• Schadevergoeding

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 13 resultaten
 1. Taal Nederlands FairWork Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in he ...

  Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in het strafproces compensatie te claimen van materiële en immateriële schade.

  Publicaties

  • Artikelen
  • FairWork
  • Schadevergoeding
  • Strafvordering
  • Ontneming
  • Schadevergoeding
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Den Haag De rechtbank Den Haag heeft gedaagde veroordeelt tot een betaling aan eiseres van € 140.750,-. In de strafzaak was haar vordering deels afgewezen waardoor zij zich heeft gewend tot de burgerlijke rechter. ...

  De rechtbank Den Haag heeft gedaagde veroordeelt tot een betaling aan eiseres van € 140.750,-. In de strafzaak was haar vordering deels afgewezen waardoor zij zich heeft gewend tot de burgerlijke rechter. De rechtbank oordeelt als volgt. “De rechtbank neemt in het kader van de beoordeling van de hoogte van het smartengeld als vaststaand aan dat [eiseres] als gevolg van de gedwongen prostitutie ernstige psychische problemen heeft gekregen. Dat blijkt uit de door haar overgelegde rapportage van het JellinekMentrum Centrum waarin twee psychologen rapporteren over de bij [eiseres] vastgestelde posttraumatische stressstoornis in combinatie met een depressieve stoornis en seksueel misbruik. De rechtbank tekent daarbij nog aan dat vast staat dat [eiseres] in augustus 2007 een abortus heeft ondergaan nadat zij zwanger was geraakt van een klant en in december 2007 een zelfmoordpoging heeft gedaan. Dat zij voor gemelde psychische klachten behandeling heeft ondergaan blijkt voorts uit het rapport van de Symforagroep. Niet weersproken is dat een en ander tot beperkingen heeft geleid. Vast staat dat [eiseres] een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand heeft ontvangen zonder sollicitatieplicht, omdat zij over een lange periode volledig arbeidsongeschikt werd bevonden op psychische gronden. Een blote betwisting van psychische schade en de daaruit voortvloeiende klachten en beperkingen volstaat onder die omstandigheden niet.”

  Jurisprudentie

  • Civiel recht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Prostitutie
  • Schadevergoeding
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 3. Language Dutch 433 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Somerse aspergeteelster-zaak. Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het hof overweegt: 'Het hof neemt in het bijzonder ...

  Somerse aspergeteelster-zaak.Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het hof overweegt:'Het hof neemt in het bijzonder de volgende omstandigheden in aanmerking. De verdachte heeft gedurende enkele maanden een aanzienlijk aantal buitenlandse werknemers uitgebuit door hen lange werkdagen te laten maken en veelal tegen een lagere vergoeding dan het minimumloon; een vergoeding die zij bovendien in veel gevallen niet volledig heeft uitbetaald. Zij is daarbij actief en planmatig te werk gegaan, in die zin dat zij de meeste werknemers zelf - zij het op indirecte wijze - heeft geworven en voorts voor alle werknemers de huisvesting heeft gecreëerd. De wijze van huisvesten was in de bewezen verklaarde periode dusdanig dat met recht kan worden gesteld dat de werknemers tijdens hun verblijf onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd. Zij hebben in groepen van twee of drie op een zeer kleine kamer verbleven, die in een aantal gevallen niet gelucht kon worden. De onhygiënische situatie waarvan sprake was, maakt dat des te schrijnender.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Land- en tuinbouw
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Overige uitbuiting
  • Land- en tuinbouw
  • Nederlands
 4. Language Dutch 196 reads Court of Amsterdam Vedachte Lino P.  is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 57 maanden. Tevens beveelt de rechtbank dat de tijd die door Lino P. voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verze ...

