• Overige uitbuiting
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 17 resultaten
 1. 3 Taal Nederlands Volledige antwoord: Vragen van de leden Van Hijum en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de advertentie «Hollandse asperges met een romige crème van moderne slavernij» (ingezonden ...

  Volledige antwoord: Vragen van de leden Van Hijum en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de advertentie «Hollandse asperges met een romige crème van moderne slavernij» (ingezonden 7 december 2011), en: Antwoord van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 23 december 2011).        

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 2. Taal Nederlands 6 Overleg over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 mei 2011 betreffende de informatie over het aantal rechtshulpverzoeken op het gebied van mensenhandel naar en van Nederland, het opnemen van mensenh ...

  Overleg over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 mei 2011 betreffende de informatie over het aantal rechtshulpverzoeken op het gebied van mensenhandel naar en van Nederland, het opnemen van mensenhandelzaken in de databank «Caselex», de ontwikkelingen van oriëntatiepunten bij de zittende magistratuur, de reactie op het boek «Nier te koop – baarmoeder te huur» van het Rathenau Instituut en de stand van zaken met betrekking tot de opvang van slachtoffers van mensenhandel (28 638, nr. 53);– de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 22 juni 2011 betreffende de evaluatie van de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) (32 500 VI, nr. 109);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 juni 2011 betreffende het verzoek tot verlenging bestedingstermijn RUPS (32 500 VI, nr. 114);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 juli 2011 betreffende de korpsmonitor prostitutie en mensenhandel 2010 (28 638, nr. 54);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 augustus 2011 betreffende de toezegging in het VAO mensenhandel op 17 mei 2011 over de uitstapprogramma’s voor prostituees en de opvang van slachtoffers van mensenhandel (28 638, nr. 55);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 september 2011 betreffende de pooierboysproblematiek (31 839, nr. 126);–de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 oktober 2011 betreffende het bulletin mensenhandel ten behoeve van luchtvaartpersoneel (28 638, nr. 56);– de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 oktober 2011 betreffende de gang van zaken en toezeggingen inzake de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32 211, nr. 63).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
 3. kv-tk-2011Z26821 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z26821 Vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Veilighe ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Overige uitbuiting
 4. Language Dutch 50 reads FairWork Dit onderzoek is een inventarisatie van de kennis over mensenhandel in andere sectoren dan de seksindustrie en de aanwezigheid van slachtoffers daarvan in vreemdelingendetentie. Daarnaast is gekeken naar de behoefte onder ...

  Dit onderzoek is een inventarisatie van de kennis over mensenhandel in andere sectoren dan de seksindustrie en de aanwezigheid van slachtoffers daarvan in vreemdelingendetentie. Daarnaast is gekeken naar de behoefte onder detentiepersoneel om goed te kunnen signaleren alsmede naar de problemen die er zijn rondom signalering van mensenhandel in detentie.

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • Overige uitbuiting
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 5 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Een eerste belangrijk thema voor de komende periode is de arbeidsgerelateerde uitbuiting. De aanpak van mensenhandel en arbeidsgerelateerde uitbuiting krijgt in Nederland stee ...

  Een eerste belangrijk thema voor de komende periode is de arbeidsgerelateerde uitbuiting. De aanpak van mensenhandel en arbeidsgerelateerde uitbuiting krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Ook in Nederland worden mensen onder extreem slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden tewerkgesteld. Soms is daarbij sprake is van dwang. Dit fenomeen wordt deels verklaard door de beschikbaarheid van goedkope en kwetsbare arbeidskrachten en steeds fellere (internationale) concurrentie. SZW voert in nauwe samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie een beleid dat erop gericht is om daar waar mogelijk arbeidsgerelateerde uitbuiting (buiten de seksindustrie) daar waar mogelijk te voorkomen en aan te pakken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 6. 5 Taal Nederlands Bevat o.a. de vragen: Wat verstaat de Tijdelijke Commissie onder arbeidsuitbuiting, gezien hun opmerking over de juridische definitie van arbeidsuitbuiting? en: Hoe verhoudt de opmerking van de Tijdelijke Commissie over de ...

  Bevat o.a. de vragen: Wat verstaat de Tijdelijke Commissie onder arbeidsuitbuiting, gezien hun opmerking over de juridische definitie van arbeidsuitbuiting? en: Hoe verhoudt de opmerking van de Tijdelijke Commissie over de uitbreiding van de juridische definitie van arbeidsuitbuiting zich tot de B9-regeling?

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 7. Taal Nederlands 5 Rechtbank Den Bosch Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel (arbeidsuitbuiting seizoensarbeiders).       ECLI:NL:RBSHE:2011:BT6501 Instantie Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum uitspraak 04-10-2011 Datum publicati ...

  Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel (arbeidsuitbuiting seizoensarbeiders).   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Bosch
  • Overige uitbuiting
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 8. 23 reads Language Dutch Volledige titel: Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over de uitbuiting van illegaal huishoudelijk personeel (ingezonden 8 juli 2011), en: Ant ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over de uitbuiting van illegaal huishoudelijk personeel (ingezonden 8 juli 2011), en: Antwoord van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 19 augustus 2011).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 9. Taal Nederlands 4 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt o.a. voor mensenhandel, gepleegd door twee personen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaren (arbeidsuitbuiting).   ECLI:NL:RBSGR:2011:BR3337 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage ...

  Verdachte wordt o.a. voor mensenhandel, gepleegd door twee personen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaren (arbeidsuitbuiting). 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Overige uitbuiting
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 10. Language Dutch 51 reads Arnhem Court of Justice Verdachte wordt o.a. voor mensenhandel- en smokkel veroordeeld (arbeidsuitbuiting). ECLI:NL:GHARN:2011:BQ9861 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 29-06-2011 Datum publicatie 30-06-2011 Zaaknummer 24 ...

  Verdachte wordt o.a. voor mensenhandel- en smokkel veroordeeld (arbeidsuitbuiting).

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem
  • Overige uitbuiting
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Mensensmokkel
  • Nederlands

Pagina's