• Mannenprostitutie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 22 resultaten
 1. Taal Engels Abstract: 'This paper examines discourses of male prostitution through an analysis of scientific texts. A contrast is drawn between nineteenth-century understandings of male prostitution and twentieth-century accounts of ma ...

  Abstract:'This paper examines discourses of male prostitution through an analysis of scientific texts. A contrast is drawn between nineteenth-century understandings of male prostitution and twentieth-century accounts of male prostitution. In contrast to female prostitution, male prostitution was not regarded as a significant social problem throughout the nineteenth century, despite its close association with gender deviation and social disorder. Changing conceptions of sexuality, linked with the emergence of the ‘adolescent’, drew scientific attention to male prostitution during the 1940s and 1950s. Research suggested that male prostitution was a problem associated with the development of sexual identity. Through the application of scientific techniques, which tagged and differentiated male prostitute populations, a language developed about male prostitution that allowed for normative assessments and judgements to be made concerning particular classes of male prostitute. The paper highlights how a broad distinction emerged between public prostitutes, regarded as heterosexual/ masculine, and private prostitutes, regarded as homosexual/effeminate. This distinction altered the way in which male prostitution was understood and governed, allowing for male prostitution to be constituted as a public health concern.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Mannenprostitutie
  • Sexual exploitation
  • Boy prostitution
  • Male victims
  • Engels
 2. Taal Engels Abstract: 'Male prostitution altered its form dramatically over the course of the twen tieth century. While some of these changes relate to economics and general cultural shifts (the Depression of the 1930s, the rise of a c ...

  Abstract:'Male prostitution altered its form dramatically over the course of the twen tieth century. While some of these changes relate to economics and general cultural shifts (the Depression of the 1930s, the rise of a counterculture during the 1960s and 70s), some of the most im- portant changes have arisen in response to transformations in the idea of 'homosexuality,” and the growing influence this idea had within mid  dle-class and then working-class culture. This essay identifies the diverse forms male prostitution has taken since the late-Victorian period, and also examines the way in which male prostitution has been written about by various commentators in different eras.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Mannenprostitutie
  • Mannelijke slachtoffers
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Engels
 3. 2 reads ECPAT Language English This country level report is a part of a regional initiative aimed at better understanding the issue of commercial sexual exploitation (CSE) of boys. The study team collected data through a Rapid Appraisal Method and has app ...

  This country level report is a part of a regional initiative aimed at better understanding the issue of commercial sexual exploitation (CSE) of boys. The study team collected data through a Rapid Appraisal Method and has applied a qualitative analytical approach in collecting relevant information for the report. The methods of data collection included; semi-structured questionnaire based in-depth interviews, focus group discussion, observation, tea stall discussions, informal discussion held with the community people in the selected study areas. The researchers also conducted meetings with selected NGOs who provide different services to the CSE boys. Apart from the primary collection of data, the team also reviewed some selected reports.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Bangladesh
  • ECPAT
  • Mannenprostitutie
  • Kindersekstoerisme
  • Jongensprostitutie
  • Jeugdprostitutie
  • Straatprostitutie
  • Engels
 4. Taal Engels Abstract: 'This paper will argue that the view that ‘boys are not sexually exploited’ is unfortunately very common amongst many professionals working with vulnerable young men. It will look at some of the reasons for this a ...

  Abstract:'This paper will argue that the view that ‘boys are not sexually exploited’ is unfortunately very common amongst many professionals working with vulnerable young men. It will look at some of the reasons for this and why it is essential for things to change in the future, in order to protect some of our most vulnerable young men under the age of 18 from further sexual abuse. This includes looking at why young men are not seen as at risk, the effect of wider societal attitudes to sex, the changing prostitution street scene, and the impact of the internet and mobile phones. Lastly, this paper looks at the effects of past sexual abuse on young men and the vulnerability of young men who are looked after.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigd Koninkrijk
  • Mannenprostitutie
  • Seksueel misbruik
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Engels
 5. Taal Nederlands 5 Afstudeerthesis van Frank Weijnen over mannenprostitutie. Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Frank Weijnen – eindversie – 13 oktober 2006 1 / 74 DE SCHADUW BEDREIGD EEN EXPLOREREND ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN TOEZICHT ...

  Afstudeerthesis van Frank Weijnen over mannenprostitutie.

  Publicaties

  • Thesis
  • Prostitutie
  • Mannenprostitutie
  • Prostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 7 Gemeente Utrecht ' Op verzoek van de gemeente Utrecht heeft Stichting Stade medio 2008 de actuele gegevens met betrekking tot jongensprostitutie in de stad Utrecht op een rij gezet. Althans, er is een poging gedaan om ...

