Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 15 resultaten
  1. Language Dutch 96 reads De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 12 februari 2014 inzake het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch geb ...

   De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 12 februari 2014 inzake het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (33 750 X, nr. 41).

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  2. Language Dutch 80 reads De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de navolgende vragen naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 februari 2012 (TK 33 189, nr 1), ten geleide van het rapport o ...

   De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de navolgende vragen naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 februari 2012 (TK 33 189, nr 1), ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties, de waarborging van de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, aan de regering voorgelegd. 

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  3. Language Dutch 60 reads Inzake het jaarplan van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caraïbisch gebied. nds-tk-2011D14900 2011D14900 LIJST VAN VRAGEN 1 Wat is de stand van zaken met betrekking tot het WODC-onderzoek naar de staat van be ...

   Inzake het jaarplan van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caraïbisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  4. Language Dutch KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2013 Herziene Begroting 2013 en Meerjarenramingen 2014-2017 Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Jaarplan 2013 Pagina 2 van 30 In ...

   Publicaties

   • Rapporten
   • Caraïben
   • Nederlands
  5. Language Dutch 65 reads De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 12 februari 2014 over het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied ...

   De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 12 februari 2014 over het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 X, nr. 41). De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 4 april 2014.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  6. Language Dutch 77 reads Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 X Vaststelli ...

   Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Defensie
   • Nederlands
  7. Language Dutch 58 reads Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 X Vaststelling v ...

   Betreft de aanbieding van het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Defensie
  8. Language Dutch 67 reads De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 28 februari 2012 ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting ...

   De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 28 februari 2012 ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties, de waarborging van de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 33 189, nr. 1). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 mei 2012.Bevat vraag over mensenhandel op de Antillen.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  9. Taal Nederlands 5 Overleg over: BES-aangelegenheden op het beleidsterrein van Veiligheid en Justitie; de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2011 over de stand van zaken met betrekking tot de ...

   Overleg over: BES-aangelegenheden op het beleidsterrein van Veiligheid en Justitie; de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2011 over de stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33 000-IV ) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen (33 000-IV, nr. 43) en de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 18 januari 2012 over het beleid op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van Caraïbisch Nederland (31 548, nr. 91).

   Overheidspublicaties

   • Handelingen
   • Caraïben
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  10. Taal Nederlands 5 Ministerie van Buitenlandse zaken Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 oktober 2009 met kenmerk 32 123-V-6/2009D53131 inzake notitie Caribisch gebied. 29 653 Het Nederlands buitenland ...

   Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 oktober 2009 met kenmerk 32 123-V-6/2009D53131 inzake notitie Caribisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
   • Nederlands

  Pagina's