• Schadevergoeding

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 13 resultaten
 1. Taal Nederlands FairWork Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in he ...

  Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in het strafproces compensatie te claimen van materiële en immateriële schade.

  Publicaties

  • Artikelen
  • FairWork
  • Schadevergoeding
  • Strafvordering
  • Ontneming
  • Schadevergoeding
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Den Haag De rechtbank Den Haag heeft gedaagde veroordeelt tot een betaling aan eiseres van € 140.750,-. In de strafzaak was haar vordering deels afgewezen waardoor zij zich heeft gewend tot de burgerlijke rechter. ...

  De rechtbank Den Haag heeft gedaagde veroordeelt tot een betaling aan eiseres van € 140.750,-. In de strafzaak was haar vordering deels afgewezen waardoor zij zich heeft gewend tot de burgerlijke rechter. De rechtbank oordeelt als volgt. “De rechtbank neemt in het kader van de beoordeling van de hoogte van het smartengeld als vaststaand aan dat [eiseres] als gevolg van de gedwongen prostitutie ernstige psychische problemen heeft gekregen. Dat blijkt uit de door haar overgelegde rapportage van het JellinekMentrum Centrum waarin twee psychologen rapporteren over de bij [eiseres] vastgestelde posttraumatische stressstoornis in combinatie met een depressieve stoornis en seksueel misbruik. De rechtbank tekent daarbij nog aan dat vast staat dat [eiseres] in augustus 2007 een abortus heeft ondergaan nadat zij zwanger was geraakt van een klant en in december 2007 een zelfmoordpoging heeft gedaan. Dat zij voor gemelde psychische klachten behandeling heeft ondergaan blijkt voorts uit het rapport van de Symforagroep. Niet weersproken is dat een en ander tot beperkingen heeft geleid. Vast staat dat [eiseres] een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand heeft ontvangen zonder sollicitatieplicht, omdat zij over een lange periode volledig arbeidsongeschikt werd bevonden op psychische gronden. Een blote betwisting van psychische schade en de daaruit voortvloeiende klachten en beperkingen volstaat onder die omstandigheden niet.”

  Jurisprudentie

  • Civiel recht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Prostitutie
  • Schadevergoeding
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 3. Language Dutch 196 reads Court of Amsterdam Vedachte Lino P.  is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 57 maanden. Tevens beveelt de rechtbank dat de tijd die door Lino P. voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verze ...

