Trefwoord

Organisatie

 • Zorg

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 79 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te i ...

  Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe de verbetermaatregelen uit het verbeterplan van het COA worden toegepast en geborgd. In het verbeterplan heeft het COA de acties beschreven die door het COA en de betrokken partners worden ingezet op de twaalf gebieden die door de Inspecties als onvol-doende zijn beoordeeld. De Inspecties hebben geconstateerd dat de verbeterplannen voldoende volledig, realistisch en ambitieus aansluiten op de nodige verbetermaatregelen. In de brief wordt per thema een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen gegeven.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 2. 2 reads Polaris Project Language English This report from Polaris and the Sanar Wellness Institute provides an overview of promising therapeutic support that can be used to enhance individual and group intervention for survivors of all forms of human traf ...

  This report from Polaris and the Sanar Wellness Institute provides an overview of promising therapeutic support that can be used to enhance individual and group intervention for survivors of all forms of human trafficking. Based on the experiences of serving clients in Polaris’s New Jersey office over the past five years, Polaris has found that certain trauma-informed therapeutic supports helped survivors gain resiliency. These interventions include: therapeutic/restorative yoga; expressive arts therapy; and mindfulness and sensory-based practices. Clients have expressed lower levels of stress, increased self-regulation, and strengthened life skills after receiving these therapeutic support interventions. The findings aim to assist social workers, clinicians, mental health counselors, and victims’ service providers in enriching their existing services and increasing trauma-informed supports for survivors of human trafficking.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Polaris Project
  • Trauma
  • Behandeling (gespecialiseerde)
  • Adequate behandeling
  • Behandelmogelijkheden
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Trauma
  • Engels
 3. Taal Engels Abstract: 'To date, limited research has been conducted to assess the impact of various mental health therapeutic treatments, hindering mental healthcare providers’ understanding of which therapeutic methods work best when ...

  Abstract:'To date, limited research has been conducted to assess the impact of various mental health therapeutic treatments, hindering mental healthcare providers’ understanding of which therapeutic methods work best when treating this population. To begin addressing some of the questions regarding mental health treatment, this issue brief examines the evidence-based research for treating common mental health conditions experienced by victims of human trafficking.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Behandeling (gespecialiseerde)
  • Adequate behandeling
  • Behandelmogelijkheden
  • Slachtofferschap
  • Gevolgen mensenhandel
  • Engels
 4. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Het doel van dit schouwrapport is om allereerst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen in Nederland. Ook worden de risico's, knelpunten en de � ...

  Het doel van dit schouwrapport is om allereerst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen in Nederland. Ook worden de risico's, knelpunten en de 'best-practices' in kaart gebracht. Dit kan zowel de uitvoerders als beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van toekomstige besluiten over tijdelijke (opvang)voorzieningen. De inspectie VenJ concludeerd aan het einde van het rapport dat de tijdelijke opvangvoorzieningen zowel aan asielzoekers als aan betrokken medewerkers op dit moment een veilige, leefbare en beheersbare omgeving bieden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Gespecialiseerde opvang
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Opvang
  • Nederlands
 5. Taal Onbepaald 5 Polaris Project Individuals that have experienced human trafficking are often left alone to manage the wounds of trauma without any sort of roadmap towards healing. Over the past five years, Polaris New Jersey has worked to ...

  Individuals that have experienced human trafficking are often left alone to manage the wounds of trauma without any sort of roadmap towards healing. Over the past five years, Polaris New Jersey has worked to identify, and implement, therapeutic support which can supplement and enrich individual psychotherapy, case management sessions, and group interventions. These therapeutic supports have been reported by survivors as important components in fostering resilience, processing trauma, and reconnecting with their bodies after experiencing violence. We hope that other providers and practitioners find these practices helpful as they assist survivors on their unique jour neys towards healing.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Polaris Project
  • Trauma
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Trauma
  • Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
  • Engels
 6. 2 reads Language Dutch Aanbiedingsrapport: 'Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond de BDSM-scenes en de toereikendheid van de zorg', Het onderzoek is in de periode februari – december 2014 uitgevoerd door dr. P. Kruize en drs. P. Gr ...

  Aanbiedingsrapport: 'Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond de BDSM-scenes en de toereikendheid van de zorg', Het onderzoek is in de periode februari – december 2014 uitgevoerd door dr. P. Kruize en drs. P. Gruter van onderzoeksbureau Ateno, onder auspiciën van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van mijn ministerie. Er wordt een samenvatting gegeven over de bevindingen in het rapport.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Zorg
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 november 2015) op de vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelij ...

  Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 november 2015) op de vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelijke hulp krijgen.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Zorg
  • Loverboy
  • Zorgaanbod
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 8. Taal Engels Evidence regarding the mental health needs of trafficked people is limited; however, prevalence of depression and post-traumatic stress disorder is high among trafficked people who are in contact with shelter services. We aimed ...

  Evidence regarding the mental health needs of trafficked people is limited; however, prevalence of depression and post-traumatic stress disorder is high among trafficked people who are in contact with shelter services. We aimed to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of trafficked people with severe mental illness.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Zorg
  • Gevolgen mensenhandel
  • Psychische gevolgen
  • Engels
 9. 2 reads Language English Abstract: 'This paper explores the health consequences and healthcare experiences of women and girls trafficked in the United States for commercial sex. The paper is based on an original study of over one hundred domestic sex ...

  Abstract:'This paper explores the health consequences and healthcare experiences of women and girls trafficked in the United States for commercial sex. The paper is based on an original study of over one hundred domestic sex trafficking victims and survivors. It provides evidence that women and children who are trafficked into prostitution are physically, mentally, and emotionally devastated by the crime, and this devastation is lasting with injuries, illnesses, and impairments continuing for decades. It illustrates how our healthcare system is failing trafficked women and children. It makes the case that health care providers of all kinds in emergency wards, healthcare clinics, and private practices are seeing trafficking victims but failing to identify them, thereby unwittingly contributing to continuing criminal activity and exacerbating both public and private physical and mental health problems for this segment of the population. It offers recommendations on ways that public policy and healthcare practice can combat sex trafficking by more readily identifying victims and catalyzing rescues. Finally, it argues that law, policy, and protocols must change in order to adequately address the health consequences of sex trafficking.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Zorg
  • Medische omstandigheden
  • Medische zorg
  • Mensenhandel
  • Slachtofferschap
  • Engels
 10. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Dit document bevat aantwoorden van Staatssecretaris van Rijn op de vragen van het lid Kooiman over de zorgelijke berichten over de zorg van “hulporganisatie” stichting Stoploverboys.nu. AH 175 2015Z15242 ...

  Dit document bevat aantwoorden van Staatssecretaris van Rijn op de vragen van het lid Kooiman over de zorgelijke berichten over de zorg van “hulporganisatie” stichting Stoploverboys.nu.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboy
  • Nederlands

Pagina's