• Non-punishment
 • Jurisprudentie
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Language Dutch 2 reads Court of Amsterdam De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen wegens internationale mensenhandel en mensenhandel in vereniging. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oor ...

  De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen wegens internationale mensenhandel en mensenhandel in vereniging. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het non-punishmentbeginsel niet dient te worden toegepast. De rechtbank oordeelt als volgt.“Hoewel de hiervoor genoemde factoren aanleiding zouden kunnen geven tot de toepassing van artikel 9a Sr, ziet de rechtbank hiervoor, anders dan de officier van justitie, onvoldoende aanleiding. Verdachte heeft ten koste van anderen zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit met het doel haar eigen positie veilig te stellen. De rechtbank rekent verdachte in de kern aan dat zij, in haar wens met de medeverdachte een toekomst op te bouwen waar zij in feite alles - naar eigen zeggen ter zitting zelfs een moord - voor over had, andere keuzes had moeten en kunnen maken. Bij dit oordeel, afgezet tegen de ernst van de bewezenverklaarde feiten, past niet dat geen enkele straf of maatregel wordt opgelegd, maar past in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De hiervoor genoemde factoren leiden de rechtbank echter wel tot het oordeel dat volstaan kan worden met gevangenisstraf voor de duur van de periode die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De rechtbank acht een straf van 41 dagen met aftrek van voorarrest, passend en geboden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Non-punishment
  • Strafrecht
  • Witwassen
  • Mensenhandel
  • Non-punishmentbeginsel
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 6 Hoge Raad Beletsel vervolging slachtoffer van mensenhandel inzake vals of vervalst identiteitsdocument.   ECLI:NL:HR:2012:BV1642 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 26-06-2012 Datum publicatie 26-06-2012 Zaaknummer 11/03222 ...

  Beletsel vervolging slachtoffer van mensenhandel inzake vals of vervalst identiteitsdocument. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Non-punishment
  • Non-punishmentbeginsel
  • Nederlands
 3. Language Dutch 62 reads Supreme Court Verdachte is slachtoffer van mensenhandel en beroept zich op het non-punishmentbeginsel inzake de dood van een klein kind. De Hoge Raad oordeelt: 'Het Hof heeft bij zijn oordeel betrokken dat de verdachte afkomst ...

  Verdachte is slachtoffer van mensenhandel en beroept zich op het non-punishmentbeginsel inzake de dood van een klein kind. De Hoge Raad oordeelt:'Het Hof heeft bij zijn oordeel betrokken dat de verdachte afkomstig is uit de Indiase cultuur en dat zij door [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2] - eveneens uit die cultuur afkomstig - werd uitgebuit. Het Hof is tot de slotsom gekomen dat van de verdachte, niettegenstaande de op haar uitgeoefende druk, mocht worden gevergd dat zij mogelijkheden had gezocht om het leven van het slachtoffer te sparen, "gelet op het absolute recht op leven" van het zeer jonge kind. Het Hof heeft daarmee als zijn, niet van een onjuiste rechtsopvatting blijkgevende en niet onbegrijpelijke oordeel tot uitdrukking gebracht dat een beroep op psychische overmacht in het onderhavige geval waarin sprake is van mishandeling en levensberoving van een zeer jong kind, gelet op de voor psychische overmacht geldende maatstaven alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden aanvaard. Het Hof heeft uiteindelijk de aangevoerde omstandigheden, die er op neer kwamen dat de verdachte verkeerde onder een cultuurgerelateerde druk om te gehoorzamen, onvoldoende geacht voor het slagen van het gedane beroep op overmacht.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Non-punishment
  • Strafrecht
  • Non-punishmentbeginsel
  • Nederlands