Trefwoord

Organisatie

 • Zorg

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 79 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te i ...

  Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe de verbetermaatregelen uit het verbeterplan van het COA worden toegepast en geborgd. In het verbeterplan heeft het COA de acties beschreven die door het COA en de betrokken partners worden ingezet op de twaalf gebieden die door de Inspecties als onvol-doende zijn beoordeeld. De Inspecties hebben geconstateerd dat de verbeterplannen voldoende volledig, realistisch en ambitieus aansluiten op de nodige verbetermaatregelen. In de brief wordt per thema een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen gegeven.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 2. 2 reads Polaris Project Language English This report from Polaris and the Sanar Wellness Institute provides an overview of promising therapeutic support that can be used to enhance individual and group intervention for survivors of all forms of human traf ...

  This report from Polaris and the Sanar Wellness Institute provides an overview of promising therapeutic support that can be used to enhance individual and group intervention for survivors of all forms of human trafficking. Based on the experiences of serving clients in Polaris’s New Jersey office over the past five years, Polaris has found that certain trauma-informed therapeutic supports helped survivors gain resiliency. These interventions include: therapeutic/restorative yoga; expressive arts therapy; and mindfulness and sensory-based practices. Clients have expressed lower levels of stress, increased self-regulation, and strengthened life skills after receiving these therapeutic support interventions. The findings aim to assist social workers, clinicians, mental health counselors, and victims’ service providers in enriching their existing services and increasing trauma-informed supports for survivors of human trafficking.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Polaris Project
  • Trauma
  • Behandeling (gespecialiseerde)
  • Adequate behandeling
  • Behandelmogelijkheden
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Trauma
  • Engels
 3. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Het doel van dit schouwrapport is om allereerst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen in Nederland. Ook worden de risico's, knelpunten en de � ...

  Het doel van dit schouwrapport is om allereerst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen in Nederland. Ook worden de risico's, knelpunten en de 'best-practices' in kaart gebracht. Dit kan zowel de uitvoerders als beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van toekomstige besluiten over tijdelijke (opvang)voorzieningen. De inspectie VenJ concludeerd aan het einde van het rapport dat de tijdelijke opvangvoorzieningen zowel aan asielzoekers als aan betrokken medewerkers op dit moment een veilige, leefbare en beheersbare omgeving bieden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Gespecialiseerde opvang
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Opvang
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 november 2015) op de vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelij ...

  Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 november 2015) op de vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelijke hulp krijgen.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Zorg
  • Loverboy
  • Zorgaanbod
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 5. Taal Onbepaald 5 Polaris Project Individuals that have experienced human trafficking are often left alone to manage the wounds of trauma without any sort of roadmap towards healing. Over the past five years, Polaris New Jersey has worked to ...

  Individuals that have experienced human trafficking are often left alone to manage the wounds of trauma without any sort of roadmap towards healing. Over the past five years, Polaris New Jersey has worked to identify, and implement, therapeutic support which can supplement and enrich individual psychotherapy, case management sessions, and group interventions. These therapeutic supports have been reported by survivors as important components in fostering resilience, processing trauma, and reconnecting with their bodies after experiencing violence. We hope that other providers and practitioners find these practices helpful as they assist survivors on their unique jour neys towards healing.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Polaris Project
  • Trauma
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Trauma
  • Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
  • Engels
 6. Taal Engels Evidence regarding the mental health needs of trafficked people is limited; however, prevalence of depression and post-traumatic stress disorder is high among trafficked people who are in contact with shelter services. We aimed ...

  Evidence regarding the mental health needs of trafficked people is limited; however, prevalence of depression and post-traumatic stress disorder is high among trafficked people who are in contact with shelter services. We aimed to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of trafficked people with severe mental illness.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Zorg
  • Gevolgen mensenhandel
  • Psychische gevolgen
  • Engels
 7. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Dit document bevat aantwoorden van Staatssecretaris van Rijn op de vragen van het lid Kooiman over de zorgelijke berichten over de zorg van “hulporganisatie” stichting Stoploverboys.nu. AH 175 2015Z15242 ...

  Dit document bevat aantwoorden van Staatssecretaris van Rijn op de vragen van het lid Kooiman over de zorgelijke berichten over de zorg van “hulporganisatie” stichting Stoploverboys.nu.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboy
  • Nederlands
 8. Taal Engels Abstract: 'This thesis explores how the traumatic experience of human trafficking can have a psychological effect on the second-generation. As there is a lack of research and literature on the transgenerational traumatizati ...

  Abstract:'This thesis explores how the traumatic experience of human trafficking can have a psychological effect on the second-generation. As there is a lack of research and literature on the transgenerational traumatization of human trafficking, this is a comparative work that examines and compares the characteristics and effects of three other forms of trauma: torture, sexual assault, and the Holocaust. This paper then extrapolates to consider what similar effects human trafficking might have upon the second generation. The literature relied upon come from a number of fields, including psychology, social work, and public policy. This work will first provide a description of trauma, including what constitutes trauma and the typical effects that can be expected from a victim of trauma. This thesis then ultimately provides an analysis of what can be expected from the children of victims of human trafficking, based on the findings of the transgenerational traumatization of torture, sexual assault, and the Holocaust. A proposal for treatment and suggested course of action is also presented.'

  Publicaties

  • Thesis
  • United States of America
  • Trauma
  • Trauma
  • Gevolgen mensenhandel
  • Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
  • Engels
 9. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Dit document bevat antwoorden van Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor de opvang van loverboyslachtoffers in verband met toename van de ...

  Dit document bevat antwoorden van Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor de opvang van loverboyslachtoffers in verband met toename van deze problematiek. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Gespecialiseerde opvang
  • Opvang
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 10. Tweede Kamer Taal Nederlands Dit document bevat het schriftelijk verslag van een algemeen overleg inzake de Evaluatie Wet BIG. Het volgende komt in het overleg aan bod: 'De leden van de PvdA-fractie vragen op dit punt specifiek aandach ...

  Dit document bevat het schriftelijk verslag van een algemeen overleg inzake de Evaluatie Wet BIG. Het volgende komt in het overleg aan bod:'De leden van de PvdA-fractie vragen op dit punt specifiek aandacht voor de praktijken rondom cosmetische ingrepen bij sekswerkers. Helaas moeten deze leden constateren dat het nog steeds voorkomt dat sekswerkers onder dwang cosmetische ingrepen ondergaan. Het spreekt vanzelf dat deze leden het gedwongen karakter van dit soort praktijken bijzonder ongewenst vinden. Zij vragen dan ook in hoeverre de Wet BIG ook aan de beroepsbeoefenaren vraagt om verder te kijken dan de medische ingreep alleen. Wanneer er sprake lijkt te zijn van dwang, bijvoorbeeld bij dit soort cosmetische ingrepen, mag er toch verwacht worden dat beroepsbeoefenaren geen ingreep verrichten. Welke sancties kunnen beroepsbeoefenaren tegemoetzien wanneer zij aan dit soort basale overwegingen voorbijgaan? Op welke manier worden dit soort eisen, en de bijhorende sanctie, aan beroepsbeoefenaren gecommuniceerd? Op welke manieren wordt de richtlijn mensenhandel betrokken bij de aanpassingen van de Wet BIG om dit soort misstanden te voorkomen?'

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Zorg
  • Dwangmiddelen
  • Prostitutie
  • Registratie
  • Nederlands

Pagina's