• Terugkeer

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 35 resultaten
 1. Language Dutch 99 reads WODC In dit rapport is gekeken naar de terugkeer onder afgewezen asielzoekers in de periode van 2001 tot en met 2011. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre stimuleren beleidsinstrumenten op het gebied van t ...

  In dit rapport is gekeken naar de terugkeer onder afgewezen asielzoekers in de periode van 2001 tot en met 2011. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre stimuleren beleidsinstrumenten op het gebied van terugkeer de zelfstandige terugkeer via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wanneer wordt gecontroleerd voor relevante individuele kenmerken en sociaaleconomische en politieke omstandigheden in het land van herkomst?

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Terugkeer
  • Vrijwillige terugkeer
  • Nederlands
 2. Language Dutch 60 reads Titel: Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking Auteur: Andrey Nonchev & Mila Mancheva Datum: 2013 Samenvatting: Act XIX on Criminal Proceedings contains several provisions relating to the standing of and protec ...

  Titel: Assisting and Reintegrating Child Victims of TraffickingAuteur: Andrey Nonchev & Mila ManchevaDatum: 2013Samenvatting: Act XIX on Criminal Proceedings contains several provisions relating to the standing of and protecting the child during criminal procedures. A large spectrum of practitioners may fulfill the task of identification of victims, however a SWOT analysis acknowledged that the lack of efficiency is a key failing within the anti-trafficking system.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Minderjarigen
  • Terugkeer
  • Minderjarige
  • Engels
 3. 24 reads Minister of Foreign Affairs (Dutch) Language Dutch Dit besluit omvat vernieuwde beleidsregels en een subsidieplafond aangaande vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Art 4 van het besluit zegt het volgende over de a ...

  Dit besluit omvat vernieuwde beleidsregels en een subsidieplafond aangaande vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Art 4 van het besluit zegt het volgende over de aanvraag en verdeling van subsidies:'De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de beoordelingscriteria die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de beoordelingscriteria, de aanvragen die het beste voldoen aan die beoordelingscriteria het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.'

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • Nederland
  • Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Terugkeer
  • Vrijwillige terugkeer
  • Nederlands
 4. 29 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands Dit werkdocument bevat een eerste verkenning van de achtergronden van mensenhandel in Hongarije en de (on)mogelijkheden voor re-integratie van slachtof ...

  Dit werkdocument bevat een eerste verkenning van de achtergronden van mensenhandel in Hongarije en de (on)mogelijkheden voor re-integratie van slachtoffers van mensenhandel die naar Hongarije terug willen keren. Er worden oplossingsrichtingen geformuleerd en richting gegeven aan vervolgonderzoek vanuit het CKM.Tenslotte bevat het document een overzicht van de sociale kaart, met contactpersonen mensenhandel en aanbod voor terugkerende slachtoffers.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Hongarije
  • Terre des Hommes Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Nederlands
 5. 70 reads Language Dutch- Skilbrei, M. & Tveit, M. (2007) Facing return. Perceptions of repetriation among Nigerian women in prostitution in Norway. Noors onderzoek naar repatriering van Nigeriaanse vrouwen die gewerkt hebben in prostitutie. M ay-Len S ...

  - Skilbrei, M. & Tveit, M. (2007) Facing return. Perceptions of repetriation among Nigerian women in prostitution in Norway.Noors onderzoek naar repatriering van Nigeriaanse vrouwen die gewerkt hebben in prostitutie.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nigeria
  • Terugkeer
  • Repatriëring
  • Engels
 6. Language Dutch 58 reads- Thiel, D. & Gillian, K. (2010) Factors affecting participation in assisted voluntary return programmes and succesfull reintegration: a review of the evidence. Onderzoek naar mogelijke succesfactoren voor vrijwillige terugkeerp ...

  - Thiel, D. & Gillian, K. (2010) Factors affecting participation in assisted voluntary return programmes and succesfull reintegration: a review of the evidence.Onderzoek naar mogelijke succesfactoren voor vrijwillige terugkeerprogramma’s en reintegratie.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Terugkeer
  • Vrijwillige terugkeer
  • Engels
 7. Language Dutch 48 reads FairWork Humanitas Oxfam- Landman, C. & Talens, C. (2003) Good practices on (re)integration of victims of trafficking in human beings in six European countries. Good practices ten aanzien van terugkeer van slachtoffers mensenha ...

  - Landman, C. & Talens, C. (2003) Good practices on (re)integration of victims of trafficking in human beings in six European countries.Good practices ten aanzien van terugkeer van slachtoffers mensenhandel vanuit Europese landen naar landen van herkomst verzameld.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Humanitas
  • Oxfam
  • FairWork
  • Terugkeer
  • Engels
 8. Language Dutch 52 reads La Strada International- Commandeur, X. & Kootstra, T. (2004) If our skirt is torn, do not show anybody else but try to sew it up. Save return and social inclusion of victims of traffic in human beings. An inventory of neglecte ...

  - Commandeur, X. & Kootstra, T. (2004) If our skirt is torn, do not show anybody else but try to sew it up. Save return and social inclusion of victims of traffic in human beings. An inventory of neglected aspects in ten European and Asian countries.Onderzoek naar factoren die voor een veilige terugkeer van slachtoffers van mensenhandel van belang zijn.

  Publicaties

  • Rapporten
  • La Strada International
  • Terugkeer
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Terugkeer
  • Kinderhandel
  • Engels
 9. 17 jan 2014

  105 reads Language Dutch IOM is committed to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society. As the leading international organization for migration, IOM acts with its partners in the international community to: Assist in me ...

  IOM is committed to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society. As the leading international organization for migration, IOM acts with its partners in the international community to: Assist in meeting the growing operational challenges of migration management. Advance understanding of migration issues. Encourage social and economic development through migration. Uphold the human dignity and well-being of migrants.

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Internationaal
  • Terugkeer
  • Engels
 10. Language Dutch 51 reads blg-168002 Ieder jaar kijkt de commissie systematisch terug op de ontwikkelingen met betrekking tot gedane aanbevelingen. Dit jaar ziet de commissie daarvan af en richt zich met name op de voortgang van regelgeving, waarvan de voor ...

  blg-168002Ieder jaar kijkt de commissie systematisch terug op de ontwikkelingen met betrekking tot gedane aanbevelingen. Dit jaar ziet de commissie daarvan af en richt zich met name op de voortgang van regelgeving, waarvan de voorbereiding, al dan niet naar aanleiding van aanbevelingen van de commissie, in gang is gezet. Reden voor deze bijzondere aandacht is dat wijzigingen van regelgeving of het uitblijven daarvan (negatieve) invloed heeft op de uitvoering van het terugkeerbeleid. Een voorbeeld hiervan is dat een deel van de tegenvallende terugkeercijfers is veroorzaakt door vertraging bij de implementatie van de Europese Terugkeer Richtlijn van 16 december 2008 in de Nederlandse regelgeving.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Nederlands

Pagina's