Land

Trefwoord

Organisatie

 • Minderjarigen / Kinderhandel

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 285 resultaten
 1. Language Dutch 54 reads A qualitative study of gang-associated sexual violence towards, and exploitation of, young people in England By: Beckett, H with Brodie, I; Factor, F; Melrose, M; Pearce, J; Pitts, J; Shuker, L and Warrington, C. “ It’s wrong… but ...

  A qualitative study of gang-associated sexual violence towards, and exploitation of, young people in EnglandBy: Beckett, H with Brodie, I; Factor, F; Melrose, M; Pearce, J; Pitts, J; Shuker, L and Warrington, C.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Kinderhandel
  • Engels
 2. Taal Nederlands Sentenza storica nello Zimbabwe. NO alle spose bambine. Un passo storico per mettere fine ai matrimoni precoci in Zimbabwe. La corte costituzionale ha infatti sancito come età minima legale per sposarsi i 18 anni, descrivend ...

  Sentenza storica nello Zimbabwe. NO alle spose bambine. Un passo storico per mettere fine ai matrimoni precoci in Zimbabwe.La corte costituzionale ha infatti sancito come età minima legale per sposarsi i 18 anni, descrivendo il paragrafo 22 della Legge sui Matrimoni anticostituzionale e deliberando che «nessuna persona – ragazzo o ragazza – deve sposarsi prima del 18° anno di età». Un fenomeno quello delle spose bambine che nel paese tocca il 31% delle minori. La sentenza è la conclusione di un lungo caso giudiziario iniziato nel 2015, quando due giovani ex spose, Loveness Mudzuru and Ruvimbo Tsopodzi, hanno chiesto alla Corte Costituzionale di prendere in considerazione le loro storie. Ora la corte ha deliberato che altri matrimoni illegittimi che hanno avuto luogo per motivi culturali o religiosi sono considerati anticostituzionali.

  Publicaties

  • Persberichten
  • Zimbabwe
  • Kindhuwelijk
  • Kindhuwelijk
  • spose bambini
  • sposi precoci
  • Italiaans
 3. 19 reads Language Dutch Zembla Bij kindersekstoerisme gaat het niet meer alleen over de Filippijnen en Thailand want met de goedkope vliegtickets worden ook nieuwe gebieden door de Nederlanders ontdekt. En daarbij gaat het naast de seks ook over het maken ...

  Bij kindersekstoerisme gaat het niet meer alleen over de Filippijnen en Thailand want met de goedkope vliegtickets worden ook nieuwe gebieden door de Nederlanders ontdekt. En daarbij gaat het naast de seks ook over het maken van kinderporno voor internet. Zembla ging naar Brazilië en sprak met meiden die de Nederlandse sekstoeristen 'liefhebben' maar tegelijkertijd ook haten.Bron: Zembla

  Media

  • Film
  • Brazilië
  • Zembla
  • Kinderpornografie
  • Kindersekstoerisme
  • Kinderporno(grafie)
  • Kindersekstoerisme
  • Nederlands
 4. Language Dutch 47 reads European Court of Human Rights (ECHR) In deze zaak heeft het EHRM uitspraak gedaan in een zaak waarbij sprake is van een kindhuwelijk en een beroep op ‘family life’ op grond van artikel 8 EVRM. Verzoekers zijn Afghaanse onderdanen ...

  In deze zaak heeft het EHRM uitspraak gedaan in een zaak waarbij sprake is van een kindhuwelijk en een beroep op ‘family life’ op grond van artikel 8 EVRM.Verzoekers zijn Afghaanse onderdanen die in Genève (Zwitserland) wonen en asiel hebben aangevraagd. Daarnaast zijn verzoekers via Italië naar Zwitserland gekomen en presenteren zich als een getrouwd stel aan de Zwitserse autoriteiten. Volgens het echtpaar zijn ze in een religieuze ceremonie in Iran getrouwd. Op dat moment was mevrouw ZH 14 jaar oud en de heer RH 18 jaar oud. Hun asielaanvraag werd in december 2011 en maart 2012 afgewezen. Gezien zij eerst in Italië waren aangekomen, is de Zwitserse autoriteiten van mening dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van hun asielverzoek (Dublin-verordening II).In de daaropvolgende beroepsprocedure heeft de nationale rechter de afwijzing van hun asielaanvraag bevestigd. Zij hebben verzuimd om een certificaat van het huwelijk te weerleggen. Hun religieuze huwelijk wordt niet als rechtsgeldig erkend in Zwitserland omdat de wet in Afghanistan een verbod heeft op huwelijken voor vrouwen onder de leeftijd van 15 jaar. Bovendien is het huwelijk van het echtpaar onverenigbaar met de Zwitserse wet op grond van openbare orde. Seksuele gemeenschap met een kind onder de leeftijd van 16 is een misdaad in Zwitserland. Derhalve kan mevrouw ZH in het kader van het EU-recht niet worden gekwalificeerd als een lid van de familie van de heer RH en kunnen zij geen aanspraak maken op het recht op een gezinsleven op grond van de Europese Conventie. De heer RH werd uitgezet naar Italië, maar keerde een paar dagen later terug. Op basis van artikel 8 EVRM klagen verzoekers dat de uitzetting van de heer RH naar Italië een schending van hun recht op eerbiediging van het gezinsleven is.Het Europese Hof ziet geen reden om af te wijken van de bevindingen van de FAC (Federal Administrative Court). Het Europese Hof is van mening dat artikel 8 EVRM niet kan worden geïnterpreteerd als het opleggen van een verplichting aan een staat om een huwelijk (religieus of anderszins) van een 14-jarige te erkennen.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie EHRM
  • Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen
  • Asiel
  • EHRM
  • Family life
  • Zwitserland
  • Dublin-verordening
  • Artikel 8 EVRM
  • Afghanistan
  • Terugkeer
  • Religieuze huwelijk
  • Eerbiediging op het gezinsleven
  • Kindbruiden
  • Kindhuwelijk
  • Engels
 5. 31 reads ECPAT Language Dutch Conducted by the local organization involved in the Youth Partnership Project in Bangladesh, Aparajeyo-Bangladesh, this youth-led survey of children and young people living in the slum areas of Dhaka city provided first-hand ...

