Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Overige uitbuiting
 • Rapporten

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 40 resultaten
 1. Language Dutch 5 reads Stichting Femmes for Freedom In dit rapport wordt geprobeerd om een beeld te schetsen van de problematiek van verborgen vrouwen en de omvang van deze groep. Ook biedt het onderzoek een inzicht in de zienswijzen, dilemma’s, mogelijkh ...

  In dit rapport wordt geprobeerd om een beeld te schetsen van de problematiek van verborgen vrouwen en de omvang van deze groep. Ook biedt het onderzoek een inzicht in de zienswijzen, dilemma’s, mogelijkheden en onmogelijkheden van de hulpverlening, politie en gemeente. Daarnaast biedt dit rapport informatie over de signalen die hulpverleners en professionals bereiken en het reikt daarmee henzelf en ook beleidsmakers hopelijk nieuwe handelingsperspectieven aan. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Stichting Femmes for Freedom
  • Overige uitbuiting
  • Vrouwen
  • Huwelijkse gevangenschap
  • Onderdrukking
  • Afhankelijkheidsrelaties
  • Rotterdam
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 2. Language Dutch 67 reads FairWork In het rapport 'Verborgen Slavernij in Nederland' laat FairWork zien dat arbeidsuitbuiting buiten de seksindustrie in Nederland een ernstig, complex en grootschalig probleem is dat enorm onderschat wordt.   VERBO ...

  In het rapport 'Verborgen Slavernij in Nederland' laat FairWork zien dat arbeidsuitbuiting buiten de seksindustrie in Nederland een ernstig, complex en grootschalig probleem is dat enorm onderschat wordt.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • Overige uitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Slavernij
  • Nederlands
 3. Language Dutch 265 reads Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 'The Paper is meant to provide a policy tool for decision makers and practitioners dealing with trafficking in human beings on the ground. It is based on desk resear ...

  'The Paper is meant to provide a policy tool for decision makers and practitioners dealing with trafficking in human beings on the ground. It is based on desk research, field work and case study analyses in order to shed light on one of the most invisible forms of modern-day slavery. The Paper also benefits from the comments, inputs and expertise of specialized NGOs. Furthermore, it is enriched by the valuable contributions and direct experience of policymakers and public officials (including law enforcement, prosecutors, judges, diplomats), as well as trade unions, international organizations and academics who participated in the Alliance Conference.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
  • Huishoudelijk werk
  • Overige uitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Huisslaven
  • Engels
 4. 81 reads Fundacion Esperanza Language Undefined La explotacion de la prostitucion ajena u otras formas de explotacion sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas analogas de la esclavitud, la servidumbre o la explotacion de or ...

  La explotacion de la prostitucion ajena u otras formas de explotacion sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas analogas de la esclavitud, la servidumbre o la explotacion de organos

  Publicaties

  • Rapporten
  • Colombia
  • Fundacion Esperanza
  • Overige uitbuiting
  • Explotacion de ninos
  • ninas y jovenes
  • Spaans
 5. A. Bos K. Loyens V. Nagy B. Oude Breuil Universiteit Utrecht- Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht- Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen WODC Taal Nederlands Samenvatting WODC: In 2011 i ...

  Samenvatting WODC:In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. In 2014 is het programma verlengd tot eind 2016. Gedurende de programmaperiode komt naar voren dat de integrale aanpak van criminele uitbuiting van minderjarigen moeilijk lijkt. Vanuit dit programma wil men meer inzicht krijgen in de aard en de omvang van criminele uitbuiting van (Roma) kinderen. De onderzoeksvraag is verbreed naar alle kinderen die zich in Nederland bevinden.Dit onderzoekrapport gaat over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland. Het rapport beschrijft het fenomeen en gaat in op de praktijk van professionals in de zorg- en veiligheidsketen, die met de problematiek te maken krijgen. Op basis van casusstudies en onderzoek in gemeenten laat het rapport zien in hoeverre professionals uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit signaleren, of zij voldoende toegerust zijn om het probleem aan te pakken en wat zij er in de praktijk aan doen. Verder gaat het rapport in op de samenwerking tussen betrokken professionals.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • K. Loyens
  • V. Nagy
  • WODC
  • B. Oude Breuil
  • Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
  • Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
  • A. Bos
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Signalering
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 6. Language Dutch 60 reads FairWork Uitbuiting en mensenhandel in andere economische sectoren dan de seks-industrie is niet altijd even zichtbaar. Dit rapport beschrijft de ervaringen van FairWork (toen nog BlinN) op het gebied van signalering van slachtoffe ...