  Vedachte Lino P.  is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 57 maanden. Tevens beveelt de rechtbank dat de tijd die door Lino P. voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden. De rechtbank Amsterdam heeft bewezen verklaard dat Lino P. zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. Ook heeft de rechtbank bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot zware mishandeling, mishandeling en het medeplegen van het plegen van witwassen.Ten aanzien van mensenhandel en mishandeling oordeelde de rechtbank als volgt:''Verdachte heeft de persoonlijke vrijheid van een vijftal vrouwen geschonden en een inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit. De uitbuiting van de vrouwen heeft, met uitzondering van [persoon 4] die gedurende een periode van bijna twee maanden het slachtoffer van verdachte is geweest, meerdere jaren geduurd. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers verkeerden om daar zelf (financieel) voordeel uit te trekken. Verder moet hem worden aangerekend dat hij geweld tegen drie van hen heeft gebruikt.Uit de schriftelijke slachtofferverklaringen en/of de toelichting van de vorderingen benadeelde partij van [persoon 2], [persoon 3] en [persoon 4] blijkt dat verdachte ernstig persoonlijk leed en psychische schade bij deze vrouwen heeft veroorzaakt. Opvallend ten aanzien van de twee andere vrouwen is dat [persoon 1] na de aanhouding van verdachte is gestopt met werken in de prostitutie en [persoon 5] bovendien verdere stappen heeft ondernomen om haar leven op te bouwen zonder prostitutie. Hoewel zij het zelf niet met zoveel woorden erkennen, kan daaruit de conclusie worden getrokken dat de aanhouding van verdachte ook voor hen in zekere zin een bevrijding is geweest.''De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geeist, met aftrek van voorarrest. De rechtbank oordeelde als volgt over de hoogte van de uiteindelijk opgelegde gevangenisstraf:''Het vormverzuim bij het verhoor van [persoon 2] op 29 augustus 2011 wordt als een straf verminderende omstandigheid meegewogen, omdat de verdediging hierdoor daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden.'' En:''Het bijwonen van het verhoor geeft de verdediging immers de gelegenheid de betrouwbaarheid en/of geloofwaardigheid van de afgelegde verklaring onmiddellijk te kunnen toetsen. Het voorgaande afwegende, zou oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 60 maanden passend en geboden zijn.'' En:''De rechtbank wijkt niet onaanzienlijk naar beneden af van de straf die de officier van justitie heeft gevorderd. Dat is het gevolg van de omstandigheden dat de rechtbank, anders dan de officier van justitie, ten aanzien van de mensenhandel zowel het ‘medeplegen’ als de verkrachting van [persoon 3] (als element van de mensenhandel) niet bewezen acht en aan het vormverzuim bij het verhoor van [persoon 2] op 29 augustus 2011 de consequentie strafvermindering heeft verbonden.''Het OM heeft voor drie slachtoffers in totaal circa 350.000,- aan zowel immateriele als materiele schadvegoeding gevorderd. In tegenstelling tot het geeiste bedrag wordt Lino P. door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van respectievelijk 8000,-, 23696,- en 3500,- aan de drie slachtoffers. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 5. Language Dutch 179 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van voorarrest. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding toegekend van €843.500,00. Het hof overwe ...

  Verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van voorarrest. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding toegekend van €843.500,00. Het hof overweegt:'Verdachte heeft zich in de periode van 1 oktober 2000 tot en met juni 2007 schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft door middel van leugens zijn toenmalige vriendin, aangeefster [benadeelde], zover gekregen dat zij zich voor hem ging prostitueren en heeft haar – door geweld, dreiging met geweld en misbruik makend van zijn overwicht – bijna 7 jaren lang in die prostitutie gehouden. Verdachte heeft door zijn handelen de liefde die aangeefster voor hem voelde, uitgebuit om er zelf beter van te worden. Het toebrengen van dergelijk leed, waarbij de menselijke waardigheid van aangeefster het te allen tijde moest afleggen tegen verdachtes behoefte aan geldelijk gewin – dient te worden bestraft.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 6. Language Dutch 156 reads Supreme Court Cassatie met betrekking tot onder andere de hoogte van de vervangende hechtenis inzake de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen. ECLI:NL:HR:2013:898 Uitspraak 8 oktober 2013 Strafkamer nr. 11/04842 Hoge Raad der Ned ...

  Cassatie met betrekking tot onder andere de hoogte van de vervangende hechtenis inzake de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 7. Language Dutch 182 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De slachtoffers krijgen schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 22.537,54 en € 129.537,54.  ECLI:NL:GH ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De slachtoffers krijgen schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 22.537,54 en € 129.537,54. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 8. Language Dutch 176 reads Court of Amsterdam Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vier jaar. Zij heeft gedurende anderhalf jaar twee Braziliaanse vrouwen gedwongen in het huishouden te werken zonder salaris. De vrouwen wer ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vier jaar. Zij heeft gedurende anderhalf jaar twee Braziliaanse vrouwen gedwongen in het huishouden te werken zonder salaris. De vrouwen werden mishandeld, geïntimideerd en vernederd. De partner van verdachte is vrijgesproken.De twee slachtoffers kregen schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 29.733,35 en € 16.059,64. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 16 Als slachtoffers van mensenhandel een aanvraag voortgezet verblijf indienen of een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven, kunnen medisch-psychologische rapportages hun aanvraag ondersteunen. Het Istanbul Protoco ...

  Als slachtoffers van mensenhandel een aanvraag voortgezet verblijf indienen of een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven, kunnen medisch-psychologische rapportages hun aanvraag ondersteunen. Het Istanbul Protocol geeft de nodige richtlijnen. Hoewel het beleid ruimte biedt voor het meewegen van deze rapportages, toont een verkennend onderzoek naar de beslispraktijk aan dat van die mogelijkheid niet in voldoende mate gebruik wordt gemaakt.De auteur, Ieke de Vries is werkzaam bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM). Zij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.Citeertitel: I. de Vries, A&MR,  2012 Nr. 09, pp. 481-490. Overname van het gehele artikel dan wel anderszins openbaar maken is niet toegestaan anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de auteur. 

  Publicaties

  • Artikelen
  • Schadevergoeding
  • Medisch onderzoek
  • Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Psychologisch onderzoek
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 18 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Artikel naar aanleiding van uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (uitspraak 28-06-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4608) waarin een schadevergoeding werd toegekend van 843.500 euro. S ...

  Artikel naar aanleiding van uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (uitspraak 28-06-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4608) waarin een schadevergoeding werd toegekend van 843.500 euro.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands

Pagina's