Documentsoort

 • Overige uitbuiting
 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 25 resultaten
 1. Taal Nederlands 3 Staatssecretaris V&J Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderzoeken van signalen van mensensmokkel. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending ...

  Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderzoeken van signalen van mensensmokkel. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van Argos, OneWorld, Radio Bremen op zaterdag 12 september inzake het overlijden van Kahsay Mekonen. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Orgaanhandel
  • Orgaanhandel
  • Mensensmokkel
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 1 Tweede Kamer Verslag van algemeen overleg over draagmoederschap en mensenhandel.   6Draagmoederschap Aan de orde is het VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02). Mevrouw Arib (PvdA): Voorzitter. Sinds 2011 is er, vanwege de com ...

  Verslag van algemeen overleg over draagmoederschap en mensenhandel. 

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Tweede Kamer
  • Overige uitbuiting
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 3. kv-tk-2011Z26821 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z26821 Vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Veilighe ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Overige uitbuiting
 4. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 605 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 15 mei 2013 kst-33605 ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 5. 5 Taal Nederlands Bevat o.a. de vragen: Wat verstaat de Tijdelijke Commissie onder arbeidsuitbuiting, gezien hun opmerking over de juridische definitie van arbeidsuitbuiting? en: Hoe verhoudt de opmerking van de Tijdelijke Commissie over de ...

  Bevat o.a. de vragen: Wat verstaat de Tijdelijke Commissie onder arbeidsuitbuiting, gezien hun opmerking over de juridische definitie van arbeidsuitbuiting? en: Hoe verhoudt de opmerking van de Tijdelijke Commissie over de uitbreiding van de juridische definitie van arbeidsuitbuiting zich tot de B9-regeling?

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 6. 20 reads Language Dutch Overleg over o.a.Landbouw en Innovatie d.d. 9 februari 2011, houdende de toezeggingen van het WGO visserij d.d. 8 november 2010 over o.a. de blueports, het Europese visserijbeleid, jonge aal, het VBC-beleid, mensenhandel en uitbuit ...

  Overleg over o.a.Landbouw en Innovatie d.d. 9 februari 2011, houdende de toezeggingen van het WGO visserij d.d. 8 november 2010 over o.a. de blueports, het Europese visserijbeleid, jonge aal, het VBC-beleid, mensenhandel en uitbuiting bij rederijen, de dodingsmethode voor paling en de beschermde gebieden in de Noordzee (29 675, nr. 107).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 7. Taal Nederlands 6 Overleg over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 mei 2011 betreffende de informatie over het aantal rechtshulpverzoeken op het gebied van mensenhandel naar en van Nederland, het opnemen van mensenh ...

  Overleg over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 mei 2011 betreffende de informatie over het aantal rechtshulpverzoeken op het gebied van mensenhandel naar en van Nederland, het opnemen van mensenhandelzaken in de databank «Caselex», de ontwikkelingen van oriëntatiepunten bij de zittende magistratuur, de reactie op het boek «Nier te koop – baarmoeder te huur» van het Rathenau Instituut en de stand van zaken met betrekking tot de opvang van slachtoffers van mensenhandel (28 638, nr. 53);– de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 22 juni 2011 betreffende de evaluatie van de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) (32 500 VI, nr. 109);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 juni 2011 betreffende het verzoek tot verlenging bestedingstermijn RUPS (32 500 VI, nr. 114);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 juli 2011 betreffende de korpsmonitor prostitutie en mensenhandel 2010 (28 638, nr. 54);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 augustus 2011 betreffende de toezegging in het VAO mensenhandel op 17 mei 2011 over de uitstapprogramma’s voor prostituees en de opvang van slachtoffers van mensenhandel (28 638, nr. 55);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 september 2011 betreffende de pooierboysproblematiek (31 839, nr. 126);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 oktober 2011 betreffende het bulletin mensenhandel ten behoeve van luchtvaartpersoneel (28 638, nr. 56);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 oktober 2011 betreffende de gang van zaken en toezeggingen inzake de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32 211, nr. 63).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
 8. 31 reads Language Dutch Overleg over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2011, betreffende een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt over uitbuiting van personeel op de Marokkaanse ambassade in Nederland (25 8 ...

  Overleg over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2011, betreffende een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt over uitbuiting van personeel op de Marokkaanse ambassade in Nederland (25 883, nr. 180).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 9. Language Dutch 56 reads Labour Inspection blg-112406 De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Postbus 820 | 3500 AV Utrecht tel. 0800 27 00 00 0 www.arbeidsinspectie.nl Veilig, gezond en ...

  blg-112406

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Arbeidsinspectie
  • Overige uitbuiting
 10. 32 reads Language Dutch blg-93646 Handhavingsprogramma 2011-2014 1 Handhavingsprogramma 2011-2014 Handhavingsprogramma 2011-2014 2 Samenvatting Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat voor een economisch krachtig en sociaal Nederla ...

  blg-93646

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting

Pagina's