzaken die beschikbaar zijn gesteld door nationale agentschappen, NGO's en jurdische professionals. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Non-punishment
  • Non-punishmentbeginsel
  • Engels
 3. Language Dutch 77 reads Copyright 2013: Groningen Journal of International Law. Vol. 1, No. 2: Human Trafficking. By: Bijan Hoshi ' Abstract   Trafficked persons are often re-traumatised by being criminalised for offences that they have committed as ...

  Copyright 2013: Groningen Journal of International Law. Vol. 1, No. 2: Human Trafficking.By: Bijan Hoshi'Abstract Trafficked persons are often re-traumatised by being criminalised for offences that they have committed as a result of their status as trafficked persons. This paper argues that in the absence of a binding international law model for the non-criminalisation of trafficked persons, there is no unified vision of non-criminalisation to which regional and national legislators may (or must) adhere. As a result, the existing provisions giving effect to the non-criminalisation principle at the regional level in Europe and the national level in the United Kingdom are deficient in two significant respects: first, they require that the offence was committed under a high degree of pressure (rather than being a direct consequence of the trafficking situation); and, secondly, they are qualified (because non-criminalisation is discretionary). A model is proposed for the non-criminalisation of trafficked persons in international law to be incorporated into the international legal framework through an amendment to the Trafficking Protocol in the form of an additional clause empowering trafficked persons to protect themselves against criminalisation by way of a positive defence; the trafficking defence.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Non-punishment
  • Non-punishmentbeginsel
  • Engels
 4. Taal Nederlands 6 Hoge Raad Beletsel vervolging slachtoffer van mensenhandel inzake vals of vervalst identiteitsdocument.   ECLI:NL:HR:2012:BV1642 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 26-06-2012 Datum publicatie 26-06-2012 Zaaknummer 11/03222 ...

  Beletsel vervolging slachtoffer van mensenhandel inzake vals of vervalst identiteitsdocument. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Non-punishment
  • Non-punishmentbeginsel
  • Nederlands
 5. Language Dutch 62 reads Supreme Court Verdachte is slachtoffer van mensenhandel en beroept zich op het non-punishmentbeginsel inzake de dood van een klein kind. De Hoge Raad oordeelt: 'Het Hof heeft bij zijn oordeel betrokken dat de verdachte afkomst ...

  Verdachte is slachtoffer van mensenhandel en beroept zich op het non-punishmentbeginsel inzake de dood van een klein kind. De Hoge Raad oordeelt:'Het Hof heeft bij zijn oordeel betrokken dat de verdachte afkomstig is uit de Indiase cultuur en dat zij door [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2] - eveneens uit die cultuur afkomstig - werd uitgebuit. Het Hof is tot de slotsom gekomen dat van de verdachte, niettegenstaande de op haar uitgeoefende druk, mocht worden gevergd dat zij mogelijkheden had gezocht om het leven van het slachtoffer te sparen, "gelet op het absolute recht op leven" van het zeer jonge kind. Het Hof heeft daarmee als zijn, niet van een onjuiste rechtsopvatting blijkgevende en niet onbegrijpelijke oordeel tot uitdrukking gebracht dat een beroep op psychische overmacht in het onderhavige geval waarin sprake is van mishandeling en levensberoving van een zeer jong kind, gelet op de voor psychische overmacht geldende maatstaven alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden aanvaard. Het Hof heeft uiteindelijk de aangevoerde omstandigheden, die er op neer kwamen dat de verdachte verkeerde onder een cultuurgerelateerde druk om te gehoorzamen, onvoldoende geacht voor het slagen van het gedane beroep op overmacht.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Non-punishment
  • Strafrecht
  • Non-punishmentbeginsel
  • Nederlands
 6. Language Dutch 64 reads United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Working Group on Trafficking in Persons Vienna, 27-29 January 2010 Item 5 of the provisional agenda* Background paper prepared by the Secretariat CTOC/COP/WG.4/2010/4 Distr.: General ...

  Working Group on Trafficking in PersonsVienna, 27-29 January 2010Item 5 of the provisional agenda*Background paper prepared by the Secretariat

  Wetgeving

  • EU wetgeving
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Non-punishment
  • Non-punishmentbeginsel
  • Engels
 7. Taal Nederlands 24 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Zevende Rapportage Mensenhandel (2009) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het zevende rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is een aanvu ...

  Zevende Rapportage Mensenhandel (2009) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.Het zevende rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is een aanvulling op de eerdere rapportages. Het bevat cijfermateriaal tot en met 2008 en informatie tot 1 juli 2009.In hoofdstuk twee worden de ontwikkelingen in de Nederlandse regelgeving besproken, zoals artikel 273f Wetboek van Strafrecht, Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche en de Wet politiegegevens. In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen de VN, de EU, de Raad van Europa en de OVSE. In hoofdstuk vier komt de positie van slachtoffers van mensenhandel en de mogelijkheden voor opvang en hulp aan bod.In het vijfde hoofdstuk worden de wijziging in de B9-regeling en het voortgezet verblijf besproken. Ook een onderzoek naar de beklagprocedure is in dit hoofdstuk terug te vinden. Het non-punishment-beginsel komt in hoofdstuk zes aan de orde.In hoofdstuk zeven komt de bestuurlijke handhaving aan de orde. Het achtste hoofdstuk betreft opsporing. Er wordt onder andere aangegeven dat de politie in de praktijk niet altijd kiest om capaciteit in te zetten voor de opsporing van mensenhandel en dat het werken met gespecialiseerde teams vruchten afwerkt. In hoofdstuk negen worden cijfers over verdachten en dader gepresenteerd. Hoofdstuk tien gaat over het OM en de vervolging van verdachten.In hoofdstuk elf is een analyse te vinden van jurisprudentie op het gebied van uitbuiting in de seksindustrie. In hoofdstuk twaalf wordt de overige uitbuiting besproken en in hoofdstuk dertien komt orgaanhandel aan bod.Hoofdstuk veertien geeft aanbevelingen. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Non-punishment
  • Voortgezet verblijf
  • Non-punishmentbeginsel
  • Orgaanhandel
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Overige uitbuiting
  • Bestuurlijke handhaving
  • Nederlands