Documentsoort

Thema

 • Overige uitbuiting
 • Handelingen
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. 20 reads Language Dutch Overleg over o.a.Landbouw en Innovatie d.d. 9 februari 2011, houdende de toezeggingen van het WGO visserij d.d. 8 november 2010 over o.a. de blueports, het Europese visserijbeleid, jonge aal, het VBC-beleid, mensenhandel en uitbuit ...

  Overleg over o.a.Landbouw en Innovatie d.d. 9 februari 2011, houdende de toezeggingen van het WGO visserij d.d. 8 november 2010 over o.a. de blueports, het Europese visserijbeleid, jonge aal, het VBC-beleid, mensenhandel en uitbuiting bij rederijen, de dodingsmethode voor paling en de beschermde gebieden in de Noordzee (29 675, nr. 107).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 2. Taal Nederlands 6 Overleg over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 mei 2011 betreffende de informatie over het aantal rechtshulpverzoeken op het gebied van mensenhandel naar en van Nederland, het opnemen van mensenh ...

  Overleg over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 mei 2011 betreffende de informatie over het aantal rechtshulpverzoeken op het gebied van mensenhandel naar en van Nederland, het opnemen van mensenhandelzaken in de databank «Caselex», de ontwikkelingen van oriëntatiepunten bij de zittende magistratuur, de reactie op het boek «Nier te koop – baarmoeder te huur» van het Rathenau Instituut en de stand van zaken met betrekking tot de opvang van slachtoffers van mensenhandel (28 638, nr. 53);– de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 22 juni 2011 betreffende de evaluatie van de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) (32 500 VI, nr. 109);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 juni 2011 betreffende het verzoek tot verlenging bestedingstermijn RUPS (32 500 VI, nr. 114);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 juli 2011 betreffende de korpsmonitor prostitutie en mensenhandel 2010 (28 638, nr. 54);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 augustus 2011 betreffende de toezegging in het VAO mensenhandel op 17 mei 2011 over de uitstapprogramma’s voor prostituees en de opvang van slachtoffers van mensenhandel (28 638, nr. 55);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 september 2011 betreffende de pooierboysproblematiek (31 839, nr. 126);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 oktober 2011 betreffende het bulletin mensenhandel ten behoeve van luchtvaartpersoneel (28 638, nr. 56);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 oktober 2011 betreffende de gang van zaken en toezeggingen inzake de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32 211, nr. 63).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
 3. 31 reads Language Dutch Overleg over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2011, betreffende een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt over uitbuiting van personeel op de Marokkaanse ambassade in Nederland (25 8 ...

  Overleg over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2011, betreffende een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt over uitbuiting van personeel op de Marokkaanse ambassade in Nederland (25 883, nr. 180).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 4. 2 Taal Nederlands Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32872); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ...

  Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32872); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van een Richtlijn betreffende uitzendarbeid (32895).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting