Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Strafrecht

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 729 resultaten
 1. Taal Nederlands In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zod ...

  In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zodat sprake is van overeenstemming met internationale en Europese wet- en regelgeving. Omdat de huidige nationale praktijk niet geheel in overeenstemming blijkt te zijn met de internationale en Europese verdragen en normen, is in dit onderzoek de nodige knelpunten in de bescherming naar voren gekomen.

  Publicaties

  • Thesis
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Verblijfsvergunning
  • Minderjarigen
  • Slachtoffer
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. 124 reads Language Dutch Deze aanwijzing beschrijft en geeft regels voor de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel en geeft aan met welke instanties en op welke wijze het Openbaar Ministerie (OM) samenwerkt bij de aanpak van mensenhandel.   Officiële ui ...

  Deze aanwijzing beschrijft en geeft regels voor de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel en geeft aan met welke instanties en op welke wijze het Openbaar Ministerie (OM) samenwerkt bij de aanpak van mensenhandel. 

  Wetgeving

  • Aanwijzing
  • Strafrecht
  • Nederlands
 3. Language Dutch 34 reads blg-66141 Auteur: D.W. Steenhuis Alles is niets Rapportage naar aanleiding van de niet-ontvankelijkheid in de mensenhandelzaak Sierra D.W. Steenhuis 1 Inhoudsopgave 1 Casus en onderzoeksvragen....................................... ...

  blg-66141Auteur: D.W. Steenhuis

  Publicaties

  • Rapporten
  • Strafrecht
  • Niet-ontvankelijk
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Tweede Kamer Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s ...

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Amendement van het lid Oskam ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat de strafhoogten voor de voorgestelde strafbaarstellingen worden verhoogd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Strafrecht
  • Strafmaximum
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Tweede Kamer Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Amendement van het lid Oskam waarmee een verbod op illegaal pooierschap in het wetboek van strafrecht wordt geintroduceerd. TWEE ...

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Amendement van het lid Oskam waarmee een verbod op illegaal pooierschap in het wetboek van strafrecht wordt geintroduceerd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Strafrecht
  • Pooier
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. 4 reads Minister of Justice (Dutch) Language Dutch Antwoorden van minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) op kamervragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije. AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minis ...

  Antwoorden van minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) op kamervragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Turkije
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Strafrecht
  • Strafrecht
  • Saban B.
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 7. 98 reads Language Dutch Met het oog op de waarheidsvinding in het strafproces trachten rechercheurs de bewust onjuiste (valse) of onbewust onjuiste meldingen en aangiften te herkennen en te voorkomen. Wanneer het gaat om verklaringen over seksueel misbrui ...

  Met het oog op de waarheidsvinding in het strafproces trachten rechercheurs de bewust onjuiste (valse) of onbewust onjuiste meldingen en aangiften te herkennen en te voorkomen. Wanneer het gaat om verklaringen over seksueel misbruik, wordt er in lijn met de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik’ veel nadruk gelegd op mogelijke onjuiste aangiften. Op grond hiervan constateert de Nationaal Rapporteur in haar rapport ‘Op Goede Grond’ dat de drempel voor het doen van aangifte van seksueel geweld tegen kinderen hoog is. Onderzoekers, werkzaam bij de Nationaal Rapporteur, hebben daarom in het artikel ‘Het slachtoffer van seksueel geweld verklaard(d)(t)’ kenmerken van aangiften door tienermeisjes die volgens rechercheurs duiden op een onjuiste verklaring, geëvalueerd. Door middel van interviews met Nederlandse rechercheurs is onderzocht op basis van welke kenmerken zij twijfelen over de juistheid van de aangifte van tienermeisjes. Deze kenmerken zijn vervolgens vergeleken met misvattingen over seksueel geweld tegen kinderen die in internationale literatuur zijn geïdentificeerd en met de gevolgen van seksueel geweld die (de bereidheid tot het doen van) een melding of aangifte kunnen beïnvloeden. De auteurs komen tot de conclusie dat de meeste kenmerken in werkelijkheid geen indicatie hoeven te vormen van onjuistheid van de verklaring. De verklaring moet worden onderzocht alvorens er conclusies worden getrokken over de waarheidsgetrouwheid ervan. De onderzoekers pleiten verder voor het aanpassen van de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik’ zodat voor slachtoffers de drempel wordt verlaagd bij het doen van aangifte.Zie ook de website van de Nationaal Rapporteur.     

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nederland
  • Strafrecht
  • Seksueel geweld
  • Aangiftebereidheid
  • Nederlands
 8. Language Dutch 445 reads Wetsartikel mensenhandel. Artikel 273f  1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:  1°. degene die een ander door dwang, geweld of een a ...

  Wetsartikel mensenhandel.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Strafrecht
 9. Language Dutch 60 reads Titel: Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking Auteur: Andrey Nonchev & Mila Mancheva Datum: 2013 Samenvatting: Act XIX on Criminal Proceedings contains several provisions relating to the standing of and protec ...

  Titel: Assisting and Reintegrating Child Victims of TraffickingAuteur: Andrey Nonchev & Mila ManchevaDatum: 2013Samenvatting: Act XIX on Criminal Proceedings contains several provisions relating to the standing of and protecting the child during criminal procedures. A large spectrum of practitioners may fulfill the task of identification of victims, however a SWOT analysis acknowledged that the lack of efficiency is a key failing within the anti-trafficking system.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Minderjarigen
  • Terugkeer
  • Minderjarige
  • Engels
 10. Language Dutch 51 reads Council for Administration of Justice (Dutch) Brief van de Raad voor de Rechtspraak over de oriëntatiepunten mensenhandel. Reactie op rapport van de Nationaal Rapporteur en kamervragen. Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadre ...

  Brief van de Raad voor de Rechtspraak over de oriëntatiepunten mensenhandel. Reactie op rapport van de Nationaal Rapporteur en kamervragen.

  Publicaties

  • Brieven
  • Raad voor de rechtspraak
  • Strafrecht
  • Oriëntatiepunten straftoemeting
  • Nederlands

Pagina's