• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 18 resultaten
 1. Language Dutch 149 reads Ministry of National Affairs (Dutch) The protection and promotion of human rights within the Netherlands. The National Action Plan sets out the ways in which the government fulfils its responsibility to protect and promote human r ...

  The protection and promotion of human rights within the Netherlands.The National Action Plan sets out the ways in which the government fulfils its responsibility to protect and promote human rights in the Netherlands, the specific objectives and priorities it defines in this regard, and the role of other bodies and individuals in ensuring respect for human rights in the Netherlands. The aim is to place the protection and promotion of human rights in the Netherlands on a more systematic footing.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 2. 53 reads Language Dutch Ministry of National Affairs (Dutch) Ministry of Justice (Dutch) Betreft aanbieden van de notitie «Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving, een agenda voor de toekomst». Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 201 ...

  Betreft aanbieden van de notitie «Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving, een agenda voor de toekomst».

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 3. Language Dutch 60 reads Ministry of National Affairs (Dutch) Het Nationaal Actieplan zet uiteen op welke wijze het kabinet invulling geeft aan zijn taak om de mensenrechten in Nederland te beschermen en te bevorderen, welke concrete doelstellingen en prio ...

  Het Nationaal Actieplan zet uiteen op welke wijze het kabinet invulling geeft aan zijn taak om de mensenrechten in Nederland te beschermen en te bevorderen, welke concrete doelstellingen en prioriteiten het daarbij stelt en de rol die andere organen en instellingen en burgers hebben bij de realisering van mensenrechten in Nederland. Het kabinet beoogt daarmee de implementatie van mensenrechten in Nederland meer systematisch te bewaken en bevorderen.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Language Dutch 41 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Bevat een overzicht aan van de stand van zaken van de uitvoering van het Stockholm Programma «Een open en veilig Europa ten dienst en ter bescherming van de burger». ...

  Bevat een overzicht aan van de stand van zaken van de uitvoering van het Stockholm Programma «Een open en veilig Europa ten dienst en ter bescherming van de burger».

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 5. Language Dutch Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 605 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VI ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 6. Language Dutch 9 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Integration and Asylum Betreft een overzicht aan van de stand van zaken van de uitvoering van het Stockholm Programma «Een open en veilig Europa ten dienste en ter bes ...

  Betreft een overzicht aan van de stand van zaken van de uitvoering van het Stockholm Programma «Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger».

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Integratie en Asiel
 7. Language Dutch 24 reads Ministry of National Affairs (Dutch) blg-160415 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter Raad van Bestuur Fier Fryslân Mevrouw L. Terpstra Postbus 1087 8900 CB LEEUWARDEN Datum 21 maart 2012 Betreft Uw brief inzak ...

  blg-160415

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Language Dutch 44 reads Minister of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Ministerie voor Immigratie en Asiel Notitie aangeboden  aan de Commissarissen Malmström (Binnenlandse Zaken) en Reding (Justitie, Grondrechten en Burgerschap) met het ...

  Notitie aangeboden  aan de Commissarissen Malmström (Binnenlandse Zaken) en Reding (Justitie, Grondrechten en Burgerschap) met het standpunt van het kabinet inzake de financiering van de Europese samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken onder het nieuwe Meerjarig Financieel Kader vanaf 2014.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
  • Minister van Veiligheid en Justitie
 9. Language Dutch 35 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Ministerie voor Immigratie en Asiel Betreft de stand van zaken rond de implementatie van het actieplan ter uitvoering van het Stockholm Programma (23 490-557/2009D276 ...

  Betreft de stand van zaken rond de implementatie van het actieplan ter uitvoering van het Stockholm Programma (23 490-557/2009D27674) (Kamerstukken II 2010/11, 22 112, nr. 1027).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 10. 29 reads Language Dutch Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Aanbieding van  de tweede voortgangsrapportage aan van het project Veiligheid begint bij Voorkomen. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 253 BRIEF VAN DE MINISTER ...

  Aanbieding van  de tweede voortgangsrapportage aan van het project Veiligheid begint bij Voorkomen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands

Pagina's