Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 15 resultaten
  1. 14 jul 2011

   Language Dutch 61 reads Dutch Coast Guard of the Carribean blg-122656 KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2010 Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Jaarverslag 2010 pagina 1 Man ...

   blg-122656

   Publicaties

   • Brochures/jaarverslagen
   • Caraïben
   • Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
   • Nederlands
  2. Language Dutch 68 reads Ministry of National Affairs (Dutch) Mensenhandel; Brief regering; Kabinetsreactie op motie Segers/Van Laar over gezamenlijk onderzoek mensenhandel Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 IV, nr.16) 28638 Mensenhandel Nr. 115 Brief van ...

   Mensenhandel ; Brief regering; Kabinetsreactie op motie Segers/Van Laar over gezamenlijk onderzoek mensenhandel Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 IV, nr.16)

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
   • Nederlands
  3. 5 Tweede Kamer Taal Nederlands Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk, naar aanleiding van een door de Tweede Kamer op 28 november 2013 aangenomen motie van de leden Segers en Van Laar (kam ...

   Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk, naar aanleiding van een door de Tweede Kamer op 28 november 2013 aangenomen motie van de leden Segers en Van Laar (kamerstukken 33 750 IV, nr. 16). In de motie wordt de regering verzocht om te bezien of er gezamenlijk met de ministeries op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in samenwerking met Caribisch Nederland een onafhankelijk onderzoek ingesteld kan worden naar de aard en omvang van mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op de genoemde eilanden en naar de effectiviteit van het huidige beleid.

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Caraïben
   • Nederland
   • Tweede Kamer
   • Strafrecht
   • Seksueel misbruik
   • Seksuele uitbuiting
   • Nederlands
  4. Taal Nederlands 3 Ministerie van Buitenlandse zaken Reactie inzake een actualisering van de notitie over het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben. kst-29653-11 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaa ...

   Reactie inzake een actualisering van de notitie over het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
  5. Taal Nederlands 5 Overleg over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2010 houdende de kabinetsnotitie inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in Latijns-Amerika (29 653, nr. 12); de brief van de minister v ...

   Overleg over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2010 houdende de kabinetsnotitie inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in Latijns-Amerika (29 653, nr. 12); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 augus-tus 2011 inzake de actualisering van de notitie over het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (29 653, nr. 11); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2009 houdende een reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken commissie inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben (29 653, nr. 9); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 februari 2010 inzake uitspraken van President Chávez over vermeende voorbereiding van agressie door het Koninkrijk en de VS vanuit de Nederlandse Antillen en Aruba (29 653, nr. 10); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011 houdende een reactie op de aanbevelingen van het onlangs verschenen rapport «War on Drugs» van de «Global Commission on Drug Policy», in verband met het FOL-verdrag met de Verenigde Staten (32 500-V, nr. 202); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 17 augus-tus 2011 houdende een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingen in de relatie van Nederland respectievelijk de EU met Cuba (32 500-V, nr. 208) en de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 29 augustus 2011 houdende een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om toezending van het evaluatierapport inzake effectiviteit ontwikkelingshulp aan Guatemala (32 605, nr. 52).

   Overheidspublicaties

   • Handelingen
   • Caraïben
  6. Taal Nederlands 5 Ministerie van Buitenlandse zaken Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 oktober 2009 met kenmerk 32 123-V-6/2009D53131 inzake notitie Caribisch gebied. 29 653 Het Nederlands buitenland ...

   Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 oktober 2009 met kenmerk 32 123-V-6/2009D53131 inzake notitie Caribisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
   • Nederlands
  7. Taal Nederlands 5 Overleg over: BES-aangelegenheden op het beleidsterrein van Veiligheid en Justitie; de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2011 over de stand van zaken met betrekking tot de ...

   Overleg over: BES-aangelegenheden op het beleidsterrein van Veiligheid en Justitie; de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2011 over de stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33 000-IV ) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen (33 000-IV, nr. 43) en de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 18 januari 2012 over het beleid op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van Caraïbisch Nederland (31 548, nr. 91).

   Overheidspublicaties

   • Handelingen
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Caraïben
  8. Language Dutch 67 reads De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 28 februari 2012 ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting ...

   De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 28 februari 2012 ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties, de waarborging van de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 33 189, nr. 1). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 mei 2012.Bevat vraag over mensenhandel op de Antillen.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  9. Language Dutch 58 reads Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 X Vaststelling v ...

   Betreft de aanbieding van het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Defensie
  10. Language Dutch 77 reads Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 X Vaststelli ...

   Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Defensie
   • Nederlands

  Pagina's