  Conducted by the local organization involved in the Youth Partnership Project in Bangladesh, Aparajeyo-Bangladesh, this youth-led survey of children and young people living in the slum areas of Dhaka city provided first-hand information on the children’s vulnerability to commercial sexual exploitation, child sexual abuse, trafficking and early marriage in the socio-economic context of the slum environment. The information collected featured the general living conditions of children within the slum environment, as well as issues of child sexual abuse, commercial sexual exploitation, trafficking and early marriage. The results of this survey would be important to advocate for more resources for the protection of the children’s safety and well-being living in such environments.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Bangladesh
  • ECPAT
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Kinderarbeid
  • Kinderhandel
  • Jongensprostitutie
  • Engels
 6. 50 reads Language Dutch Managing Health Needs, Alongside Criminal Justice Interventions In dit artikel wordt benadrukt hoe noodzakelijk het is om de fysieke en psychologische gezondheid van jongeren die slachtoffer zijn van seksuele exploitatie te onderzo ...

  Managing Health Needs, Alongside Criminal Justice InterventionsIn dit artikel wordt benadrukt hoe noodzakelijk het is om de fysieke en psychologische gezondheid van jongeren die slachtoffer zijn van seksuele exploitatie te onderzoeken.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Engels
 7. Language Dutch 91 reads Anke van Dijke Linda Terpstra Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutieis het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd meisjes die slachtoffer werden van een loverboy. Uit het onderzoek blij ...

  Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutieis het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd meisjes die slachtoffer werden van een loverboy. Uit het onderzoek blijkt dat zij specifi eke hulpbehoeften hebben en baat hebben bij behandeling in gespecialiseerde voorzieningen.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Anke van Dijke
  • Linda Terpstra
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Gespecialiseerde opvang
  • Zorgaanbod
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 8. 26 nov 2015

  Taal Engels Vows of Poverty, 26 Countries Where Child Marriage Eclipses Girls' Education: A Snapshot of Causes, Solutions and Ways to Help.This report is published by Care USA (2015).   Child marriage doesn’t limit itself to a particul ...

  Vows of Poverty, 26 Countries Where Child Marriage Eclipses Girls' Education: A Snapshot of Causes, Solutions and Ways to Help.This report is published by Care USA (2015). Child marriage doesn’t limit itself to a particular culture, region or religion. It is global, and its reasons are many and complex. One common, cross-cutting issue is gender inequality — the second-class status assigned to girls and women in many societies. And one contributing factor that similarly transcends culture, region and religion is poverty, whose many expressions lead to, and intersect with, the practice. Addressing the root causes of child marriage is necessary if families, communities, nations and the world hope to end it for good and for all.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarige
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Engels
 9. 1 Pagina 1 van 13 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 12 december 2013 Onderwerp Voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme decemb ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Kinderpornografie
  • Grooming
  • Grooming
  • Kinderporno(grafie)
  • Kindersekstoerisme
  • Nederlands
 10. Language Dutch 37 reads blg-176839 1 VIERDE PERIODIEKE RAPPORTAGE VAN NEDERLAND INZAKE DE IMPLEMENTATIE VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND 2012 2 Inhoudsopgave Paragraaf Pagina VERKORTE INHOUD 4-6 INLEIDING 1-13 7-9 SECTIE 1: He ...

  blg-176839

  Publicaties

  • Rapporten
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
  • Nederlands

Pagina's