Trefwoord

 • Staatssecretaris V&J

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 13 resultaten
 1. Language Dutch 1 read States Secretary Department of Justice Minister of Social Welfare and Employment (Dutch) Ministry of Foreign Affairs (Dutch) Ministry for Health Wellbeing and Sports Ministry of Foreign Trade and Developing (Dutch) Het Kabinet zet st ...

  Het Kabinet zet stevig in op de bestrijding van mensenhandel. Hierbij worden drie uitgangspunten gehanteert. Ten eerste, mensenhandel kan in allerlei verschillende sectoren voorkomen. Het Kabinet kiest daarom nadrukkelijk voor een brede benadering van mensenhandel waarin alle vormen van uitbuiting worden meegenomen die in het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 als dreiging zijn aangemerkt: seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening. Ten tweede, om mensenhandel effectief te kunnen bestrijden is een integrale benadering nodig. Dit betekent dat gelijktijdig ingezet wordt op preventie, signalering, opsporing en vervolging, opvang en hulpverlening (ook in herkomst- en transitlanden). Dit betekent, ten derde, dat de aanpak van mensenhandel in samenwerking met vele verschillende organisaties zal moeten worden vormgegeven. Het Kabinet kiest er daarom nadrukkelijk voor om gezamenlijk met de uiteenlopende stakeholders invulling te geven aan deze intensivering. In de periode voor de zomer zullen samen met de betrokken partners workshops georganiseerd worden waarin verschillende knelpunten en intensiveringsmaatregelen verder onderzocht en uitgewerkt worden. Dit moet leiden tot een plan van aanpak met verschillende concrete maatregelen. Omdat het plan van aanpak later komt dan was voorzien, wordt in deze brief informatie gegeven over een aantal maatregelen die sinds de zomder van 2017 in gang zijn gezet om de aanpak te intensiveren. Specifieke aandachtsgebieden die geformuleerd zijn voor het plan van aanpak zijn: versterking van de integrale aanpak; versterking van de opsporing; versterking van de ondersteuning van slachtoffers; het versterken van de rol van gemeenten in de aanpak van mensenhandel; training, signalering en registratie; intensivering van de internationale samenwerking; de connectie tussen migratie en mensenhandel; minderjarige slachtoffers; seksuele uitbuiting; criminele uitbuiting; arbeidsuitbuiting; publiek-private samenwerking.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Staatssecretaris V&J
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • beleid mensenhandel
  • Integrale aanpak mensenhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J Op 23 december 2016 heeft de Staatscourant de wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 gepubliceerd. Op het terrein van mensenhandel luidt nu het volgende: Familie-en of gezinslid van slachtoffe ...

  Op 23 december 2016 heeft de Staatscourant de wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 gepubliceerd. Op het terrein van mensenhandel luidt nu het volgende:Familie-en of gezinslid van slachtoffer mensenhandel, getuige-aangever mensenhandel of slachtoffer eergelelateerd geweld of huiselijk geweldAls de referent een verblijfsvergunning heeft op tijdelijke humanitaire gronden, verband houdend met mensenhandel of eergerelateerd geweld of huiselijk geweld, dan wijst de IND de aanvraag voor een verblijfsvergunning met toepassing van artikel 3.13, tweede lid, Vb niet af op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, Vw als de referent niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan. Ook in het Model M55 zijn aanpassingen te vinden.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Staatssecretaris V&J
  • Vreemdelingencirculaire 2000
  • Nederlands
 3. Language Dutch 3 reads States Secretary Department of Justice Tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie op 26 april 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer dat zij voorafgaand aan het volgende Algemee ...

  Tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie op 26 april 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer dat zij voorafgaand aan het volgende Algemeen Overleg Vreemdelingen en Asielbeleid een brief zouontvangen met daarin de antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen. Met deze brief voldoet de staatssecretaris aan deze toezegging.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Staatssecretaris V&J
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Minderjarigen
  • Huwelijksdwang
  • Europol
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J Antwoord van Staatssecretaris Dijhoff op de vragen van het lid Kuiken (PVDA) over Syrische kindbruiden in asielzoekerscentra (ingezonden 1 oktober 2015).   Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergader ...

  Antwoord van Staatssecretaris Dijhoff op de vragen van het lid Kuiken (PVDA) over Syrische kindbruiden in asielzoekerscentra (ingezonden 1 oktober 2015). 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J Antwoord van Staatssecretaris Dijkhoff (ontvangen 29 oktober 2015) op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de toegang tot seksuele gezondheidszorg in asielzoekerscentra (ingezonden 28 september 2 ...

  Antwoord van Staatssecretaris Dijkhoff (ontvangen 29 oktober 2015) op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de toegang tot seksuele gezondheidszorg in asielzoekerscentra (ingezonden 28 september 2015). 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Zorgaanbod
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J In de Staatscourant van 30 juni 2015 nr. 18172, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencircula ...

  In de Staatscourant van 30 juni 2015 nr. 18172, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencirculaire 2000 gepubliceerd. Abusievelijk is onder Artikel I, sub J (Paragraaf B9/18) de tekst onjuist weergegeven. Hierdoor is paragraaf B9/18.2 weggevallen. Paragraaf B9/18.2 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Staatssecretaris V&J
  • Verblijfsrecht
  • Verblijfsvergunning
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 3 Staatssecretaris V&J Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderzoeken van signalen van mensensmokkel. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending ...

  Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderzoeken van signalen van mensensmokkel. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van Argos, OneWorld, Radio Bremen op zaterdag 12 september inzake het overlijden van Kahsay Mekonen. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Orgaanhandel
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Orgaanhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J Antwoord van Staatssecretatis Dijkhoff op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) over genitale verminking in Guinee (ingezonden op 1 juli 2015). 1 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan ...

  Antwoord van Staatssecretatis Dijkhoff op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) over genitale verminking in Guinee (ingezonden op 1 juli 2015).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Guinee
  • Staatssecretaris V&J
  • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 4 Staatssecretaris V&J Vragen van de leden Rebel en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ruim 3.300 alleenstaande kinderen die de afgelopen maanden de Middellandse Zee overstaken ...

  Vragen van de leden Rebel en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ruim 3.300 alleenstaande kinderen die de afgelopen maanden de Middellandse Zee overstaken (ingezonden 12 juni 2015).Antwoord van Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 2 juli 2015).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Minderjarige
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 2 Staatssecretaris V&J Ministerie van Veiligheid en Justitie In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum heeft Regioplan onderzoek verricht naar de voor- en nadelen van de invoering van een onaf ...

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum heeft Regioplan onderzoek verricht naar de voor- en nadelen van de invoering van een onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een toezegging van de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In deze brief de reactie van staatssecretaris Dijkhoff.Voor het rapport klik hier.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Staatssecretaris V&J
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Vreemdelingenketen
  • Vreemdelingenrecht
  • Nederlands

Pagina's