  Vedachte Lino P.  is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 57 maanden. Tevens beveelt de rechtbank dat de tijd die door Lino P. voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden. De rechtbank Amsterdam heeft bewezen verklaard dat Lino P. zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. Ook heeft de rechtbank bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot zware mishandeling, mishandeling en het medeplegen van het plegen van witwassen.Ten aanzien van mensenhandel en mishandeling oordeelde de rechtbank als volgt:''Verdachte heeft de persoonlijke vrijheid van een vijftal vrouwen geschonden en een inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit. De uitbuiting van de vrouwen heeft, met uitzondering van [persoon 4] die gedurende een periode van bijna twee maanden het slachtoffer van verdachte is geweest, meerdere jaren geduurd. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers verkeerden om daar zelf (financieel) voordeel uit te trekken. Verder moet hem worden aangerekend dat hij geweld tegen drie van hen heeft gebruikt.Uit de schriftelijke slachtofferverklaringen en/of de toelichting van de vorderingen benadeelde partij van [persoon 2], [persoon 3] en [persoon 4] blijkt dat verdachte ernstig persoonlijk leed en psychische schade bij deze vrouwen heeft veroorzaakt. Opvallend ten aanzien van de twee andere vrouwen is dat [persoon 1] na de aanhouding van verdachte is gestopt met werken in de prostitutie en [persoon 5] bovendien verdere stappen heeft ondernomen om haar leven op te bouwen zonder prostitutie. Hoewel zij het zelf niet met zoveel woorden erkennen, kan daaruit de conclusie worden getrokken dat de aanhouding van verdachte ook voor hen in zekere zin een bevrijding is geweest.''De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geeist, met aftrek van voorarrest. De rechtbank oordeelde als volgt over de hoogte van de uiteindelijk opgelegde gevangenisstraf:''Het vormverzuim bij het verhoor van [persoon 2] op 29 augustus 2011 wordt als een straf verminderende omstandigheid meegewogen, omdat de verdediging hierdoor daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden.'' En:''Het bijwonen van het verhoor geeft de verdediging immers de gelegenheid de betrouwbaarheid en/of geloofwaardigheid van de afgelegde verklaring onmiddellijk te kunnen toetsen. Het voorgaande afwegende, zou oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 60 maanden passend en geboden zijn.'' En:''De rechtbank wijkt niet onaanzienlijk naar beneden af van de straf die de officier van justitie heeft gevorderd. Dat is het gevolg van de omstandigheden dat de rechtbank, anders dan de officier van justitie, ten aanzien van de mensenhandel zowel het ‘medeplegen’ als de verkrachting van [persoon 3] (als element van de mensenhandel) niet bewezen acht en aan het vormverzuim bij het verhoor van [persoon 2] op 29 augustus 2011 de consequentie strafvermindering heeft verbonden.''Het OM heeft voor drie slachtoffers in totaal circa 350.000,- aan zowel immateriele als materiele schadvegoeding gevorderd. In tegenstelling tot het geeiste bedrag wordt Lino P. door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van respectievelijk 8000,-, 23696,- en 3500,- aan de drie slachtoffers. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 4. Language Dutch 176 reads Court of Amsterdam Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vier jaar. Zij heeft gedurende anderhalf jaar twee Braziliaanse vrouwen gedwongen in het huishouden te werken zonder salaris. De vrouwen wer ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vier jaar. Zij heeft gedurende anderhalf jaar twee Braziliaanse vrouwen gedwongen in het huishouden te werken zonder salaris. De vrouwen werden mishandeld, geïntimideerd en vernederd. De partner van verdachte is vrijgesproken.De twee slachtoffers kregen schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 29.733,35 en € 16.059,64. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 5. Language Dutch 182 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De slachtoffers krijgen schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 22.537,54 en € 129.537,54.  ECLI:NL:GH ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De slachtoffers krijgen schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 22.537,54 en € 129.537,54. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 6. 213 reads Centre against Child- and Human Trafficking Language Dutch Een verslag over het symposium ‘Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel’ dat op 10 oktober 2013 plaatsvond naar aanleiding van het gelijkmatige rapport van Marijn Heemskerk en Fai ...

  Een verslag over het symposium ‘Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel’ dat op 10 oktober 2013 plaatsvond naar aanleiding van het gelijkmatige rapport van Marijn Heemskerk en FairWork. 

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 7. Language Dutch 156 reads Supreme Court Cassatie met betrekking tot onder andere de hoogte van de vervangende hechtenis inzake de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen. ECLI:NL:HR:2013:898 Uitspraak 8 oktober 2013 Strafkamer nr. 11/04842 Hoge Raad der Ned ...

  Cassatie met betrekking tot onder andere de hoogte van de vervangende hechtenis inzake de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 8. 260 reads FairWork Language Dutch Dit rapport is een gezamenlijk product van stichting FairWork en mr. Marijn Heemskerk. In het rapport wordt inzicht gegeven in het juridisch kader en de mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om comp ...

  Dit rapport is een gezamenlijk product van stichting FairWork en mr. Marijn Heemskerk. In het rapport wordt inzicht gegeven in het juridisch kader en de mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om compensatie te claimen in het strafproces.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • FairWork
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 18 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Artikel naar aanleiding van uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (uitspraak 28-06-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4608) waarin een schadevergoeding werd toegekend van 843.500 euro. S ...

  Artikel naar aanleiding van uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (uitspraak 28-06-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4608) waarin een schadevergoeding werd toegekend van 843.500 euro.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 10. Language Dutch 179 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van voorarrest. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding toegekend van €843.500,00. Het hof overwe ...

  Verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van voorarrest. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding toegekend van €843.500,00. Het hof overweegt:'Verdachte heeft zich in de periode van 1 oktober 2000 tot en met juni 2007 schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft door middel van leugens zijn toenmalige vriendin, aangeefster [benadeelde], zover gekregen dat zij zich voor hem ging prostitueren en heeft haar – door geweld, dreiging met geweld en misbruik makend van zijn overwicht – bijna 7 jaren lang in die prostitutie gehouden. Verdachte heeft door zijn handelen de liefde die aangeefster voor hem voelde, uitgebuit om er zelf beter van te worden. Het toebrengen van dergelijk leed, waarbij de menselijke waardigheid van aangeefster het te allen tijde moest afleggen tegen verdachtes behoefte aan geldelijk gewin – dient te worden bestraft.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands

Pagina's