  Uitbuiting en mensenhandel in andere economische sectoren dan de seks-industrie is niet altijd even zichtbaar. Dit rapport beschrijft de ervaringen van FairWork (toen nog BlinN) op het gebied van signalering van slachtoffers in overige sectoren.

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • Overige uitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 7. Language Dutch 126 reads Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 'Le présent document est conçu comme un instrument d’orientation politique à destination des décideurs et des praticiens qui s’occupent de la traite des êtres humain ...

  'Le présent document est conçu comme un instrument d’orientation politique à destination des décideurs et des praticiens qui s’occupent de la traite des êtres humains sur le terrain. Il est fondé sur une recherche documentaire approfondie, un travail de terrain rigoureux, et des analyses de cas minutieuses afin de jeter un éclairage sur l’une des formes d’esclavage moderne les plus invisibles. Il tient également compte des observations, des apports et des compétences d’ONG spécialisées, et incorpore les contributions précieuses et l’expérience directe des décideurs et des responsables (notamment les autorités de police, les procureurs, les juges et les diplomates), ainsi que des syndicats, des organisations internationales et des universitaires qui ont participé à la conférence de l’Alliance.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
  • Huishoudelijk werk
  • Overige uitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Huisslaven
  • Frans
 8. Taal Nederlands 4 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Occasional Papers Series no. 6: Analysis and Findings TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS FOR THE PURPOSE OF ORGAN REMOVAL IN THE OSCE REGION: O C C A S IO N A L P A P E R ...

  Occasional Papers Series no. 6: Analysis and Findings

  Publicaties

  • Rapporten
  • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
  • Orgaanhandel
  • Orgaanhandel
  • Engels
 9. Taal Engels Abstract 'Physicians and other health care professionals seem well placed to play a role in the monitoring and, perhaps, in the curtailment of the trafficking in human beings for the purpose of organ removal. They serve as ...

  Abstract'Physicians and other health care professionals seem well placed to play a role in the monitoring and, perhaps, in the curtailment of the trafficking in human beings for the purpose of organ removal. They serve as important sources of information for patients and may have access to information that can be used to gain a greater understanding of organ trafficking networks. However, well-established legal and ethical obligations owed to their patients can create challenging policy tensions that can make it difficult to implement policy action at the level of the physician/patient. In this article, we explore the role-and legal and ethical obligations-of physicians at 3 key stages of patient interaction: the information phase, the pretransplant phase, and the posttransplant phase. Although policy challenges remain, physicians can still play a vital role by, for example, providing patients with a frank disclosure of the relevant risks and harms associated with the illegal organ trade and an honest account of the physician's own moral objections. They can also report colleagues involved in the illegal trade to an appropriate regulatory authority. Existing legal and ethical obligations likely prohibit physicians from reporting patients who have received an illegal organ. However, given the potential benefits that may accrue from the collection of more information about the illegal transactions, this is an area where legal reform should be considered.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • Orgaanhandel
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Slachtofferschap
  • Medische behandeling
  • Orgaanhandel
  • Engels
 10. Taal Engels Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practice Examples. Trafficking in human beings for the purpose of forced criminal exploitation is an increasingly significant phenomeno ...

  Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practice Examples.Trafficking in human beings for the purpose of forced criminal exploitation is an increasingly significant phenomenon in the European Union. Adults and children are trafficked and forced to commit crimes such as cannabis cultivation, ATM theft and benefit fraud or forced to beg. Inecognition of its increasing incidence and reports by frontline professionals, EU Directive (2011/36) (hereafter known as the EU Directive) includes a wider definition of trafficking to cover trafficking for forced criminal activities and forced begging. This inclusion highlighted the need for Member States to take action to address this form of trafficking. Despite the entry into force of the EU Directive there is a dearth of research and awareness about this type of exploitation with very few cases reported in official statistics and many victims misidentified as offenders. This report aims to go some way to address this and provide a baseline assessment of the issue, exploring the situation in the project partner countries (Ireland, the UK, the Czech Republic, and the Netherlands) and provide an overview of the rest of Europe. The findings show that the issue is more widespread than previously reported, with victims being exploited through a variety of criminal activities.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europese Unie
  • European Union
  • Criminele uitbuiting
  • Criminele uitbuiting
  • Bedelarij
  • Engels

Pagina's