• Gespecialiseerde opvang

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 16 resultaten
 1. Taal Engels Abstract: 'Little has been reported on how survivors of trafficking integrate into new communities and what types of rehabilitation services and programs they may need to live independently and self-sufficiently. The releas ...

  Abstract:'Little has been reported on how survivors of trafficking integrate into new communities and what types of rehabilitation services and programs they may need to live independently and self-sufficiently. The release of federal funds under the Trafficking Victims Protection Act of 2000 to assist certain survivors of trafficking has spurred the rapid and eclectic development of advocacy programs and services. This article explores the needs of survivors of trafficking, the variety of services and advocacy programs that are developing to assist them, and the complex reactions of immigrant communities to incidents of trafficking.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Trauma
  • Gespecialiseerde opvang
  • Reïntegratie
  • Slachtofferperspectief
  • Psychologisch onderzoek
  • Psychische situatie
  • Engels
 2. Taal Nederlands 9 WODC In dit onderzoeksrapport staan alleenstaande minderjarige asielzoekers centraal. Er wordt ingegaan op de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers die onrechtmatig in Nederla ...

  In dit onderzoeksrapport staan alleenstaande minderjarige asielzoekers centraal. Er wordt ingegaan op de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers die onrechtmatig in Nederland verblijven.Auteurs: Richard Staring en José Aarts.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • AMV's
  • AMV-vergunning
  • Gespecialiseerde opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands
 3. Language Dutch 56 reads CoMensha (Dutch Coordination Center for Humantrafficking) blg-116593 Rapportage COSM’s CoMensha/ maart 2011 mv 1 Rapportage slachtoffers mensenhandel in de COSM’s Deze rapportage beschrijft het aantal slachtoffers van mensenhandel ...

  blg-116593

  Publicaties

  • Rapporten
  • CoMensha
  • Gespecialiseerde opvang
  • Categorale opvang slachtoffers mensenhandel (COSM)
  • Nederlands
 4. Taal Engels Abstract: 'This paper explores how Psychodrama and Sociodrama exercises with women victims of human trafficking, is fundamental for the recovery process allowing to build relational networks. According to Moreno (1953) each ...

  Abstract:'This paper explores how Psychodrama and Sociodrama exercises with women victims of human trafficking, is fundamental for the recovery process allowing to build relational networks. According to Moreno (1953) each person lives in a Social Atom, that it is the smallest social unit. The social atom is composed by all the people (real of fantasized) that are essential for one’s person life. Based on this concept, Sociodrama techniques are used to work in groups with traumatized and isolated people. Several other psychodrama techniques have proven their positive therapeutic effect in the work with trafficked women.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nederland
  • Trauma
  • Gespecialiseerde opvang
  • Slachtofferschap
  • Adequate behandeling
  • Psychische situatie
  • Engels
 5. Language Dutch 57 reads Ministry of Justice (Dutch) Toezeggingen debat mensenhandel 12 juni 2012, minister van Veiligheid en Justitie   1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gener ...

  Toezeggingen debat mensenhandel 12 juni 2012, minister van Veiligheid en Justitie 

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Gespecialiseerde opvang
  • Uitstapprogramma's
  • Registratie van minderjarigen
 6. 10 WODC Taal Nederlands The aim of this research is to look at the experiences that Italy, Spain, Belgium and the Czech republic have with categorical accommodation and assistance for adult victim of trafficking in human beings, and present ...

  The aim of this research is to look at the experiences that Italy, Spain, Belgium and the Czech republic have with categorical accommodation and assistance for adult victim of trafficking in human beings, and present an overview of the organisation and implementation of shelters in these countries.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Tsjechië
  • Italië
  • België
  • Spanje
  • WODC
  • Gespecialiseerde opvang
  • Categorale opvang slachtoffers mensenhandel (COSM)
  • Engels
 7. Language Dutch 65 reads Fier Fryslân Deze brief is een reactie op de brief die staatssecretaris van Rijn op 18 december 2012 aan de Tweede Kamer stuurde over de opvang en behandeling van specifieke groepen. Met deze brief willen wij verdere input geven de ...

  Deze brief is een reactie op de brief die staatssecretaris van Rijn op 18 december 2012 aan de Tweede Kamer stuurde over de opvang en behandeling van specifieke groepen. Met deze brief willen wij verdere input geven de ontwikkelingen rond de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys.

  Publicaties

  • Brieven
  • Fier Fryslân
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 8. Language Dutch 91 reads Anke van Dijke Linda Terpstra Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutieis het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd meisjes die slachtoffer werden van een loverboy. Uit het onderzoek blij ...

  Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutieis het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd meisjes die slachtoffer werden van een loverboy. Uit het onderzoek blijkt dat zij specifi eke hulpbehoeften hebben en baat hebben bij behandeling in gespecialiseerde voorzieningen.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Anke van Dijke
  • Linda Terpstra
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboyproblematiek
  • Zorgaanbod
  • Nederlands
 9. Language Dutch 76 reads Brief van minister van V&J over het ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen en over de resultaten van de gesubsidieerde pilot te Rotterdam genaamd «loverboys zijn laffe boys.» En over het maken van afspraken met bepaalde ...

  Brief van minister van V&J over het ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen en over de resultaten van de gesubsidieerde pilot te Rotterdam genaamd «loverboys zijn laffe boys.» En over het maken van afspraken met bepaalde bedrijfstakken om te voorkomen dat slachtoffers van loverboys onder dwang dure goederen/diensten aanschaffen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 10. Language Dutch 89 reads WODC Uit het onderzoek: Dit onderzoek geeft inzicht in de kenmerken van slachtoffers van mensenhandel die zijn opgevangen in de instellingen die deelnamen aan de pilot COSM alsmede in de begeleiding die zij daar ontvingen. Daarnaas ...

  Uit het onderzoek: Dit onderzoek geeft inzicht in de kenmerken van slachtoffers van mensenhandel die zijn opgevangen in de instellingen die deelnamen aan de pilot COSM alsmede in de begeleiding die zij daar ontvingen. Daarnaast biedt dit rapport een analyse van doorstroom, uitstroom en aangiftebereidheid van slachtoffers van mensenhandel. Hierbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met de situatie in de reguliere op- vang. Op basis van dit onderzoek kunnen echter geen uitspraken gedaan worden over de effectiviteit van opvang in de COSM in vergelijking met de reguliere opvang. Hiervoor zouden ten eerste registratiegegevens eenduidig en vollediger bijgehouden moeten worden en zouden slachtoffers willekeurig toegewezen moeten worden aan de verschillende opvanglocaties.Oorspronkelijke vindplaats: www.wodc.nl.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • WODC
  • Gespecialiseerde opvang
  • Categorale opvang slachtoffers mensenhandel (COSM)

Pagina's