• Gespecialiseerde opvang

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 16 resultaten
 1. Language Dutch 91 reads Anke van Dijke Linda Terpstra Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutieis het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd meisjes die slachtoffer werden van een loverboy. Uit het onderzoek blij ...

  Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutieis het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd meisjes die slachtoffer werden van een loverboy. Uit het onderzoek blijkt dat zij specifi eke hulpbehoeften hebben en baat hebben bij behandeling in gespecialiseerde voorzieningen.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Anke van Dijke
  • Linda Terpstra
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Gespecialiseerde opvang
  • Zorgaanbod
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 2. Taal Engels Abstract: 'Little has been reported on how survivors of trafficking integrate into new communities and what types of rehabilitation services and programs they may need to live independently and self-sufficiently. The releas ...

  Abstract:'Little has been reported on how survivors of trafficking integrate into new communities and what types of rehabilitation services and programs they may need to live independently and self-sufficiently. The release of federal funds under the Trafficking Victims Protection Act of 2000 to assist certain survivors of trafficking has spurred the rapid and eclectic development of advocacy programs and services. This article explores the needs of survivors of trafficking, the variety of services and advocacy programs that are developing to assist them, and the complex reactions of immigrant communities to incidents of trafficking.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Trauma
  • Gespecialiseerde opvang
  • Psychische situatie
  • Reïntegratie
  • Slachtofferperspectief
  • Psychologisch onderzoek
  • Engels
 3. Language Dutch 56 reads CoMensha (Dutch Coordination Center for Humantrafficking) blg-116593 Rapportage COSM’s CoMensha/ maart 2011 mv 1 Rapportage slachtoffers mensenhandel in de COSM’s Deze rapportage beschrijft het aantal slachtoffers van mensenhandel ...

  blg-116593

  Publicaties

  • Rapporten
  • CoMensha
  • Gespecialiseerde opvang
  • Categorale opvang slachtoffers mensenhandel (COSM)
  • Nederlands
 4. 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Commissie Lenferink Taal Nederlands Dit rapport beantwoordt de vraag welke verantwoordelijkheden gemeenten hebben bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. De ingestelde commissie ...

  Dit rapport beantwoordt de vraag welke verantwoordelijkheden gemeenten hebben bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. De ingestelde commissie (burgemeesters & wethouders), in opdracht van de VNG en de Federatie Opvang, adviseert om de verantwoordelijkheid voor slachtoffers van mensenhandel te laten bij de gemeente waar zij worden aangetroffen. Verder pleit de commissie voor generieke opvang, zoveel mogelijk in de eigen regio, al stelt zij ook vast dat in sommige gevallen specialistische vormen van zorg noodzakelijk zijn.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Commissie Lenferink
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Gespecialiseerde opvang
  • Commissie Lenferink
  • Opvang
  • Gemeentelijke aanpak
  • Slachtofferschap
  • Nederlands
 5. Taal Engels Abstract: 'This paper explores how Psychodrama and Sociodrama exercises with women victims of human trafficking, is fundamental for the recovery process allowing to build relational networks. According to Moreno (1953) each ...

  Abstract:'This paper explores how Psychodrama and Sociodrama exercises with women victims of human trafficking, is fundamental for the recovery process allowing to build relational networks. According to Moreno (1953) each person lives in a Social Atom, that it is the smallest social unit. The social atom is composed by all the people (real of fantasized) that are essential for one’s person life. Based on this concept, Sociodrama techniques are used to work in groups with traumatized and isolated people. Several other psychodrama techniques have proven their positive therapeutic effect in the work with trafficked women.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nederland
  • Trauma
  • Gespecialiseerde opvang
  • Adequate behandeling
  • Psychische situatie
  • Slachtofferschap
  • Engels
 6. Language Dutch 76 reads Brief van minister van V&J over het ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen en over de resultaten van de gesubsidieerde pilot te Rotterdam genaamd «loverboys zijn laffe boys.» En over het maken van afspraken met bepaalde ...

  Brief van minister van V&J over het ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen en over de resultaten van de gesubsidieerde pilot te Rotterdam genaamd «loverboys zijn laffe boys.» En over het maken van afspraken met bepaalde bedrijfstakken om te voorkomen dat slachtoffers van loverboys onder dwang dure goederen/diensten aanschaffen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboyproblematiek
  • Gespecialiseerde opvang
  • Nederlands
 7. Language Dutch 57 reads Ministry of Justice (Dutch) Toezeggingen debat mensenhandel 12 juni 2012, minister van Veiligheid en Justitie   1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gener ...

  Toezeggingen debat mensenhandel 12 juni 2012, minister van Veiligheid en Justitie 

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Gespecialiseerde opvang
  • Uitstapprogramma's
  • Registratie van minderjarigen
 8. Taal Nederlands 9 WODC In dit onderzoeksrapport staan alleenstaande minderjarige asielzoekers centraal. Er wordt ingegaan op de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers die onrechtmatig in Nederla ...

  In dit onderzoeksrapport staan alleenstaande minderjarige asielzoekers centraal. Er wordt ingegaan op de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers die onrechtmatig in Nederland verblijven.Auteurs: Richard Staring en José Aarts.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • AMV-vergunning
  • Gespecialiseerde opvang
  • Nederlands
 9. Language Dutch 89 reads WODC Uit het onderzoek: Dit onderzoek geeft inzicht in de kenmerken van slachtoffers van mensenhandel die zijn opgevangen in de instellingen die deelnamen aan de pilot COSM alsmede in de begeleiding die zij daar ontvingen. Daarnaas ...

  Uit het onderzoek: Dit onderzoek geeft inzicht in de kenmerken van slachtoffers van mensenhandel die zijn opgevangen in de instellingen die deelnamen aan de pilot COSM alsmede in de begeleiding die zij daar ontvingen. Daarnaast biedt dit rapport een analyse van doorstroom, uitstroom en aangiftebereidheid van slachtoffers van mensenhandel. Hierbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met de situatie in de reguliere op- vang. Op basis van dit onderzoek kunnen echter geen uitspraken gedaan worden over de effectiviteit van opvang in de COSM in vergelijking met de reguliere opvang. Hiervoor zouden ten eerste registratiegegevens eenduidig en vollediger bijgehouden moeten worden en zouden slachtoffers willekeurig toegewezen moeten worden aan de verschillende opvanglocaties.Oorspronkelijke vindplaats: www.wodc.nl.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • WODC
  • Gespecialiseerde opvang
  • Categorale opvang slachtoffers mensenhandel (COSM)
 10. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Het doel van dit schouwrapport is om allereerst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen in Nederland. Ook worden de risico's, knelpunten en de � ...

  Het doel van dit schouwrapport is om allereerst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen in Nederland. Ook worden de risico's, knelpunten en de 'best-practices' in kaart gebracht. Dit kan zowel de uitvoerders als beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van toekomstige besluiten over tijdelijke (opvang)voorzieningen. De inspectie VenJ concludeerd aan het einde van het rapport dat de tijdelijke opvangvoorzieningen zowel aan asielzoekers als aan betrokken medewerkers op dit moment een veilige, leefbare en beheersbare omgeving bieden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Gespecialiseerde opvang
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Opvang
  • Nederlands

Pagina's