  'Op verzoek van de gemeente Utrecht heeft Stichting Stade medio 2008 de actuele gegevens met betrekking tot jongensprostitutie in de stad Utrecht op een rij gezet. Althans, er is een poging gedaan om dit te doen. Het is maar ten dele gelukt want al snel bleek dat het fenomeen van jongensprostitutie is als een onzichtbare schaduw: je weet dat 'ie er is, maar ziet hem niet...'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Gemeente Utrecht
  • Mannenprostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 7. 10 Rechtbank Noord-Holland Taal Nederlands De rechter overweegt allereerst dat eiser, afkomstig uit India, geen beroep toekomt op art. 17, vierde lid, van de Procedurerichtlijn (2005/85/EG), nu uit de overgangsregeling van deze richtlijn bli ...

  De rechter overweegt allereerst dat eiser, afkomstig uit India, geen beroep toekomt op art. 17, vierde lid, van de Procedurerichtlijn (2005/85/EG), nu uit de overgangsregeling van deze richtlijn blijkt dat de lidstaten de wettelijke en bestuurlijke bepaling pas toepassen op asielverzoeken die zijn ingediend na 1 december 2007, terwijl de aanvraag van eiser dateert van voor die datum.De rechter is voorts van oordeel dat verweerder, op de overweging dat eiser een veelvoud van vage en bevreemdingwekkende verklaringen heeft afgelegd, gelet op de leeftijd van eiser, niet in redelijkheid heeft kunnen vaststellen dat het relaas positieve overtuigingskracht ontbeert. Eiser heeft bij de zienswijze meerdere publicaties van 2004, 2005, 2007 overgelegd waaruit blijkt dat de heer Simranjeet Singh Maan diverse keren is gearresteerd en beschuldigd van separatistische activiteiten.Verweerder is in het bestreden besluit niet ingegaan op de door eiser overgelegde informatie waaruit blijkt dat na de verkiezingen van maart 2007 een pro-Indiase regering is aangetreden waardoor een nieuwe golf van repressie van de sikh gemeenschap is ontstaan, waarbij aanhangers en hun familieleden worden vervolgd. Daartoe was temeer aanleiding nu eisers verklaringen stroken met voornoemde informatie uit algemene bronnen.Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat het besluit niet op een deugdelijke motivering berust. De rechter overweegt bij het opdragen aan verweerder een nieuw besluit te nemen, dat het niet uitgesloten is te achten dat eiser het slachtoffer is geworden van mensenhandel en daarom in verband met zijn risicoprofiel in besloten opvang verblijft. Verweerder zal in het nieuwe besluit op dit aspect dienen in te gaan. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • India
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Mannenprostitutie
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 6 Korf D.J., Benschop A. & Knotter J. (2009) VERBORGEN WERELDEN: minderjarige jongens, misbruik en prostitutie. Amsterdam Rozenberg Publishers. Dirk J. Korf Annemieke Benschop Jaap Knotter Verborgen werelden Minderjarige ...

  Korf D.J., Benschop A. & Knotter J. (2009) VERBORGEN WERELDEN: minderjarige jongens, misbruik en prostitutie. Amsterdam Rozenberg Publishers.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Mannenprostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 9. Language Dutch 52 reads Bonger Institute for Criminology blg-20654 Auteurs Dirk J. Korf, Annemieke Benschop en Jaap Knotter VERBORGEN WERELDEN minderjarige jongens, misbruik en prostitutie VERBORGEN WERELDEN minderjarige jongens, misbruik en prostitutie D ...

  blg-20654 Auteurs Dirk J. Korf, Annemieke Benschop en Jaap Knotter

  Publicaties

  • Rapporten
  • Bonger Instituut voor Criminologie
  • Mannenprostitutie
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 10. 9 Rechtbank Gelderland Taal Nederlands Dat eiser door verweerder is aangemerkt als risicojongere, betekent naar het oordeel van de rechtbank dat, zelfs indien niet vaststaat dat sprake is van mensenhandel, een periode van in beginsel drie ma ...

  Dat eiser door verweerder is aangemerkt als risicojongere, betekent naar het oordeel van de rechtbank dat, zelfs indien niet vaststaat dat sprake is van mensenhandel, een periode van in beginsel drie maanden in acht wordt genomen om eiser in een afgeschermde omgeving de gelegenheid te geven te "deprogrammeren". Het bestreden besluit verdraagt zich daarmee niet, nu daarin de asielaanvraag is afgewezen op basis van een nader gehoor dat kennelijk heeft plaatsgevonden voordat de periode voor "deprogrammeren" is verstreken.De rechtbank merkt hierbij op dat niet is gebleken dat verweerder op enig moment de conclusie heeft getrokken dat eiser niet langer als risicojongere moest worden aangemerkt. Dit alles klemt te meer, nu tijdens het nader gehoor geen vragen zijn gesteld omtrent eventuele mensensmokkel en hierop reeds bij de correcties en aanvullingen is gewezen, hetgeen nadien is herhaald in de zienswijze.Dat het asielrelaas van eiser ongeloofwaardig is, doet aan het voorgaande niet af. Er valt zonder nadere motivering niet in te zien dat van eiser reeds tijdens het nader gehoor verwacht mocht worden dat hij "gedeprogrammeerd" was en overeenkomstig de werkelijkheid zou verklaren. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • India
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Mannenprostitutie
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Asielprocedure
  • Nederlands

Pagina's