• Opvang gedurende B8/3
 • Publicaties
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Taal Nederlands 8 WODC In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van de pilot 'Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel' (COSM). Deze pilot is op 15 juni 2010 van start gegaan op drie locaties in Nederland. Het pri ...

  In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van de pilot 'Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel' (COSM). Deze pilot is op 15 juni 2010 van start gegaan op drie locaties in Nederland . Het primaire doel van de pilot was om slachtoffers, inclusief eventuele meegekomen kinderen, snel en veilig op te vangen en op die manier de uitbuiting te stoppen.De probleemstelling van het onderzoek is in hoeverre de aan de COSM gestelde doelen zijn bereikt, en in hoeverre zijn er verschillen in opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel tussen COSM en reguliere opvang? 

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Opvang gedurende B8/3
  • Adequate opvang
  • Rechtmatig verblijf
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 7 WODC Dit rapport bevat een eerste meting, de nulmeting, van de Monitor Mensenhandel. Deze monitor richt zich vooral op de toegang van slachtoffers tot rechten en voorzieningen. Het onderzoek is uitgewerkt in zes thema' ...

  Dit rapport bevat een eerste meting, de nulmeting, van de Monitor Mensenhandel. Deze monitor richt zich vooral op de toegang van slachtoffers tot rechten en voorzieningen. Het onderzoek is uitgewerkt in zes thema's: signalering, toegang tot de B9-regeling, rechtshulp en strafrechtelijke procedure, opvang en huisvesting, gezondheidszorg, scholing en arbeid, en terugkeer en voortgezet verblijf.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Opvang gedurende B8/3
  • Terugkeer
  • Opvang
  • Rechtmatig verblijf
  • Artikel 273f lid 1, sub9
  • Rechtspositie
  • Nederlands