• Ontneming
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Language Dutch 2 reads Court of Rotterdam Bij arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2014 is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens het meermalen ...

  Bij arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2014 is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens het meermalen plegen van mensenhandel.De vordering van de officier van justitie strekt tot het vaststellen van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat en tot het opleggen aan de veroordeelde van de verplichting tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van dat geschatte voordeel van € 27.793,70. De rechtbank komt echter uit op een bedrag van € 16.150,-.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Ontneming
  • Strafrecht
  • Ontneming
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Ontnemingsmaatregel
  • Artikel 37e Sr
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. 57 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch De veroordeelde heeft zich gedurende op zijn minst twee maanden schuldig gemaakt aan mensenhandel van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]. Het Hof legt de veroordeelde de verplichting op tot betali ...

  De veroordeelde heeft zich gedurende op zijn minst twee maanden schuldig gemaakt aan mensenhandel van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]. Het Hof legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van €23.620,00 (drieëntwintigduizend zeshonderdtwintig euro).

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ontneming
  • Ontneming
  • Nederlands
 3. 54 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch De veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer]. Daar gebleken is dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financi ...

  De veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer]. Daar gebleken is dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financieel voordeel heeft genoten, legt het Hof veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van €259.125,00 (tweehonderdnegenenvijftigduizend honderdvijfentwintig euro).  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ontneming
  • Ontneming
  • Nederlands
 4. 47 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] veroordeeld tot straf. Daar gebleken is dat veroordeelde ui ...

  Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] veroordeeld tot straf. Daar gebleken is dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financieel voordeel heeft genoten legt het Hof veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van €866.160,00 (achthonderdzesenzestigduizend honderdzestig euro).

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ontneming
  • Ontneming
  • Nederlands
 5. Language Dutch 266 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 6 juli 2012 veroordeeld  wegens mensenhandel, meermalen gepleegd tot een gevangenisstraf van 36 maanden. (Somerse aspergeteelster). Veroordeelde moe ...

  Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 6 juli 2012 veroordeeld  wegens mensenhandel, meermalen gepleegd tot een gevangenisstraf van 36 maanden. (Somerse aspergeteelster).Veroordeelde moet een bedrag van €41.080,30 aan de staat betalen:'Het hof is evenwel, gelet op het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep, van oordeel dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat veroordeelde thans, of op enig moment alsnog, niet in staat zou zijn aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Daarbij heeft het hof in het bijzonder gelet op de omstandigheid dat blijkens het rapport van het strafrechtelijk financieel onderzoek onder verdachte conservatoir beslag is gelegd op twee spaardeposito’s bij de Rabobank met een geschatte dagwaarde op 2 februari 2010 van in totaal € 166.231,92 alsmede op een contant bedrag groot € 34.080,00.Indien veroordeelde na verhaal van de betalingsverplichting op de in beslag genomen goederen nog enig bedrag zou moeten betalen aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, zou veroordeelde op grond van artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering kunnen verzoeken om het vastgestelde ontnemingsbedrag te verminderen.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Land- en tuinbouw
  • Ontneming
  • Overige uitbuiting
  • Ontneming
  • Nederlands