Documentsoort

Thema

 • Overige uitbuiting
 • Kamerstukken
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 605 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 15 mei 2013 kst-33605 ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 2. Language Dutch 30 reads Volledige titel: Vragen van het lid Heerma (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitbuiting van medewerkers in champignonkwekerijen (ingezonden 27 december 2012), en: Antwoord van minister Asscher (Sociale ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Heerma (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitbuiting van medewerkers in champignonkwekerijen (ingezonden 27 december 2012), en: Antwoord van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 8 januari 2013).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 3. 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 389 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 11 juni 2009 overleg g ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands